Ana içeriğe atla

Yazılım Hataları – Bölüm I

Hata nedir, genel bakış?
Yazılım firmaları tarafından birçok farklı sektörde faaliyet gösterebilecek ürünler geliştiriliyor. Tüm bu ürünlerin ortak amacı kaliteyi arttırmak ve maliyetleri düşürmek. Her yazılım, kendi sektöründe başarılı olabilir, ancak sürecin karmaşıklığı vb. faktörler nedeniyle, tamamen hatasız bir yazılım geliştirmek neredeyse imkansızdır. Buna bağlı olarak, yazılımda tespit edilen hata sayısı, yazılımın kalitesi hakkında fikir üretmeye yardımcı olur.
Hatalar, yazılımın kalitesine etki ettiğine göre, yazılım geliştirme süresince iyi takip edilmeli ve yönetilmelidir. Bu sayede geliştirilen yazılımda hata oluşmasına neden olan gerçek sebepler bulunabilir ve bu hataların oluşmasını engelleyecek sistemler üzerinde çalışma yapılabilir.
“Hata nedir?” sorusuna cevap verecek olursak; “yazılımda olması gerekenlerin dışındaki her türlü yanlış durum ve değerler”, hata olarak nitelendirilebilir. Bunlar her türlü yazım ve noktalama hataları olabileceği gibi yanlış sonuç üreten işlemler de olabilirler.
“Hata ne zaman karşımıza çıkar?”, “Yazılım geliştirme sürecinin hangi noktalarında düzeltilmesi daha maliyetlidir?” gibi sorular oldukça önemlidir. Hatalar, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında meydana gelebilir. İhtiyaçların belirlendiği süreçte, analiz yeterli şekilde ve tüm yönleriyle yapılmadığında ortaya çıkan sonuç, müşteri gözünde hata teşkil edecektir. Aktif yazılım geliştirme sürecinde hataların meydana gelmesi de olasılıklardan biridir. Genel olarak hataların çıkış kaynakları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir;
  • Proje Yönetimi
  • Ürün Yönetimi
  • Analiz
  • Tasarım
  • Kodlama
  • Test
  • Arge
  • Diğer İş Süreçleri (Destek, Hizmet, Satış)
Günümüz teknolojisi her geçen gün yazılım geliştirme araçlarını güçlendirse de, insan faktörü geliştirme sürecinin bir parçası oldukça, tamamen hatasız bir yazılım üretmek teorik olarak mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında hata oluşma riski bulunmaktadır.
Hataları en aza indirmek için öncelikli olarak ihtiyaçların kapsamları ve sınırları netleştirilmelidir. Tasarım, en güvenilir ve ihtiyaca uygun gerçekleştirilmelidir. Bu adımlar minimum hatayla tamamlanırsa, sonraki oluşacak küçük hataların düzeltilmesi için çok fazla emek harcanmayacaktır. Ancak, tüm yazılım süreçleri tamamlandıktan sonra farkına varılan bir analiz hatası, planların değişmesine ve teslim tarihlerinin ötelenmesine neden olabilir.
Yazılım sektöründe, hatalar hayatımızın bir parçası olduğuna göre, hataların belirli bir method ve standardizasyon ile yönetilmesi zorunludur. Bu noktada, hataların önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Hataların önceliklendirilmesine önümüzdeki yazılarımızda değineceğiz.
Mustafa ERŞAHİN, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…