Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Aralık, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Heap, Clustered İndeks ve Nonclustered İndeks Data Yapıları - Bölüm 1 (Tablo ve İndeks Organizasyonu, Heap Mimarisi)

1.Tablo ve İndeks Organizasyonu
Tablo Organizasyonu
Tablolar bir veya birden fazla partition ile oluşabilir. Her partition heap veya clustered indeks yapısında veri satırlarıdan oluşur.
Partition Organizasyonu
Partition kullanıcı tanımlı veri organizasyon birimidir. Tablolar varsayılan olarak bir partitiona sahiptirler. Bir tablo ve indeks, birden fazla partition içeriyorsa, veri yatay olarak bölümlenir. Partitionlar veritabanında bir veya daha fazla filegroup içerisine konulabilirler. Veri üzerinde sorgu ve updateler gerçekleştirilirken tablo veya indeksler tek mantıksal varlıklar olarak işlem görürler. Clustered Tablolar, Heap ve İndeksler
SQL Server tabloları partitiondaki data pageleri organize etmek için iki metot kullanır:
1.Clustered Tablo: Clustered indeks içeren tablodur.
Veri satırları (data rows) clustered indeks anahtarının sırasıyla dosyada saklanır. Clustered indeks, clustered indeks anahtar değerine dayanarak daha hızlı satır erişimi sağlayan B-tree indeks yapısında yürütül…

.NET FileSystemWatcher

FileSystemWatcher adından da anlaşılacağı üzere belirlenen bir dizini izleyen ve dosya sistemi üzerinde meydana gelen dosya olaylarını (Oluşturma, Silme, Yeniden Adlandırma ve Değiştirme) takip eden ve buna bağlı olarak olay tetikleyip işlem yapabileceğimiz çeşitli senaryolarda kullanabileceğimiz bir araç. FileSystemWatcher sınıfının belirli bir dizini, dosya tiplerini ve belirli olay durumlarına göre kullanabilmemiz için bir çok özellik ve olayları bulunmaktadır. Şimdi bunlara bir göz atalım. Özellikler: Filter (string): Hangi tipteki dosyaların takip edileceğini filtrelemek için kullanılır ve varsayılan değeri “*.*” olup tüm dosya türlerini okur. Filtreleme örneği; “*.txt” değeri girildiğinde sadece metin dosyaları izlenecektir.
Path (string): İzlenecek dizin veya dosya yolunu tanımlar.
IncludeSubdirectories (bool): İzlenen dizinin alt dizinlerinin de izlenip, izlenmeyeceğini ayarlamak için kullanılır.
EnableRaisingEvents (bool): True olarak set edilmedikçe FileSystemWatcher olayları tet…