Ana içeriğe atla

LINQ'ya Genel Bakış – Language INtegrated Query ( Dil İle Bütünleştirilmiş Sorgu ) – Bölüm I

Bu makalemizde; LINQ nedir, nerelerde kullanılır ve çeşitleri hakkında genel bilgiler verilmek amaçlanmıştır.

Kod adı LINQ olan bu proje adı ‘Language Integrated Query’ yani ‘Dil ile bütünleştirilmiş sorgu’ kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur. Veri ile çalışırken işimizi kolaylaştıran şeylerden biriside verileri sorgulayabilmemizdir. Bunun içinde select, where gibi sorgu ifadeleri kullanırız. Kod yazarken geliştirdiğimiz proje içindeki değerleri değişkenlerde saklarız. Değişkenlerde tutulan bu verilerin uzun bir süre saklanması gerektiğinde dosya sistemini veya veri tabanı sistemlerini kullanırız. İşte, bellekte tutulan bu verileri (in memory objects ve generic collections) de artık veri tabanı sistemlerinde olduğu gibi basit sorgu ifadeleri ile sorgulayabiliyoruz (Oley) .

LINQ bellekteki veriler dışında hem XML (XLINQ) ile hemde SQL Server (DLINQ) ile çalışmamızı sağlıyor. XLINQ, XML verileri ile çalışırken bu verileri hızlı ve kolay sorgulama yeteneği kazandırıyor. DLINQ ise ilişkisel veri tabanlarıyla çalışırken bize güç ve performans sağlıyor.


.Net projesi açtığımızda kullanmak istediğimiz LINQ yapısına uygun assembly referansını projemize eklememiz LINQ sorgularını yazabilmemiz için yeterli olacaktır. Bu assembly'ler :

  • System.Query: In-Memory sorguların çalıştırılması için gerekli olan sınıfları içerir.
  • System.Xml.Xlinq: In-Memory XML dökümanların sorgulanabimesi için gerekli sınıfları içerir.
  • System.Data.DLinq: In-Memory SQL tabloların sorgulanabilmesi için gerekli sınıfları içerir.
Basit bir LINQ ile örnek verelim.
Public Class clsComputer
    Private objName As String
    Public Property Name()
As String
       
Get
            Return objName
        End Get
        Set(ByVal value As String)
           
objName = value
        End Set
    End Property

    Private objCPUSpeed As Decimal
    Public Property CPUSpeed() As Decimal
        Get
            Return objCPUSpeed
        End Get
        Set(ByVal value As Decimal)
           
objCPUSpeed = value
        End Set
    End Property

    Private objRAM_mb As Integer
    Public Property RAM_mb() As Integer
        Get
            Return objRAM_mb
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
           
objRAM_mb = value
        End Set
    End Property

    Public Sub New()
    End Sub
    Public Sub New(ByVal computerName As String, ByVal computerCpuSpeed As Decimal, ByVal computerRAM As Integer)
        Try 
           
objName = computerName 
            objCPUSpeed = computerCpuSpeed 
            objRAM_mb = computerRAM
        Catch ex As Exception
            Throw ex
        End Try
    End Sub

End Class
Tablo1. clsComputer Sınıfı

Public Sub LinqCPUSelect()
       
Try
            Dim objComputers As List(Of clsComputer) = New List(Of clsComputer)
            Dim objComputer1 As clsComputer = New clsComputer("HP", 2.2, 1024)
            Dim objComputer2 As clsComputer = New clsComputer("HP", 2.5, 2048)
            Dim objComputer3 As clsComputer = New clsComputer("ASUS", 2.5, 2048)
            Dim objComputer4 As clsComputer = New clsComputer("LENOVO", 2.2, 3072)
            objComputers.Add(objComputer1)
            objComputers.Add(objComputer2)
            objComputers.Add(objComputer3)
            objComputers.Add(objComputer4)

            Dim objComptr = From c In objComputers Where c.CPUSpeed >= CDec(txtCPU.Text) Select c
            For Each objLCmpt In objComptr
                MsgBox(objLCmpt.Name)
            Next
      
Catch ex As Exception
            Throw ex
        End Try
End Sub
Tablo2. LINQ Select örneğiDim anahtar kelimesiyle tanımlanan değişkenin tipinin bildirilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır.Tanımlanan değişkenin gerçek tipi derleme zamanında belirlenir. IL kodlarında gerçek tip yer alacağı için performans kaybı söz konusu değildir

Linq ile sorgulanabilen değişkenler temelde IEnumerable interfacelerinden geliyor olması yeterlidir. IEnumarable arayüzünü uygulamamış bazı nesneler Extension Method’lar sayesinde sorgulanabilir.

Sonraki makalemizede In_memory objects (bellekteki nesneler) üzerinde linq nasıl kullanılır, foksiyonlar (sum, max, vs....) nasıl kullanılır onlardan bahsedeceğiz.
Armağan DÖKER

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…