Ana içeriğe atla

Kayıtlar

E-Dönüşüm, Çevreye de İyi Gelecek

Ayda ortalama 1000 fatura kesen bir şirket, e-fatura ile 4 binden fazla ağacın kesilmesini önlüyor. Ayrıca 1200 ton karbon salınımı, 156 bin kg sıvı atık oluşumu ve 15 bin litre atık su oluşumunun da önüne geçiyor.
Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen E-Dönüşüm uygulamaları, şirketleri birçok yükten kurtararak, çevreyi de koruyor. Ülkemizde 2010 yılı itibari ile ticari hayata giren e-dönüşüm uygulamaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında, 360 milyon adet e-Fatura, 2 milyar 485 milyon adet e-Arşiv Fatura (Satıcı nüshası) düzenlendi. Alıcı nüshası da dikkate alındığında, toplam 4 milyar 945 milyon adet fatura elektronik ortamda düzenlenmiş ve alınmış durumda. 2011-2016 arasında düzenlenenlerle birlikte son 7 yılda düzenlenen elektronik fatura sayısı 19 milyara ulaştı.
2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre aynı dönemde kesilen e-fatura adedi 170 milyon 673 bin, e-arşiv fatura adedi ise 1 milyar oldu. Ayda ortalama 60 milyon bireysel e-fatura, 25 milyon ade…
En son yayınlar

Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynakları

Dijital dönüşüm günümüz iş dünyasının en önemli konularından biri olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşüm, stratejik bir plan çerçevesinde dijital teknolojik gelişmelerin ve fırsatların iş yapış şekillerine, süreçlerine, yetkinliklerine ve modellerine onları hızlandıracak şekilde dahil edilmesidir. Aslında dijital dönüşümün uygulamaya konulması şirketler için bir tercihten çok bir zorunluluktur; çünkü aksi durumda şirketlerin devamlı değişen ve gelişen rekabet ortamında barınmaları imkânsızdır. Bir iddiaya göre şu anda var olan her 10 şirketten 4’ü, 2020 yılına kadar dijital dönüşümü gerçekleştiremediği için piyasadan silinecek. 
Dijital gelişmeler rekabet ortamını o kadar değişken hale getirdi ki, daha önce rakibiniz olacağını öngörmediğiniz bir şirket bir bakmışsınız sizin rakibiniz olmuş. Mesela online ticaret yapmak üzere kurulmuş olan Amazon, Amerika’lı Whole Foods adlı marketler zincirini satın aldıktan sonra diğer market zincirlerinin çok büyük bir rakibi haline geldi, hem de lokas…

Örgütsel Sessizlik Çok Gürültülüdür

Günümüzde artık birçok organizasyon çok uluslu ve çok kültürlü ortamlarda faaliyet göstermekte. Bu nedenle çalışanların birbirinden farklı görüş ve önerilere sahip olması kaçınılmaz. Önemli olan, bu farklılıkları zenginliğe dönüştürerek katma değer yaratmaktır. Çalışanların örgütsel kararlara katılması, yaratıcı fikirler sunması şirketler tarafından istenen bir durumken örgütsel sessizlik ne yazık ki bunun önüne geçebilmekte. 

Örgütsel sessizlik tanım olarak bakıldığında, çalışanların belirli konu ve sorunları bildikleri halde sessiz kalmaları ve yöneticilerini bilgilendirmemeleri anlamına gelir. Modern organizasyonlar, çalışanlarını kararlara katılma, yetkilendirme, güçlendirme gibi konularda teşvik etmesine rağmen yapılan araştırmalar, çalışanların kendilerine güvendikleri halde düşüncelerini açıklamada tereddüt ettiklerini, açıkça konuşmayı riskli
bir durum olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Sessiz kalınan konuların başında ise meslektaşların bilgi, beceri ve yetenek açıs…

Dijital Kalitenin Önemi

Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız “kalite” kelimesi, kurumlar için çok daha büyük bir anlam   taşıyor. Ürünlerinin değerini belirleyen “kalite” olgusu, kurumların müşterilerine taahhüt ettiklerini karşılama konusunda belli standartları sağlaması olarak tanımlanabilir.
Diğer bir tanım ile; önceden tespit edilmiş olan özelliklere ya da standartlara göre üretim yapma olgusudur.

Üretim için gerekli olan en önemli unsur ise ham madde/yarı mamuldür. Ham madde veya yarı mamul minimum bir işlemden geçip ana ürünü oluşturur. İşletmenin kendi standartlarına veya dünyada kabul görmüş standartlara göre ürünü üretmesi için her bir aşamada, (ham madde, yarı mamul ve ürünlere) kalite kontrol işlemi yapması gerekmektedir.

Konuyu bir örnekle açıklamak daha kolay olacak. Bu nedenle hayali paketlenmiş küp domates işi yapan bir işletme üzerinden ilerleyelim.
İşletme, üretim yapacağı fabrika için ham madde olarak satın aldığı domatesi, farklı bölgelerden tedarik ettiğinde farklı özelliklerde domate…

İş Hayatında "Y Kuşağı"

Y kuşağı. Teknoloji/İnternet/Dijital Kuşağı. Bir diğer adıyla “Millennials”. Bugün Türkiye’de nüfusun %35’i Y kuşağına ait. 80’lerin başından 90’ların sonuna kadar uzanan dönemde dünyaya gelen bu neslin insanları iş dünyasına tamamıyla farklı bir boyut getirdiler. Bu neslin artık yavaş yavaş iş dünyasında önemli pozisyonlara gelmesiyle birlikte, “geleneksel” iş hayatının yerini daha özgür, sosyal ve yenilikçi bir iş hayatı almaya başladı. Günümüz çalışma hayatının kurallarını önceki kuşaklar belirledi, ancak Y kuşağı bu kuralları değiştiriyor. 

Teknolojinin hayatı kolaylaştırmasını seven bu kuşak, X kuşağı tarafından biraz tembel olarak nitelendirilse de getirdikleri yenilikler sayesinde artık iş yerlerinde insanlar daha verimli çalışabiliyor ve daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar.

X Kuşağı olarak da adlandırılan bir üst jenerasyondan yöneticilerin çoğu Y Kuşağından gelen çalışanlarını daha çok çalışmaları için sürekli zorluyor. Ancak konu bu kitleyi motive etmeye geldiğinde ne…

Ortak Noktamız: Yeşil

Giderek artan çevre problemleri ile dengesi bozulan doğa bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarını olumsuz etkiliyor/etkileyecek. Bunu önlemek adına bireysel olarak alabilceğimiz önlemler olduğu gibi birçok şirket bugün çevre bilinci kazanmış durumda. Bu duyarlılık ile çalışma ortamında ve iş süreçlerinde düzenlemeler yapılıyor. Bu çalışmalar günümüzde yeni bir kavram ortaya çıkardı. “Yeşil Organizasyon”. Yeşil Organizasyonlar, çevresel sorumluluk duygusu ile faaliyette bulunan örgütleri ifade eder. Faaliyetlerinde; su, hava ve toprakla ilgili çevresel zararları ve bunların yanı sıra atık, gürültü ve eko-sistemi dikkate alan ve çevreye zarar verebilecek atıkları minimize etmeyi amaçlayan örgüt anlamına geliyor.

Yeşil organizasyonların hedefi; işletme amaçlarında, fonksiyonlarında, organizasyon yapısında ve üretim süreçlerinde çevreyi ön plana alacak şekilde faaliyetlerini düzenlenmek. Bunu da ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile belgeliyorlar. Binaların inşasından b…

Ikigai Nedir?

İkigai, 'var olma sebebi' anlamına geliyor. Japonca “iki”; yaşam, hayat anlamına gelirken, “gai”; etki, sebep, yarar anlamına geliyor. Bu iki küçük kelimenin birleşiminden ortaya “yaşama sebebi” anlamı çıkıyor. Yaşama sebebi olarak çevirisi yapılan ikigai kelimesini Japonlar “sabah uyandığınızda sizi yataktan çıkaran şey” olarak tanımlıyor. Aslında hepsi aynı noktada birleşiyor; yaşam enerjimizi nerden alıyoruz?

Hepimizin kendimize sormamız gereken bir soru bu “Uyandığımda beni yataktan çıkaran şey ne?”

Uğraşmaktan zevk aldığınız bir hobi, işiniz, aileniz, para, birilerine yardım etme ihtiyacı, herhangi bir şey. Bu felsefede önemli olan sebebinizi bularak aynı zamanda kendinizi de bulabilmeniz.

“Biz kendi kendimize nereden bulacağız sebebimizi?” diyecek olursanız kendinize sorabileceğiniz birkaç basit soru var; “En çok neyden zevk alıyorum, neyi seviyorum?”, “En iyi olduğum konu ne?” “Dünyanın neye ihtiyacı var ve inandığım şeyler ne?”, “Ne yaparak para  kazanıyorum/kazanab…