Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nisan, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Nuget Nedir?

NuGet kısaca anlatmak gerekirse .Net projelerimizde kullanmak istediğimiz açık kaynak kodlu kütüphaneleri kolay ve basit bir şekilde kendi uygulamalarımıza eklememizi sağlayan ve yine açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir Visual Studio eklentisidir. NuGet öncesinde herhangi bir açık kaynak kodlu kütüphaneyi uygulamamızda kullanmak istediğimizde, kütüphanenin gereksinimde olduğu kütüphanelerin de peşinden koşmamız gerekiyordu. Aynı şekilde bu kütüphaneleri güncellemek de ayrı bir sorun teşkil ediyordu. NuGet aracılığı ile bu süreç artık çok daha basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir hale geldi. NuGet ile galeriden seçtiğimiz kütüphaneleri projelerimize dahil etmek, güncellemek ya da kaldırmak Apple AppStore’den uygulama indirmek, güncellemek ve kaldırmak kadar basit bir hale getirilmiş. Galeriden uygulama geliştiricilerin kütüphanelerini indirebildiğimiz gibi kendi açık kaynak kodlu projelerimizi de NuGet aracılığı ile paketleyip başka geliştiricilerin beğenisine ve kullanımına s…

Property Grid-Bölüm 2

Bir önceki makalemizde property grid nedir, nasıl kullanılır onlardan bahsetmiştik, bu makalemizde property grid üzerinde complex type’ları (sınıf içerisinde sınıfları) nasıl göstereceğimizden ve temel property gridde kullanacağımız bazı editörlerden bahsedeceğiz.

Bir sınıf içerisinde herhangi bir property başka bir sınıfın tipinde ise, property gride bunu belirtmek için type converter attribute’u kullanmamız gerekmektedir.

TypeConverter(GetType(ExpandableObjectConverter))

Yukardaki attribute ile property grid, ilgili propertnin genişletilebilir bir object olduğunu anlayıp, gride o sınıfın propertylerinide getirecektir.

Türkiye’de Yazılım Sektörü, İç Piyasada Yaşanan Sıkıntılar

Daha önceki yazılarımızdan birinde Türkiye’deki Yazılım Sektörüne ve İç Talebe değinmiştik. Bu yazımızda TUBITAK tarafından yapılan bir analizi inceleyeceğiz. Analiz, yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yapılmış olup, önemli veriler içermektedir. İlginç bir veri ile başlayalım, analize göre, Türkiye’de yazılım geliştiren firmaların yaklaşık %89’unun müşterilerle olan ilişkilerde problem yaşadığını göstermektedir. Firmaların %75,7’i müşterinin bilişim sektörünü bilmemesinden şikayet etmektedir. Öyle ki, müşteri bir talepte bulunmasına rağmen sektörden ya da firmadan tam olarak ne beklediğini kendisi de bilmemektedir. Ürün geliştirme süreci boyunca yeni gelen ya da güncellenen istekler projede ve üründe ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Firmaların %45,8’i müşterinin bilişim firmasının çalışma şeklini bilmemesinden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Firmaların %40’ı müşterilerin yerli bilişim firmalarına güvenmemelerinden, yabancı firmalarla çalışmayı tercih etmelerinden şikayet…

Türkiye’de Yazılım Sektörü ve İç Piyasada Talebe Bakış

Türkiye bilişim sektörü her yıl yüzde 14 oranında büyüme göstermekte olup, bilişim pazarının büyüklüğü 30-32 milyar dolara yaklaşmaktadır. Donanımın pazar payı %72 olup, yazılım ve hizmetlerde bu oran %28’dir. Diğer ülkelerdeki ortalamalara baktığımızda donanımın bilişim harcamalarından aldığı pay %39’dur (dünya ortalaması). Bilişim sektörünün gelişebilmesi ve bir sıçrama yapması için Türkiye’de yazılım ve hizmetlerin hızlı ve sağlıklı büyümesi gerekmektedir.

Sektörde 3.500-4.000 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ediyorlar. Ankara’da güvenlik ve savunma yazılımları ile kamu sektörüne yönelik yazılım geliştirme hizmetleri sunan firmalar çoğunlukta bulunuyor. İstanbul’da ise sistem yazılımları ve uygulama yazılımları üreten firmaların ağırlıklı olduğu görülüyor. İzmir ise yazılım konusunda son 3-4 yıldır atakta ve daha çok uygulama yazılımı (ERP, satış dağıtım, depo uyg., HBYS vb.) üretiyor. İhracata bakacak olu…