Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gıda İsrafına Dijital Çözüm

Ülkemizde meyve ve sebzenin %28’i, henüz
mutfağa gelmeden israf oluyor. Her yıl 214 milyar TL’lik gıdayı çöpe atıyoruz. Dünya genelinde ise yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor ve bu durum 3,3 milyar ton karbondioksitin  yayılmasına neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Derlediğimiz bilgiler, gıda sektöründe depolama ve dağıtım aşamasında yaşanan israfın, tüketim aşamasında yaşanan israftan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hane halkı tüketim harcamalarında %19,7’lik pay ile konut giderlerinin ardından en büyük ikinci gider kalemi olan gıdada yaşanan israfın ülke ekonomisine faturası yıllık 214 milyar TL. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre ise yalnızca geçen yıl üretilen 60 milyon ton bitkisel ürünün 9,5 milyon tonu tüketiciye ulaşmadan heba oldu. Dünya genelinde ise yaklaşık 1,3 milyar ton gıda her yıl israf oluyor. Nihai tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi israfı azaltabile…

Android Management API Nedir?

EMM ve MDM Farkı Google’ın üzerinde çalıştığı ve henüz beta sürümünde olan EMM (Enterprise Mobility Management)
çözümüdür. Her ne kadar birbiri ile karıştırılsa da mobil cihazlarda daha sıklıkla duyduğumuz MDM (Mobile Device Management) EMM’in bir alt dalı olarak görülmektedir. Her MDM bir EMM’dir ancak her EMM, MDM olamaz.

EMM’i MDM’den ayıran en önemli özellik, cloud-based olması ve datayı doğrudan ilksel olarak cihazda saklamayı benimsemeyip uzak sunucu ya da cloud based bir çözüm içerisinde saklanmasıdır. EMM çözümlerinin yanında çok yönlü, cihazı her yönden kontrol etmeyi sağlayan mobil uygulamaların da sunulması bu iki kavramın karıştırılmasında rol oynamaktadır. Device Policy Controller Sunulan bu uygulamalar (DPC) Device Policy Controller app olarak isimlendirilmektedir. Bu
uygulamalar kullanılacak EMM çözümüne özgü olarak geliştirilmektedir. Temel olarak DPC uygulaması bir agent gibi çalışır ve arkaplanda doğrudan iletişim kurduğu bir yönetim paneli bulunmaktadır. Google’ın s…

Dünya Yazılımcılar Günü Kutlu Olsun!

Bugün yılın tam 256. günündeyiz. Bu da bizim için demek oluyor ki bugün özel bir gün... Çünkü yaklaşık 10 yıldır bugün dünyada Yazılımcılar Günü olarak kutlanıyor. O zaman hadi biraz yazılımdan, bugünün tarihinden bahsedelim.

Geçmişi 1800’lere dayanan kodlamanın, bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesi ile paralellik göstermesi hiçbirimiz için sürpriz değil. Hikaye, 1822-1842 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi matematikçilerinden Charles Babbage’in iki makina geliştirmesi ve bu makinaların teknoloji yetersizliği nedeni ile çalışmamasıyla başlıyor ve bugünkü bilgisayarların atalarından biri olarak kabul ediliyor (Tabii Çinlilerin Abaküs’ü icadına kadar da geriye gidebilir ama biz daha yakın tarihten bahsedelim). Babbage ve Asistanı Ada Lovelace’ın bu makinalardan Analytical Engine için geliştirdikleri ardışık hesaplama yöntemleri ile de yazılımın temelini atmış oluyorlar. Ve işte bundan sonra dünyayı değiştirecek olan gelişmeler başlıyor. 
O hepimizin fotoğrafını görüp şaşırdığımı…

Big Brother: İnternet

İnternet artık sosyal, bireysel ve iş hayatımız için vazgeçilmezin ötesinde bir zorunluluk. Global Dijital Rapor (Global Digital Report) 2018 yılında dünya üzerinde internet kullanıcı sayısını 4.021 milyar, sosyal medya kullanıcı sayısını ise 3.196 milyar olarak açıkladı. Dünya nüfusunun ise 7,6 milyar olduğunu söylemekte fayda var.
Bizler de Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı olan %66,8’lik (TÜİK) dilimin içerisindeyiz.

Her gün internet kullanırken kendimizle ilgili bilgileri, ilgi alanlarımızı, kimliğimizi açığa çıkartmış ve gizliliğimizi azaltmış oluyoruz. Sadece sosyal medya değil internette paylaştığımız her bilgi, beğenilerimiz, girdiğimiz siteler, alışverişlerimiz gibi dijital olan tüm eylemlerimiz dijital ayak izimizi oluşturuyor. İnternette bıraktığımız izler ise uzun bir süre kalıyor ve açığa çıkan her bilgimizin finansal bir değeri var. Bu bilgiler haberimiz olmadan üçüncü partiler ile paylaşılıyor, satılıyor. Sadece dijital ayak izini toplama amacı ile gelişt…

Steganografi Nedir?

Steganografi Tarihçesi Yunanca “steganos: gizli/saklı” ve “grafi : çizim/yazım” kelimelerinden gelmektedir. Yunanca bir kelime olan steganografinin tam karşılığı ise “covered writing (kaplanmış yazı)” olarak geçmektedir. Antik Yunan döneminde Xerxes ve Sparta arasındaki savaş sırasında Dermetaus Xerxes in işgal için Spartaya haber vermek istedi. Bunu yapabilmek için ise tahta tabletlerin üzerine mesajını yazarak bunları balmumu ile kapladı. Balmumu kaplı tahtalardan da hiçbirşey gözükmediği için nöbetçiler bundan şüphelenmedi ve bundan sonraki zamanlarda da kullanılarak günümüze kadar gelmiştir.
Steganografi nedir? Steganografi tam olarak mesajı gömme yoluyla bilgiyi saklama sanatı olarak tanımlayabiliriz. Güvenli haberleşme, iletişim, bilgi iletimi gibi konularda “Güvenlik, gizlilik, mahremiyet, veri bütünlüğü ve erişilebilirlik” gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak amacı ile yaygın olarak kullanılan iki method mevcuttur. Bunlardan ilki kriptografi diğeri ise steganografidir. …

Güncel Güvenlik Duvarları

Güvenlik Duvarı, yazılımsal ya da donanımsal olarak, belirlenen kurallar çerçevesinde ağ üzerinde gelen ve giden tüm trafiği kontrol eden bir teknolojidir. Bu teknoloji 1980’li yılların sonunda internetin bilgisayarlar arası iletişim için kullanılması ile ortaya çıkmıştır ve ilerleyen yıllar içinde Paket Filtre Güvenlik Duvarları, Devre Seviyesi Güvenlik Duvarları ve Uygulama Seviyesi Güvenlik Duvarları olacak şekilde 3 nesil oluşmuştur.

İlk Nesil Güvenlik Duvarları (Paket Filtre Güvenlik Duvarları) Güvenlik Duvarları teknolojisi üzerine yazılmış bilinen ilk yazı 1988’de DEC’ten Jeff Mogul’un paket filtre güvenlik duvarı denen filtreyi geliştirmesiyle yayınlanmıştır. Oldukça basit olan bu sistem çok gelişecek ve oldukça karmaşıklaşacak internet güvenlik sistemleri ilk nesil örneğiydi. AT&T’den Bill Cheswick ve Steve Bellovin de bu ilk neslin mimarisi üzerine kendi kurumlarında kullanmak için çalışan bir filtre hazırladılar. 
Günümüzde bu mimari eskimiş olmasına rağmen halen bazı s…

TFS(Team Foundation Server) ve Süreç Yönetim Şablonları

TFS (Team Foundation Server) yazılım geliştirme, test, bakım, destek, proje yönetimi gibi
tüm yazılım süreçlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış Microsoft’un geliştirmiş olduğu yazılım süreçleri yönetim uygulamasıdır. Uygulama yaşam döngüsünün yürütülebileceği bir araçtır.
Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz gibi TFS microsoft’un geliştirmiş olduğu tüm ürünlerle entegre çalışmaktadır. Visual studio’nun tüm versiyonlarını desteklemektedir.Microsoft Office ile doğrudan bağlantısı bulunmaktadır.Web Access ile projeye dahil olan tüm paydaşlar, İş öğesi takibi yapabilirler.Sharepoint ile entegre çalışmaktadır.TFS API ile 3. Parti yazılımlarla TFS’e bağlantı kurulabilir. Geliştirme yapılabilir.Extension özelliği ile custom controller yazılabilir. 
TFS bizlere Süreç Yöneticileri(CMMI, Agile,Scrum) ile çalışmamız için  bize süreç yönetim şablonları(Process Template) sunmaktadır.

Süreç yönetim şablonlarında şirketinizin süreçlerine bağlı olarak revize edebildiğiniz gibi, kendi şablonlarınızıda o…