Ana içeriğe atla

Javascript Ortamında LINQ Kullanımı

LINQ üzerine yazdığımız giriş yazısında belirttiğimiz gibi linq kullanarak, koleksiyonlar veya diziler üzerinde sql benzeri ifadelerle sorgular yazabilmekteyiz. Dizayn modülünü yazarken, “acaba javascript tarafında da linq kullanabilir miyiz?” sorusu aklımıza geldi. Yaptığımız ARGE çalışmaları sonunda, javascript için yazılan bir linq kütüphanesini kullanmaya karar verdik. Bu kütüphane yardımıyla ile C#’daki linq sözdizimine benzer sorgular yazarak, diziler ve bellekteki nesneler üzerinde rahatlıkla işlem yapabilmekteyiz.
Öncelikle basit bir örnek üzerinde kullanımını görelim: Range fonksiyonu verilen başlangıç ve bitiş indexleri arasında integer dizi oluşturur, bu diziden çift sayı olanları aşağıdaki gibi where koşulu ile seçebiliriz.

//E--> Linq.Enumerable'ın sembolüdür
E.Range(0,10).Where("d=>d%2==0").Select("c=>c")
 Tablo1. Basit bir linq javascript kullanımı
Linq’nun javascriptteki kullanımını daha detaylı bir örnek ile açıklayalım.

function DropZoneManager(designer)
{
    DropZoneArray = new Array();
    this.RemoveUserDefinedField = function()
    {
        //E--> Linq.Enumerable'ın sembolüdür.
        //From--> Verilen array'i veya nesne'ti Linq.Object'e dönüştürür.
        //Burada listbox'daki seçilmiş olan itemlar linq sorgusuyla alınır.
      //ToArray()-->Linq.Object’ten array’e dönüştürülür.
        var selectedItem = E.From(LstBoxUDF.options).Where("d=>d.selected").Select("c=>c").ToArray();
        if (!selectedItem) return;
      //Seçilen sahanın unique field’si selectedValue sahasına alınır.
        var selectedValue = selectedItem[0].value;
        //DropZone array, başlık, detay ve sonuç bölümlerine bırakılmış sahaları her bir bölüm için DroppedObjects nesnesinde tutar.
        for (var j = 0; j < 3; j++)
            //Eğer silinmek istenen saha dizayna bırakılmış bir saha ise bu saha silinemez. Bu bilgi de seçilen değerin id'siyle DroppedObjects'in objInfo nesnesindeki fieldId il karşılaştırılarak bulunur.
            if (E.From(DropZoneArray[j].DroppedObjects).Count("i=>i.ObjInfo.FldID==" + selectedValue)) { FormDlgObj.showError(selectedItem[0].text+' sahası kullanıldığı için silinemez.'); return false; }
        FldsBar.RemoveItem(UserDefinedFldGroupID, selectedValue);
}
}
 Tablo2. Detaylı bir linq javascript kullanımı
http://linqjs.codeplex.com/ adresinden daha ayrıntılı bilgi elde edilebilir ve linq.js kütüphanesi indirilebilir. http://neue.cc/reference.htm adresinden de kütüphanedeki fonksiyonlara ve örneklere ulaşılabilir.
Özlem KARAGEDİK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…