Ana içeriğe atla

eXtreme Programming – XP

Giriş ve Tarihçe

Genelde uç programlama olarak türkçeye çevrilen extreme programming “Değişimlerin Maliyetini Düşürmek” amacıyla geliştirilmiş çevik yazılım süreçlerindendir. Günümüzde özellikle satış odaklı yazılım firmalarında aşağıdaki gibi bir çok sıkıntı yaşanılabilmektedir.
 • Müşteri memnuniyetsizliği
 • Yetişmeyen projeler
 • Haftada 70 saata kadar çalışan yazılımcılar
 • Müşteri isteklerinin ve dolayısıyla Tasarımın sürekli değişmesi
 • Sürekli araya giren işler
 • Planların tutmaması
 • Nihayet %50 oranında başarısız projeler
 • 1996 yılında General Motors şirketininde Smalltalk ile C2 isminde Bordro uygulaması geliştirmekte olan Kent Beck, Ward Cunningham, Ron Jeffries yazılım liderleri yaşadıkları benzer sıkıntılar nedeni ile bu yöntemi geliştirmişler ve 1999 yılında yayınlamışlardır.
Şekil1.XP Planlama Süreci
Temel Hedefleri
 • İnsanlık ile üretkenlik arasında uzlaşma sağlamak.
 • Sosyal değişimler mekanizması oluşturmak
 • Gelişim yolu belirlemek
 • Geliştirme yöntemi sunmak
 • Yazılım geliştirme disiplini oluşturmak
  Şekil2. XP Geliştirme Süreci
Temel Değerleri


 • İletişim:Müşteri, Analist, Son Kullanıcı, Testçi, Yazılımcı, Proje Yöneticisi, Harici Yöneticiler’den oluşan bir takım oluşturulur. Genelde Yüzyüze yapılan iletişim tercih edilmelidir. Dokumantasyon konusunda daha dikkatli olunmalıdır.
 • Basitlik
  - Tüm süreçlerde basitlik esas alınmalı
  -Tasarım, kodlama...
 • Geribildirim
  – XP için en önemli geri bildirim aracı testlerdir.
 • Birim Testi, Kabul Testi, Sistem Testi
  – Bir başka geribildirim aracı bizzat yazdığınız koddur.
 • Refactoring, "CodeSmell" (Kod koklama), Birim testini başka bir programcının yapması
 • Cesaret
  – Değişimlerin etkisi en aza indirilmesi sayesinde kodu değiştirmek sıkıntı olmayacaktır.
  – Ayrıca projenin başarısız olmasından korkmaz; Başarısız olacaksa, başarısızlığı önceden tespit etmeti ve önlem almayı önerir.
 • Saygı
  – Takım üyeleri her koşulda bir birine saygılı davranmalı ve bunun koşulları hazırlanmalıdır.
 • Örnek: Çalışmayan kodlar asla check-in lenmemelidir. Bunun sonucunda diğer programcılar gecikecektir.
 • Başarı herkesin olduğu gibi başarısızlıkta herkesindir. Herkes sahiplanmeli.
 • Tanımlanan iş süreçleri takım üyelerinden bir yada bir kaçına çok fazla iş yükü getirmemeli.

Şekil3. Kodun ortak sahiplenmesi

Temel Kurallar
 • Planlama
  o Kullanıcı Hikayeleri yazılır.
  o Release planlama programları oluşturur.
  o Sık sık küçük release’ler oluşturulur.
  o Proje hızı sürekli ölçülmeli ve planlama ve tahminleme süreçleri sürekli güncellenmelidir.
  o Proje iterasyonlara ayrılmalıdır.
  o Her iterasyon, iterasyon planı ile başlamalı.
  o Kişiler birinin etrafında hareket halinde olmalı. Kişi bağımlılığı olmamalı.
  o Her gün kısa toplantılar yapılmalıdır.
  o XP süreçlerindeki aksamalar giderilmelidir.
 • Kodlama
  o Müşteri her zaman programcının sorularına cevap verebilecek durumda olmalıdır.
  o Tüm programcılar kodu standartlara uygun yazmalıdır.
  o Önce birim testi kodları yazılmalı.
  o Tüm kod, programcı çiftleri tarafından kodlanmalıdır.
  o Sadece bir programcı çifti aynı anda kodu bütünleştirmelidir.
  o Sık sık bütünleştirme yapılmalıdır.
  o Kodun ortak sahiplenilmesi sağlanmalıdır.
  o Optimizasyonlar sona bırakılmalıdır.
  o Fazla mesai yapılmamalıdır.
 • Tasarım
  o Karmaşık tasarımlardan kaçınmak gerekir.
  o Bir sistem metaforu seçilmelidir.
  o Tasarım toplantılarında CRC kartları kullanılır.
  o Riskini azaltmak için kalıcı çözümler oluşturulmalı.
  o Hiçbir fonksiyonu gereksiz eklenmemeli.
  o Mümkün oldukça kod yeniden düzenlenmeli (refactoring).
 • Test
  o Tüm kodun birim testleri olmalıdır.
  o Set yayınlanmadan önce tüm birim testlerinden geçmelidir.
  o Bir hata bulunduğunda test kodları oluşturulmalıdır.
  o Kabul testleri sıklıkla yapılmalı ve sonuçları yayınlanmalıdır.

Şekil4.XP Çift Programlama
Referanslar
Uygar MANDUZ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…