Ana içeriğe atla

Active Reports 6 Versiyonu ile Gelen Yenilikler

Active Reports 6 ile gelen yenilikleri şu şekilde sıralayabiliriz;
 1. 64-Bit desteği
 2. Flash Report Viewer for ASP.NET
 3. PDF Digital Signatures
 4. RSS Bar Codes
 5. External stylesheets desteği
1. 64 bit desteği
ActiveReports 6 versiyonu ile yazılmış uygulamalar, 64-bit işletim sistemine sahip makinalarda tüm fonksiyonlarıyla çalışmaktadırlar.
2. Flash Report Viewer for ASP.NET
Viewer’a yeni bir tip olarak “Flash Viewer” eklenmiştir. Bu tiple birlikte rapor çıktılarını flash tabanlı olarak almamız sağlanmıştır. “Flash Viewer” özelliğini kullanabilmek için bir kaç ayar yapmak gerekmektedir;
 • C:\Program Files\GrapeCity\ActiveReports 6\Deployment klasöründeki ActiveReports.FlashViewer.swf ve Themes dosyalarını kopyalayıp proje klasörüne yapıştırıyoruz. Solution Explorer da refresh butanuna tıklatıp ActiveReports.FlashViewer.swf ve Themes dosyalarını projede görüyoruz.
 • Bir sonraki adımda WebViewer’ın özelliklerinden FlashViewerOptions\ThemeUrl open dialogu açıp ActiveReports.FlashViewer.swf seçip OK tuşuna basımız.
image

 • Kodlaması örneği aşağıdaki gibidir;
image
3. PDF Report Signatures
Active Report 6 ile birlikte gelen bu yenilikle birlikte, PDF raporlarımıza Signatures vererek raporların kim tarafından hazırlandığını belirtebiliriz. Programımızda bir pdf dosyasına Signatures vermek için öncelikle Acrobat Readerdan digital id file (*.pfx) yaratmamız gerekiyor.
Digital Id File yaratma :
 • Acrobat Reader programında toolbardan DocumentàSecurity Settings ekranında Add Id butonuna tıklayıp “A new digital Id I want to create now” seçeneğini seçip next butonuna tıklıyoruz.
 • Gelen ekranda “New PKCS#12 digital ID file” seçeneğini seçip next butonuna tıklıyoruz.
 • Bir sonraki ekranda bilgileri doldurup next butonuna tıklıyoruz.
 • Bu ekranda oluşturacağımız digital id (*.pfx) dosyasına kodlama sırasındada kullanacağımız şifreyi belirtiyoruz.
 • Bu oluşturduğumuz digital id (*.pfx) dosyasını proje dosyasının içine kopyalıyoruz.
Kodlaması aşağıdaki gibidir.
image
Pdf olarak alınmış raporun görüntüsü ve Signatures bilgileri aşağıdaki gibidir;
image
4. Reduced Space Symbology (RSS) Barcodes
Active Report 6 altı yeni barkod sembolü olan RSS barkodlarını destekler.Bu barkod sembolleri şunlardır:RSS14,RSS14Truncated,RSS14Stacked,RSS14StackedOmnidirectional,RSSExpanded ve RSSExpandedStacked.
5. External Style Sheets
Active Report 6 ile gelen yeni bir özellik de oluşturduğumuz style’ları sistemimizde saklayıp, kendi style’larımızı oluşturmamızı sağlamaktadır. Başka rapor dizaynlarında da bu sakladığımız style’ı kullanmamıza olanak sağlanmaktadır.
image
Active Reports 6 ‘yı http://www.datadynamics.com/forums/83/ShowForum.aspx sitesinden indirebilirsiniz.
Referanslar

Kaynak kod indir
Hasan BOYACI, Seçkin KARABACAKOĞLU

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…