Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Temmuz, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Steve Jobs, Apple, Yöneticilik – (Mükemmeliyetçilik)

Ödün vermeyin. Jobs’ın mükemmellik takıntısı gerçekten harika ürünler çıkaran eşsiz bir geliştirme süreci yaratmıştır. Başkalarıyla konuşun. Jobs ürünün nasıl çalışacağını tasarım süreci sırasında tam olarak belirler. Herkesi dahil edin. Tasarım sadece tasarımcıların işi değildir. Mühendisler, programcılar, ürün yöneticileri ve pazarlama yetkilileri bir ürünün nasıl çalışacağını belirleyebilir. Seri bir süreçten kaçının. Jobs prototip ürünleri bir ekipten diğerine değil, ekipler arasında sürekli dolaştırır. Zorlama çözümler üretmeyin. Jobs bilinçli bir şekilde “kullanıcı dostu” bir ürün tasarlamaya çalışmaz. Bu “dostluk” tasarım sürecinde ortaya çıkar. Malzemelere saygı duyun. iMac plastikten, iPhone ise camdan yapıldı. Bunların biçimleri yapıldıkları malzemeye göre şekillenmektedir. A Sınıfı oyuncularla veya adaylarıyla çalışın. Yetenekli personel sizi rakiplerin önüne geçiren bir rekabet avantajıdır.

AppDomain Sınıfı ile Müşteri İhtiyaçlarının, Dinamik Kod Üretilerek Karşılanması

Günümüz iş uygulamalarında, artan ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım geliştiriciler olarak bizler, ihtiyaçları karşılamak için pek çok farklı tasarım modellerini hayatımıza sokmak zorunda kalıyoruz. Bu modellerden son zamanlarda en popüler olanı ise .Net altyapısını kullanarak CodeDom sınıfı ile dinamik kod üretip, üretilen kodun uygulamada dinamik çalıştırılmasıdır. Böylece, müşteriden müşteriye değişen ihtiyaçlar nedeniyle, parametrik yapılarla uygulamanın çatısını bozabilecek seviyeye gelebilen değişikliklerin önüne geçmiş oluyoruz. Peki, CodeDom sınıfını kullansak da kullanmasak da, bir şekilde dinamik oluşturduğumuz kodu çalıştırmak istediğimizde ne gibi problemlerle karşılaşırız? .Net altyapısında dinamik oluşturulan dosyalar, aynı uygulama tarafından bir kez yüklendiğinde bellekten boşaltma şansınız kalmaz.

Yıldız Savaşları’ndan Kariyer Öğretileri

Bu ay okuduğum CIO dergisinin yazılarından birisini [1] direk blogda paylaşmak istedim. Aç yaratıklar. Katil canavarlar. Şeytani planlar. Usta Yoda’nın kendisi Circa 2009’u yöneten Bilişim Uzmanı olsa zor zamanlar geçirirdi. Öyleyse biz de Jedi’ların “Kariyer Eğitimine” göz atalım. Dosya: İşe alım süreci, çalışan kültürü. Yıldız Savaşları Anı: Cumhuriyet Ordusu, Şeytani Galaktik İmparatorluğu’nun parçası haline gelir ve tüm “klonlar”, “klon davranışları” sergiler. Toplu Jedi katliamı gerçekleşir. Çıkarılacak Ders: Bireysellik ve girişimcilik, çoğu organizasyonda küçük görülür. Şirketler “Evet adamları” denilen kolonlarla doludur. Başarıya ulaşmanın yolu bu olabilir. “Yakında beni sevmeyi öğreneceksin” – Jabb The Hutt *****

QlikView - Yeni Nesil İş Zekası Aracı

İş zekası kavramının günümüzdeki önemine daha önceki yazılarımızda değinmiştik. Ekonomik koşullar gereği sektördeki firmalar daha az maliyetle daha verimli sonuçlar elde etmek için çalışmalar yapmak durumundadırlar. Kuşkusuz ki bu çalışmaların amacı mevcut karlılığın devamını sağlamak ve kendini farklılaştırarak bir adım öne çıkmaya çalışmaktır. Bu noktada kullanılacak en etkin aracın bilgi olduğu artık tüm operasyonlar tarafından anlaşılmıştır ancak unutulmamalıdır ki, bu bilgiye yetkileri gereği tüm ekibin erişebilmesi ve değerlendirebilmesi çok önemlidir. İşte bu yüzden iş zekası artık bir çok kurum için vazgeçilmez bir noktaya gelmiştir. İş zekası uygulamaları dediğimizde yakın zamana kadar belirli periyotlarda sınırlı kullanıcı kitlesinin çeşitli raporlara erişerek bazı analizler yapabiliyor olması anlaşılıyordu. Ayrıca bu işlemi yapabilmek için bile gerçekten büyük kaynaklara ihtiyaç vardı. Bununla birlikte gerçekleştirme süresi uzun, bakım işlemi maliyetli ve zor olup, bunlara …

Visual Studio 2008/2010 Add-In (Solution Item’larına Erişim)

Bir önceki makalemizde bir Add-in projesi nasıl yaratılır, ve Add-in projesinde .Net IDE’sine menüler nasıl eklenir, ona değinmiştik. Bu makalemizde de, IDE içerisindeki solution’un tüm itemlarına nasıl erişebileceğimize ve bu itemlara nasıl eklentiler yapabileceğimize değineceğiz. .Net’in Code modeli sayesinde bir solutiondaki bütün projelere, bu projelerin sınıflarına ve sınıfların içerisindeki propertylerine ve fonksiyonlarına erişilebilir. Aynı zamanda yeni bir sınıf eklenebilir, eklenen yeni sınıflara namespace, import statementleri, değişkenler veya fonksiyonlar gibi birçok kod parçası eklenebilir. Aynı zamanda var olan kodlar üzerinde de değişiklikler yapılabilir. Solution explorerdaki Herbir Itema Erişim
1. IDE’ye Erişim
Açtığımız .NET IDE’sinin instance’ı Add-in projesi içerisindeki OnConnection methoduna geçen ilk parametredir. publicvoid OnConnection(object application, .......... Bu parametre OnConnection metodu içerisinde genel bir property’e set edilerek class seviyesinden e…

Analiz Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Önceki yazılarımızda yazılım yaşam döngüsü sürecindeki ilk adımın planlama ve analiz süreci olduğunu belirtmiştik. Yazılım geliştirirken ortaya çıkacak ihtiyacın doğru olabilmesi için müşterinin beklentilerini tam olarak anlamak ve analizini yapmak gerekir. Ön analiz işlemi yapıldıktan sonra teknik analiz ile ilgili çalışmalar başlar. Teknik analiz, müşteri gereksinimlerinin teknik ekip tarafından daha rahat anlaşılmasını, ekibin aynı dili konuşmasını sağlar. Teknik Analiz Dökümanında Olması Gereken Kısımlar 
Teknik Analiz Başlığı: Her analiz dökümanının başlığı olmalıdır.Döküman versiyon ile tutulacak ise başlıkta versiyon bilgisi belirtilmelidir.Revizyon Tablosu: Analiz dökümanının kim tarafından ne zaman eklendiği/ güncellendiği bu tablo ile belirtilir.Proje Ekibi: Analiz kapsamında çalışacak proje ekibi tanımlanır.Analiz Döküman İçerik tablosu: Analiz içerik listesinin yer aldığı kısımdır. İçerik listesi, analizde yeralan kısımlara kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.Amaç: Analizi, yapı…

SQL Server Recovery Modelleri ve Yedekleme Önerileri

3 tip recovery modeli bulunmaktadır:
FULL Recovery ModelBULK LOGGED Recovery ModelSimple Recovery Model1. FULL Recovery Model
Eğer veritabanında bir sorun olduğunda veri kaybı yaşanması istenmiyorsaRecovery Model Full seçilmelidir. Bu modelde veritabanında gerçekleştirilen her işlem loga kaydedilir ve yedeklenebilir. Hata oluştuğu ana kadarki tüm verilere tekrar dönülebilir. 2. BULK LOGGED Recovery Model

BULK LOGGED Recovery Model ile yapılan toplu işlemlerin Transaction Log dosyasını büyütmemesi için kullanılabilir. BULK LOGGED Recovery Model ile toplu işlemler log dosyasına minimum şekilde kaydedilir. BULK LOGGED ile toplu bir işlem yapıldığı anda veritabanında bir hasar oluştuğunda hata anına geri dönülemez. Son yapılan toplu işlemler kaybedilir. BULK LOGGED şu işlemler minimum şekilde loga yazılır: Bulk Import işlemleri (BULK INSERT ve INSERT..SELECT) SELECT..INTO işlemleri minimal loglanırBüyük data tiplerinin update işlemleriWRITETEXT ve UPDATETEXT deyimleri Bazı DDL işlemleriCREATE …

SANALLAŞTIRMA (Bölüm-1)

Son bir kaç yıldır sıkça duyduğumuz ve Microsoft'un üzerine basa basa vurguladığı sanallaştırma konusunda yazacağımız bir kaç bilgilendirme makalesi olacak. Bu ilk yazımızda "Sanallaştırma nedir?", "Sanallaştırma türleri nelerdir?" ve "Neden sanallaştırmalıyız?" sorularına kısa cevaplar vereceğiz. Sonraki yazılarımızda ise sanallaştırma türlerinden bazılarına değineceğiz. Yazımızda temel alacağımız ürünler Microsoft ürünleri olacak. Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma temel olarak fiziksel kaynakların ayrılarak verimliliğin optimize edilmesi anlamına gelmektedir. Bu kaynak; işlemci gücü, hafıza, disk kapasitesi olabileceği gibi ağ, oturum veya uygulamalar da olabilir. Genelde sanallaştırma dendiğinde aklımıza sunucu sanallaştırması gelse de, günümüz teknolojileri ile uygulamalar, masaüstü ve oturumlar sanallaştırılabilir. Her ne kadar sanallaştırma, sadece iş dünyası ve şirketlere yönelik görünse de, ev kullanıcıları için de uygulama alanları var. Örneğin…