Ana içeriğe atla

SQL Server 2008 Yenilikler - Bölüm 2 (Loglama / Auditing)

Daha önceki yazılarımızda, SQL Server 2008 özellikleri ile ilgili özet bilgiler vermiştik (SQL Server 2008'e Geçmek için 10 Neden, SQL SERVER 2008 YENİLİKLER – Bölüm 1). SQL Server 2008 ile gelen güçlü özelliklerinden birisi de loglama altyapısıdır. SQL Server 2008’de temel 3 tane loglama özelliği bulunmaktadır;
 1. Auditing
 2. Change Data Capture (CDC)
 3. Data Tracking (DT)
Not: Bu alternatiflerden  DT tabloda versiyon bazında yapılan değişiklikleri tutma, online/offline uygulamalarda değişen kayıtları senkronize etme amacıyla kullanılmaktadır.
Bu yazımızda, Auditing özelliğine değineceğiz. SQL Server 2008 ile gelen Auditing altyapısı sayesinde, sunucu ve veritabanı seviyesinde yapılan her türlü işlemin logunun tutulup raporlanabilmesi sağlanmıştır. Sadece kayıt seviyesinde değil metadata seviyesinde yapılan işlemler de loglanabilir. SQL Server 2008’de audit oluşturma adımlarının genel şeması aşağıdaki gibidir;
image Şekil 1. SQL Server 2008 Auditing

1. Server Audit Nesnesinin Oluşturulması
Management Studio
T-SQL
image
CREATE SERVER AUDIT [PanoramaAudit]
TO FILE
( FILEPATH = 'D:\SQLDB'
,MAXSIZE = 100 MB
,MAX_ROLLOVER_FILES = 2147483647
,RESERVE_DISK_SPACE = OFF
)WITH

(QUEUE_DELAY = 2000
,ON_FAILURE = CONTINUE)
Yukarıdaki tabloda PanoramaAudit isimli bir server audit nesnesi yaratılmıştır. Kullanılan parametreler aşağıda açıklanmıştır;
 • FILEPATH: Dosya adı değil, klasör yolu belirtilir. dosya adını, SQL Server kendi atar.
 • MAXSIZE: Denetim dosyasının ulaşabileceği en büyük dosya boyutu.
 • MAX_ROLLOVER_FILES: Kaç tane dosyanın kaydedileceği bilgisidir. 0 değeri sınırsız anlamına gelir.
 • RESERVE_DISK_SPACE, MAXSIZE'da belirttiğiniz kadar alanı baştan ayırmak için kullanılır; eğer değeri ON ise, o zaman bu alan baştan ayrılır, eğer OFF ise, alan ihtiyaca göre ayrılır.
 • QUEUE_DELAY: Eğer bu ayarın değeri 0 ise, denetim sırasında toplanan veriler, kayıt yerine (Event Log' lara veya dosyaya) eşzamanlı olarak kaydedilir. Eğer bu değer 1000 ise (ki bu değerler milisaniye bazındadır ve asgari değer 1000' dir) o zaman biriktirilen denetim verileri, kayıt deposuna her bir saniyede bir yazılır.
 • ON_FAILURE ise iki değer alabilir, SHUTDOWN veya CONTINUE. Eğer kayıt dosyasında yer kalmadıysa veya diskinizde yer kalmadıysa, özetle; eğer denetim verileriniz kayıt deposuna kaydedilemiyorsa ve bu ayarın değeri de SHUTDOWN ise, o zaman SQL Server Instance’ ınız böyle bu durumda kapanacaktır.
“Server Audit” nesnesi tanımlandığında aktif değildir. Nesneyi kullanılabilir hale getirmek için üzerinde farenin sağ tuşuna tıklamanız ve "Enable Audit" öğesini seçmeniz veya T-SQL ile ilgili audit için aşağıdaki komutun çalıştırılması gerekmektedir;
ALTER SERVER AUDIT [PanoramaAudit] WITH(STATE=ON)
2. Server Audit Specification Oluşturulması
Server Audit nesnesi oluşturulduktan sonra veritabanı seviyesinde Server Audit Specification nesnesi oluşturulur.
Management Studio
T-SQL
image
CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION Panorama_DB_Audit
FOR SERVER AUDIT[PanoramaAudit]
ADD (SELECT , INSERT , UPDATE, DELETE
     ON dbo.TBLERCIL
     BY PUBLIC), 
ADD (SELECT , INSERT , UPDATE, DELETE ON dbo.TBLERCILCE BY PUBLIC)         
WITH (STATE = ON)
Yukarıdaki tabloda Panorama_DB_Audit isimli specification’ın, PanoramaAudit audit nesnesi için yaratılma şekli gösterilmiştir.  Kullanılan parametreler aşağıda açıklanmıştır;
 • Audit : Hangi server audit nesnesinin kullanılacağı bilgisidir.
 • Action Type : Hangi işlem için audit yapılacağı bilgisidir.
 • Object Class: Seçebileceğiniz üç tane tip vardır. Bunlar; Database, Object ve Schema.
 • Object Schema : Hangi schema için yapılacağı
 • Object Name : Audit çalıştırılacak nesnenin adıdır.
 • Principal: Hangi kullanıcılar için audit yapılacağı bilgisidir.
Örnekte, TBLERCIL tablosu için SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE işlemleri loglanmıştır.
3. Audit Log İzleme
Audit logları, T-SQL kodu ile veya Management Studio üzerinden izlenebilir. Aşağıdaki tabloda, PanoramaAudit nesnesinin oluşturduğu log kayıtlarının sorgulanması için kullanılan T-SQL sorgusu gösterilmiştir.
USE master
GO
-- get the audit file
DECLARE @filepattern VARCHAR(300)
DECLARE @folder VARCHAR(255)
DECLARE @auditguid VARCHAR(36)

SELECT @auditguid = audit_guid,@folder = log_file_path FROM sys.server_file_audits WHERE name = 'PanoramaAudit'

SELECT @filepattern = @folder + '*_' + @auditguid + '*'
-- view the results
SELECT a.name AS Action,c.class_type_desc AS ObjectType,f.server_principal_name,f.schema_name,f.OBJECT_NAME,f.statement
FROM fn_get_audit_file(@filepattern,NULL,NULL) AS f
JOIN sys.dm_audit_class_type_map c ON f.class_type = c.class_type
JOIN sys.dm_audit_actions a ON f.action_id = a.action_id AND c.securable_class_desc = a.class_desc WHERE f.action_id <> 'AUSC'
ORDER BY event_time DESC,sequence_number
SQL sorgu sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;
SELECT TABLE sa dbo TBLERCIL UPDATE [tblercIL] set [TXTAD] = @1 WHERE [BYTKOD]=@2
UPDATE TABLE sa dbo TBLERCIL UPDATE [tblercIL] set [TXTAD] = @1 WHERE [BYTKOD]=@2
SELECT TABLE sa dbo TBLERCIL SELECT TOP (500) BYTKOD, TXTAD, TRHSONISLEMTARIHI, TXTSONISLEMHOST, TRHILKISLEMTARIHI, LNGILKKULLANICIKOD, LNGSONKULLANICIKOD FROM TBLERCIL WHERE (BYTKOD = @Param1)
SELECT TABLE sa dbo TBLERCIL UPDATE TOP (500) TBLERCIL SET TXTAD = @TXTAD WHERE (BYTKOD = @Param1) AND (TXTAD = @Param2) AND (TRHSONISLEMTARIHI = @Param3) AND (TXTSONISLEMHOST = @Param4) AND (TRHILKISLEMTARIHI = @Param5) AND (LNGILKKULLANICIKOD = @Param6) AND (LNGSONKULLANICIKOD = @Param7)
UPDATE TABLE sa dbo TBLERCIL UPDATE TOP (500) TBLERCIL SET TXTAD = @TXTAD WHERE (BYTKOD = @Param1) AND (TXTAD = @Param2) AND (TRHSONISLEMTARIHI = @Param3) AND (TXTSONISLEMHOST = @Param4) AND (TRHILKISLEMTARIHI = @Param5) AND (LNGILKKULLANICIKOD = @Param6) AND (LNGSONKULLANICIKOD = @Param7)
SELECT TABLE sa dbo TBLERCIL SELECT TOP (500) BYTKOD, TXTAD, TRHSONISLEMTARIHI, TXTSONISLEMHOST, TRHILKISLEMTARIHI, LNGILKKULLANICIKOD, LNGSONKULLANICIKOD FROM TBLERCIL

Aynı şekilde Management Studio kullanılarak da loglar izlenebilir;
image
 Şekil 2. Management Studio aracılığı ile logların izlenmesi
Seçkin KARABACAKOĞLU, Serap PARLAK, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…