Ana içeriğe atla

Yazılım Hataları – Bölüm 2

Hata Yönetimi
Yazılım hatalarının ne olduğuna ve kaynaklarına ait yorumlarımızı Bölüm1’deki yazımızda paylaşmıştık. Hatalara ait iki tür yaklaşım vardır;
 1. “Hatalar yazılım geliştirme sürecinin doğal bir parçasıdır” (insan faktörü bu süreçte olduğu sürece)
 2. Buna aksi bir düşünce olarak, NATO, “Hatalar bir sistemin zayıflığıdır”
Hangi yaklaşıma sahip olunursa olunsun, sonuç olarak, hatalar hayatımızda vardır ve var olacaktır. Önemli olan, bu hataların geliştirilen yazılım üzerinde ne kadar üst seviye bir tehdit oluşturacağıdır. Bu nedenle, hataların tespit edilmesi, sınıflandırılması, düzeltilme sürecinin planlanması, izlenmesi, analiz edilmesi, çözüme kavuşturulması gibi “hata yönetimine” ilişkin konulara dikkat edilmelidir.
Hata Yönetiminin Amacı Nedir?
Hata yönetiminin asıl amacı hataların ortaya çıkmasını önlemektir ancak bunu başarabilmek her zaman mümkün değildir. Hata oluşmasının önlenemediği durumlarda ise hatayı en hızlı şekilde tespit etmek, çözüme kavuşturmak veya hatadan kaynaklanan etkiyi en az seviyeye indirmek hata yönetiminin öncelikli amacı halini alır. Bu nedenle, ortaya çıkan hatalar planlanmalı, analiz edilmeli, durumu izlenmeli, çözüme kavuşturulmalı ve çeşitli şekillerde değerlendirilmelidir. Plansız, düzensiz, sadece günü kurtarmak için yapılan hata çözümleme ve düzeltme çalışmaları geçici olarak sorunu çözmesine karşın gelecekte daha farklı, belki de çok daha büyük ve önemli bir hatanın oluşmasına sebep olabilir. Hataların yönetimindeki en önemli faktörlerden biri burda karşımıza çıkıyor. Daha büyük bir hataya sebep olma riski. Yazılımda kaliteyi hedef edinmiş bir yazılım geliştirme grubu uygulama üzerinde böyle büyük bir riski gözardı etmemeli.

Asıl amacımız doğrultusunda hatayı önlemeyi istiyorsak, hatayı ortaya çıkarabilecek riskleri en aza indirmeliyiz. Univera Yazılım Grubu tarafından geliştirilen uhiSYS, Hata İzleme ve Yönetimi Sistemi, geliştirilen projeler üzerinde ortaya çıkan hataların, daha önce bahsettiğimiz tüm süreçlerini detaylı bir şekilde kontrol ve analiz edebilen, raporlayan, hataların sistem üzerindeki değişiklikleri ilgili kişilere anlık olarak iletebilen bir sistemdir. Dolayısıyla, uhiSYS’ in kullanılmasıyla hataların kontrolü yüksek ölçüde sağlanmış ve hataya sebep olacak riskler en aza indirilmiş olur. Kısaca uhiSYS özellikleri aşağıdaki gibidir;
 • Hataların web tabanlı otomasyon sistemi açılması,
 • Hataların sınıflandırılması,
 • Hata neden gruplarının seçilmesi,
 • Delegasyon sistemi ve hata tarihçesinin izlenmesi,
 • Hata analizi ve grup dağılım raporları,
 • Hata sayı ve yüzde takibi,
 • Hataların modüller üzerindeki dağılımı,
 • Hataların kişiler üzerindeki dağılımı,
 • Hataların yazılım-test arasındaki hareket sayısı,
 • İşlerden dönen hatalar,
 • Hata grubu/kişi dönüş analizi
Mustafa ERŞAHİN, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…