Ana içeriğe atla

SQL Server 2008 Yenilikler – Bölüm 3 (Loglama/CDC)

Bir önceki yazımızda, SQL Server 2008 ile gelen Auditing ile loglama mantığını anlatmıştık. Bu yazımızda, diğer bir loglama özelliği olan CDC (Change Data Capture)’den bahsedeceğiz. CDC özelliği ile row bazında yapılan tüm işlemler tarihsel bilgilerle saklanabilmektedir. Yani hangi kayıtlar üzerinde hangi tarihler arasında ne gibi işlemler yapıldığı raporlanabilir. Tüm CDC işlemleri T-SQL komutları ile yapılır.
imageŞekil 1. CDC akışı
1.  Database seviyesinde CDC nin açılması
Exec sys.sp_cdc_enable_db
2.  İstenilen tablo için CDC nin aktif hale getirilmesi
EXEC sp_cdc_enable_table 'dbo', 'TBLILCE', @role_name = NULL, @supports_net_changes =1
Tablo için CDC aktif hale getirilince, tablo yapısıyla aynı olan ve ilave olarak 5 tane sahanın eklendiği yeni bir tablo yaratılır. Tüm DML işlemlerinde (Insert, update, delete) buraya yeni bir kayıt atılır. Yeni açılan tablonun isimlendirmesi şu şekildedir.
cdc.dbo_<TABLOADI>_CT
Örnek: TBLILCE tablosu için  cdc.dbo_TBLILCE_CT

3.  Hangi tablolar için CDC nin aktif olduğunun izlenmesi 
SELECT * FROM sys.tables where is_tracked_by_cdc=1
4. CDC tablosundan hangi işlemlerin yapıldığının izlenmesi
$start_lsn
$end_lsn
$seqval
$operation
$Mask
KOD
AD
0x0001C9C400009E570005
NULL
0x0001C9C400009E570002
2
0x03
4
d
0x0001C9C400009E610005
NULL
0x0001C9C400009E610002
2
0x03
5
e
0x0001C9C400009E660005
NULL
0x0001C9C400009E660002
2
0x03
6
f
0x0001C9C400009E680006
NULL
0x0001C9C400009E680002
3
0x02
6
f
0x0001C9C400009E680006
NULL
0x0001C9C400009E680002
4
0x02
6
fffff
0x0001C9C500001C770005
NULL
0x0001C9C500001C770002
2
0x03
7
gggg
0x0001C9C500001C7E0006
NULL
0x0001C9C500001C7E0004
1
0x03
6
fffff
0x0001C9C500001C830006
NULL
0x0001C9C500001C830002
3
0x02
5
e
0x0001C9C500001C830006
NULL
0x0001C9C500001C830002
4
0x02
5
eee
Listede gelen ilk 5 kolon CDC sistemi tarafından otomatik olarak eklenir. Sonraki kolonlar ise ilgili tablonun kolonlarıdır. $stat_lsn ve $end_lsn parametreleri ile değişiklikleri sorgularken LSN (Log Sequence Number) aralığına göre sorgulanabilir. $operation kolonu şu değerleri alabilir :
  • 1 = delete
  • 2 = insert
  • 3 = update (Update öncesi)
  • 4 = update (Update Sonrası).
Seçkin KARABACAKOĞLU, Serap PARLAK, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…