Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SQL Sorgu Optimizasyonuna Yardımcı Araçlar

Sorgu optimizasyonu yaparken, her değişiklikten sonra performans bilgisini gözlemleme işlemini tekrarlamak gerekir. Bu gözlem, yapılan değişikliğin performansı iyi mi kötü etkilediğini belirlemeye yardımcı olur. 1. Elapsed TimeBir sorgunun çalışmak için aldığı zaman uzunluğu ‘Elapsed Time’ olarak adlandırılır. Sorgunun tamamlanma süresini birçok şey etkileyebilir. Tamamlanma süresi en iyi değerlendirme ölçüsüdür, çünkü bu değere kullanıcının sorgu çalışırken bekleyeceği zamandır. Tamamlanma süresini görebileceğimiz ilk yer SQL Server Management Studio’ da sorgu penceresidir. Aşağıdaki gibi görülür. Tamamlanma süresini görebileceğimiz diğer seçenek SET STATISTICS komutunu kullanmaktır. Aşağıda bu komut ile çalıştırılmış sorgu ve sonuç penceresi görünüyor.

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…

JOIN Türüne Göre SQL Optimizer Çalışma Mantığı

SQL Optimizer, Joinler için 3 farklı yöntem kullanmaktadır:
1.Nested Loop : Bir tablonun (outer table) tüm satırlarını döner ve her satır için diğer tablonun(inner table) satırlarını dönerek eşleştirmeye çalışır. Kayıt sayıları az olduğunda en iyi performansı verir. Right ve Full Outer Join bu yöntemi kullanmaz. Input tablonun büyüklüğü çarpı Output tablonun büyüklüğü maliyetle orantılıdır. Algoritma mantığı aşağıdaki gibidir: for each row R1 in the outer table
    for each row R2 in the inner table
        if R1 joins with R2
            return (R1, R2)2. Merge Join : Aynı anda iki tablonun birer satırını okuyup karşılaştırarak eş zamanlı çalışır. Ancak iki tablonun join keylerinin sıralı olması zorunludur. “T1.a = T2.b” şeklinde bağlandıysa t1 in a, t2 nin de b kolonuna göre sıralı olması gerekmektedir. Tüm join tiplerini destekler. Kayıt sayısıyla maliyeti orantılıdır. Büyük kayıtlar için iyi sonuç verir. Input tablonun büyüklüğü maliyetle orantılıdır. Algo…

Aynı SQL Veritabanını Birden Fazla Sunucuda Kullanma

Zaman zaman gerek performans açısından, gerekse farklı nedenlerle aynı veritabanına farklı sql sunuculardan erişme ihtiyacı doğar. Burada karşımıza farklı seçenekler çıkar. Bunlara kısaca bakacak olursak: 1. Mirroring
2 (principal, mirror) veya 3 sunucu ile (principal, mirror, witness) kurulur. Principal ve mirror sunucular sql standard veya enterprise edition olmalıdır. Witness olan sunucu ise sql express edition bile olabilir. Ancak witness sunucu varsa yüksek bulunurluk olabilir. Üç farklı şekilde kurulabilir: Yüksek bulunurluk (witness sunucu ile senkron veritabanı)Yüksek koruma (witness sunucu kullanmadan senkron veritabanı)Yüksek performans (witness sunucu kullanmadan asenkron veritabanı)Mirror olan veritabanına erişilemez (aktif olmadığı sürece recovering statüsünde kalır Bir veritabanının sadece bir tane mirror kopyası olabilir. Mirror olan veritabanından sadece okuma yapmak için snapshot alınabilir. Özellikle uzak lokasyona mirror alınıyorsa uygun bir çözümdür.

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…