Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Haziran, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

14 Şekilde Yaratıcılık Nasıl Öldürülür?

Yaratıcılık tarifi zor bir kavram, derin bir mevzu. “Yaratıcılık doğuştan gelen bir yetenek midir?”, “Zeka ile ilişkisi var mıdır?”, “Öğrenilip, geliştirilebilir mi?” gibi sorulara cevap bulmak amacıyla sosyoloji ve psikoloji alanında tonlarca bilimsel çalışma yapılmıştır. Yaratıcılığı kısaca, bir işi herkesin yaptığından daha farklı yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneği olarak tanımlayabiliriz.
Harward Business Review’da yayınlanan “An anti-creativity checklist” (Yaratıcılığı önlemek için kontrol listesi) isimli çalışma gerçekten ilginç... Aynı konuyu Tufan Karaca da kendi blog sitesinde ele almış, çevirisi güzel olmuş, eline sağlık. Yapılan çalışmada sosyal ve iş yaşantımızda sıkça karşılaştığımız söylemleri görmek mümkün. Bazılarını tartışmalı bulabilirsiniz ama çoğu gerçek…

TSQL – Dış Kaynaklarla Çalışma (XML bağlantı)

SQL sunucuda veri tabanı sorguladığımız gibi dış kaynaklardan, veri dosyalarını sorgulamamız mümkündür. Dış kaynaklara bağlantı için, tüm bağlantı bilgilerini OLE DB içinde barındırır. Aynı veri kaynağına sürekli bağlantı için SQL’in Linked Server özelliği kullanılmalıdır. OPENROWSET işlevini bir tablo sorgular gibi kullanabiliriz. OLE DB sağlayıcısının yetenekleri doğrultusunda insert, update ve delete komutlarıyla birlikte de kullanılabilir. OPENROWSET komutunun Bulk veri okuma için de desteği vardır. Sistemin lokalindeki bir xml’e bağlantı kurulacaksa yine lokaldeki SQL servisinden login olunmalıdır. Veri dosyalarıyla bağlantı kurabilmek için SQL servisinin Ad Hoc Distributed Queries özelliğinin açılması gereklidir. sp_configure'show advanced options',1 reconfigurewithoverride go sp_configure'Ad Hoc Distributed Queries',1 reconfigurewithoverride GO XML dosyası okumak için Ornek.XML Dosyası: <?xml version="1.0" ?> <Kok> <Rapor id="1"…

Heap, Clustered İndeks ve Nonclustered İndeks Data Yapıları - Bölüm 3 (Nonclustered İndeks Mimarisi)

4. Nonclustered İndeks MimarisiNonclustered indeks aşağıdaki farklılıklar dışında B-tree yapısını clustered indeks gibi kullanır: · Tablodaki data satırları, nonclustered anahtarlarına göre sıralanıp depolanmaz. · Nonclustered indeksin leaf katmanı data page yerine indeks pagelerle düzenlenir. Nonclustered indeksler tablo veya view üzerine heap veya clustered indekslerle tanımlanabilirler. Nonclustered indekste her indeks satırı, nonclustered indeks key value ve bir row locator bulundurur. Bu yer bulucu, clustered indeks veya heapteki anahtar değerine sahip satırı işaret eder. Nonclustered indeksteki satır bulucu, ya bir satır göstergesidir ya da satırın clustered indeks anahtarıdır. Buna göre: Tablo clustered indeks içermeyen bir heap ise; row locator bir satırı işaret eder. Bu pointer, dosya tanıtıcı (ID), sayfa numarası ve page üzerindeki satırların numaralarından oluşur. Bütün olarak bu pointer Row ID (RID) olarak tanımlanır. Eğer tablo bir clustered indekse sahipse veya indeksli bi…