Ana içeriğe atla

SQL Server 2008’e Geçmek için 10 Neden

10. SSSM için Plug-In Model: SSMS-2005 te de plug-in modul vardı ancak yayımlanmadı. 2008 için, plug-in yayımlanacak ve binlerce ek-modül geliştirilecek.
9. Inline variable assignment:
DECLARE @myVar int
SET @myVar = 5

yerine
DECLARE @myVar int = 5
8. C like math syntax:
SET @i += 5
7. Auditing: SQL server Instance veya bir SQL veritabanı defterleri kontrol etme, sistemde meydana gelen olayları izleme ve günlüğe kaydetme işlemlerini kapsamlı ve basitleştirilmiş olarak sağlar. SQL server Audit server ve database üzerinde audit yaratma, saklama ve görüntüleme işlemleri araçlar sağlar. Bu işlemler DDL komutları veya SSMS araçları ile yapılabilir.
6. Compression: Bu özellik, çoğu zaman bir artı olarak düşünülse de aslında göründüğü gibi değildir. Yeni versiyon, bize row-compression ve page-compression özelliklerini sunar. Sıkıştırma çoğunlukla, metadatada yer alır. Değişken uzunluk alanların metadata bilgisi bitlerin içine depolanır(Byte yerine). Verilen bilgiler boşluk tasarrufundan çok CPU arttırımına yönelik fayda sağlayacağı kesindir. Ancak, gerçek hayatta bunu ne kadar sağlanabileceği konusunda yaygın şüpheler var. Deneyip göreceğiz:)

5. Filtered Indexes: Oldukça önemli görünen başka bir özelliktir. Bir indeksi yaratırken içerisinde ne olup olmayacağına karar verilir. Örneğin, DURUM != NULL olan tüm kayıtları indexle. Teorik olarak, indekste bütün ölü ağırlıktan kurtulacak, daha hızlı sorgular için izin verecek. Transaction SQL ile CREATE INDEX deyimine aşağıdaki gibi bir ek yapacağız:
WHERE StartDate > '20000101' AND EndDate = '20000630'
4. Resource Governor: Kaynak yönetimi 2008 ile birlikte hayatımıza giriyor. SQL Serverı paylaşan çeşitli kullanıcı istek gruplarının birbirlerinin performanslarını etkilediği durumlar için oldukça etkili. Hangi grubun ne kadar kaynak kullanabileceğini sınırlayabiliyorsunuz. Daha iyi bir trafik yönetimi sağlayacaktır.
3. Plan Freezing: Bir sunucu yükseltmesinin arkasından gelen sorgu planı gerilemesini artık engelleyebilecek, sorgu performansını en yüksek seviyeye taşıyabilmek için plan freezing kullanabilecek ve bir sunucudan diğerine sorgu planları kopyalayabileceksiniz. (Plan Guide : Plan guide, query hint ve fix query plan ekleyerek sorgu optimizasyonuna etki eder. Plan guide tanımlarken optimize etmek istediğimiz sorguyu en iyi şekilde kullanmak istediğimiz seçeneklerle tanımlarız. Sorgu, uygulandığı zaman plan guide ile eşleşir sorguya OPTION deyimini run-time da ekler.)
2. Processing of Delimited Strings: String parçalama işlemlerinin yerine geçebilecek bir yenilik. SQL Server 2008 ile birlikte stored procedure parametrelerinde tablo kullanabileceğiz. Bu oldukça güzel bir özellik.
1. Intellisense: Daha önce 3. parti yazılımlar ile sağlanan intellisense SQL Server 2008 ile birlikte yerleşik olarak geliyor. Ayrıca artık yazılan sorgular editör üzerinde denetlenebiliyor. Bu özellikler kod yazmayı kolaylaştırdığı gibi runtime'da oluşabilecek hataları en aza indiriyor.
image
image
Serap PARLAK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…