Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Visual Studio 2008 Test Edition Web ve Load Test İncelemesi (Bölüm 1)

Yazılım testi, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki en önemli fazlardan biridir. Çıkan ürünün kalitesi; tasarım, kodlama, test ve sonucunda da sistem ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır. Yazılım kalitesi, farklı test araçları kullanılarak elde edilen metrikler ile ölçülebilir. Daha önceki yazılarımızda yazılım sürecinde meydana gelen hatalara  ve bu hataların nasıl yönetildiğine değinmiştik. Build Automation and Continuous Integration başlıklı yazımızda, yazılım geliştirme sürecinde, sürekli tümleştirmenin önemini vurgulayarak, bir test aracı ile test scriptlerinin sürekli çalıştırılacak olmasının, yapılan geliştirmelere bağlı hataların tekrar ortaya çıkmasını önleyeceğini anlattık.

LINQ ile In-Memory Sorguların Çalıştırılması – Bölüm II

İlk makalemizde LINQ’ya genel bir giriş yapmıştık. Bu makalede, memory’de bulunan collectionlarda nasıl sorgulamalar yapılabilir, ne tür fonksiyonlar kullanılabilir gibi konulara değineceğiz. Kodlama geliştirme yaparken kullandığımız IEnumerable interfacelerinden gelen collection yapısında olan tüm nesnelerde Linq kullanarak sorgulamalar yapabiliriz. Hatta collection içerisinden max, min, avarage vs.. gibi çoğu fonksiyonları kullanabiliriz. Linq’dan önce sorgulama işlemlerimizi döngüler yardımı ile yapabiliyorduk, linq ile beraber tek satırda tüm bu sorgulamaları yapma imkanına sahip olduk. Kısa örnekler ile nasıl kullanılabildiklerine bakalım. Average: Sayısal objectler üzerinde ortalama almak için kullanılır. Decimal değer döndürür. All: Collection içerisindekilerin tümü verilen bir kritere uyup uymadığını kontrol eder ve sonuç olarak true yada false döndürür. Any: Collection içerisindekilerin en az birinin verilen bir kritere uyup uymadığını kontrol eder ve sonuç olarak true yada fa…

SOAP UI ile Web Servisi Testi

SOAP UI, genelde web servislerini kontrol etmek, herhangi bir web servisini çağırmak, web servisi simule etmek veya fonksiyonel test yapmak için kullanılır. Özellikle web servis entegrasyonlarında fazlasıyla iş görmektedir. SOAP UI programının işlevini anlamak için aşağıda belirtilen olan teknolojileri bilmekte fayda vardır: WSDL – temel kavramlar (services, ports, bindings, port types), xml yapı ile ilişkisi SOAP –temel kavramlar, WSDL ile ilişkisi (bindings, etc), farklı encoding tipleri (soap-encoded/literal) ve doküman stili (document/rpc) XML ve bağlı teknolojiler - XPath, XML Schema, namespaces, etc WSDL İçerik Görüntüleme
Arayüz görüntüleme ile çağrılan WSDL’ in iç yapısının (WSDL ve XSD dosyalar, bu dosyaların tipleri ve yapıları) görüntülenmesi mümkün olacaktır. SOAP UI programının çalışma alanı, iki bölümden oluşur. Bir bölüm, sol tarafta yer alıp, çağrılan web servis yapısını bir bütün halinde ağaç yapısında gezgin olarak gösterir. Diğer bölüm gezgin ağacında seçilen elemanın…

ASP.NET Web Ortamında Active Directory İşlemleri

Bu makalemizde ASP.NET projelerinde, active directory’ye ulaşılırak yapılan bazı işlemler üzerinde duracağız; Web projesinin client’ının açıldığı bilgisayarda açık olan account sahibinin kullanıcı adı ve bağlı olduğu domain alınabilir. Bir active directory’den kullanıcı adı ile kullanıcının grupları ve bazı bilgileri alınabilir. Kullanıcı adı, şifresi ve domain biliniyorsa bu bilgilerin doğruluğu active directory’ye login olmaya çalışılarak kontrol edilebilir. Bu işlemler için bazı referansları projeye eklememiz ve dll’leri kullanmamız gerekmektedir. İlk olarak account’tan kullanıcı ismi ve domain adı alma ve sonrasında bu kullanıcının active directory gruplarını alma işlemine göz atacağız: İlk olarak proje referanslarına System.DirectoryServices eklenir:

Şekil 1. Referans eklenmesi Daha sonra “System.DirectoryServices” active directory’ye erişilecek sınıf içerisinden import edilir: Imports System.Security.Principal
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Runtime…

UML ve Modelleme – Bölüm 6 (State Diyagramları)

Önceki makalemizde Object diyagramlarını incelemiştik. Bu makalemizde sistem davranışlarını modellemede kullanılan State (Durum) diyagramını inceleyeceğiz. State diyagramları genel olarak sistemlerin davranışlarını gösterir. Her diyagram tek bir sınıfın nesnelerini ve sistem içerisinde nesnelerin durumlarını (state), geçişlerini (transition), olaylarını (Events) içermektedir. Sistemdeki nesnenin davranışı, kendisine gönderilen iletilerin yanı sıra x anı içerisinde değişiklik gösteriyor ise state diyagram kullanılır. Durum değiştirmeyen nesneler için state diyagram modellemesinin kullanılması uygun değildir. State Diyagramlarda kullanılan temel kavramlar: Initial State (İlk Durum): Yaşam döngüsünün ilk eylemi ya da başlama noktasını ifade eden elemandır. İçi dolu yuvarlak ile gösterilir. Sözde durum (pseudo state) olarak da adlandırılır. Sözde durum denilmesinin sebebi değişkeni veya herhangi bir eyleminin olmayışıdır.
Şekil 1. Initial State (İlk Durum) State (Durum): Nesnenin ya da s…

UML ve Modelleme – Bölüm 5 (Object Diyagramları)

Önceki makalelerimizde, Use case ve Class diyagramlarını detaylı incelemiştik. Bu makalemizde UML modellemede kullanılan class diyagramlarına benzer bir diyagram türü olan object (nesne) diyagramlarına göz atacağız. Her nekadar tasarım ve sınıflar tanımlansa da canlı uygulamalarda sınıflar doğrudan kullanılmaz, bu sınıfların örnek veya nesnelerini çalıştırmak için kullanılır. Örnek sınıflar arasındaki ilişkilerin modellenmesinde bu diyagramlar “Object(nesne) diyagramları” olarak adlandırılır. Class diyagramlarına benzerler ve ilişkilerini gösterirken benzer notasyonlar kullanılır. Farkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;
Class diyagram Object Diyagram 1. Sınıf kullanılır.
2. Sistem yapısını anlatırken sınıf özellikleri ve birbirleriyle ilişkilerini modellemede kullanılır(Design time).
3. Sınıf adı, öznitelik ve methodları gösterir.1. Sınıfın örneği nesne kullanılır (Instance Class)
2. Modellenen sistem yapısının belirli bir andaki bütün yada kısmi görünüşünü anlatır(Run time).
3. N…