Ana içeriğe atla

SQL SERVER 2008 YENİLİKLER – Bölüm 1

Bu makalemizde SQL Server 2008 ile gelen bazı yenilikleri aşağıdaki başlıklarda inceleyeceğiz ve kısa bilgiler vereceğiz, detaylarına önümüzdeki makalelerde devam edeceğiz;
  • Yeni Data Tipleri
  • Database Encryption Modeli
  • Compression Modeli
  • Backup Compression

1. Yeni Data Tipleri
- FILESTREAM
Yapısal olmayan büyük nesneleri(BLOB – Binary Large Objects) depolama problemlerini çözmek için geliştirilmiş bir data tipidir. Veriler NTFS dosya sistemi ile depolanır.
- DATE and TIME
DATE tipi gün ay yıl bilgisi tutarak sadece tarih bilgisi barındırır. YYYY-MM-DD formatında saklar ve 0001-01-01 ile 9999-12-31 arasındaki değerleri alabilir. TIME tipi SQL Server 2008 Saliseyi 7 digitlik hassasiyette tutuyor. SQL Server 2005 te DATETIME ile bunu 3 digit olarak alırdık. Alabileceği değerler 00:00:00.0000000 ile 23:59:59.9999999 arasındadır.
- DATETIME2 and DATETIMEOFFSET
DATETIME2 tipinin SQL Server 2005 te kullandığımız DATETIME dan iki farkı var. Bunlar salise hanesinin 7 digit hassasiyetinde tutulması ve tarih değerinin 01-01-01 ilk değerini alabilmesi. DATETIMEOFFSET veri tipi ile birlikte tarih alanlarımızda saat dilimini de saklanabilecek. Bu tarih tipi özellikle farklı saat dilimlerindeki kayıtlarımız üzerinde ekleme çıkarma vs gibi işlemler yapıyorsak çok işe yarar.

- HIERARCHYID
Organizasyon şemaları gibi ağaç yapılarını izlemek için geliştirilmiş bir data tipi. HIERARCHYID kolonu, bir satırın hiyerarşik yapı içerisindeki pozisyonunu gösterir.Bu kolon otomatik olarak ağaç yapısını değil ağaçtaki yerini gösterir. HIERARCHYID unique bir data tipi değildir, aynı pozisyona birden fazla kayıt atılabilir.
- GEOGRAPHY and GEOMETRY
Bir tablodaki Geography(ya da Geometry) kolonu, farklı Geospatial(Yerküre üzerindeki yer, bina, sokak, şehir gibi bilgilerin vektörel uzayda şekil, çizgi ve nokta halinde tutulma şeklidir) bilgiler içerir: Bir satır şu an bulunduğunuz noktayı(point) gösteriyorken, diğer satır bir eyaletinin yüzeyini içerebilir(surface), veya üçüncü bir satır ev ve işiniz arasındaki rutu(line) temsileden bir çizgiyi içerebilir. Biz bunları üç farklı geospatial veri olarak düşünsekte, SQL Server bunların aynı şey olduğunu düşünüyor. Geography, x-Y koordinatlarını değil enlem ve boylam verilerini içerir.
- TABLE VALUED PARAMETERS (Processing of delimited strings)
"Tablo-değerli parametreler", User-Defined Table Type (Kullanıcı Tanımlı Tablo Tipi) kullanılarak tanımlanır. "Tablo-değerli parametreler" ı Stored Procedure ya da Function' lara geçiçi tablo kullanmadan çoklu kayıt göndermek için kullanabilirsiniz.
2. Database Encryption
SQL Server, hiyerarşik bir şifreleme ve Key Management altyapısıyla veriyi şifreler. Her katman; sertifikaların, asimetrik anahtarların ve simetrik anahtarların kombinasyonlarını kullanarak alt katmanı şifreler.
- EKM(Extensible Key Management) - HSM (Hardware Security Modules)
SQL Server 2008 Enterprise, Developer ve Evaluation versiyonlarında bulunan EKM, şifreleme anahtarlarını veritabanının dışında yani HSM de ve şifrelenen datadan ayrı şekilde saklanmasına imkan sağlar.HSM de saklanan şifreleme anahtarlarını, HSM de yazmaya yetkisi olmayan üst seviye database kullanıcılarından ve database owner kullanıcılardan korur. Bu anahtarları yalnızca son kullanıcı , HSM cihazının mevcut şifrelenmiş datayı okurken veya yeni datayı şifrelerken kullanır. Yetkili kullanıcıların 3.parti HSMleri kullanmaları için, 3.parti yazılımların EKM/HSM modüllerini SQL Server 2008 e register etmelerine izin verir.
- TDE (TRANSPARENT DATA ENCRYPTION)
TDE, SQL Server 2008 ile gelen yeni veritabanı-düzey şifreleme özelliğidir. Var olan uygulamalara dokunmadan tüm veritabanları için koruması için tasarlanmıştır. (TDE) saydam veri şifrelemesinin SQL Server 2008'de gelişiyle kullanıcılar, SQL Server 2005'te bulunan cell-level şifreleme veya TDE ile gelen database-level şifreleme veya Windowsun sağladığı file-level şifreleme seçenekleri arasında seçim yapabilir. TDE, şifrelerin düzenlenmesi veya ortak veri güvenlik standartlarını karşılaması için uygun seçenektir. TDE, Window Vista ile yeni gelen ve hard diske şifreleme yapan, Encrypting File System (EFS) ve BitLocker Drive Encryption(volume-level encryption) yenililikleri gibi dosya seviyesinde çalışır. TDE, cell-level şifrelemesi, EFS veya BitLocker'ın yerini almaz. Her ne kadar diğer şifreleme yöntemleri ile kıyaslansa da, TDE ‘nin detayına bakıldığında teknik olarak mümkün değildir.
3. COMPRESSION
Aslında, SQL 2005 SP2 bir veri sıkıştırması içeriyordu — vardecimal storage format. Yine de, Sql Server 2008'in veri sıkıştırması, varDecimal formatını kapsamasına rağmen ondan muazzam olarak farklıdır — Eğer verilmiş bir tablo indexinde ROW ya da PAGE sıkıştırmasını sağlarsan, temelini oluşturan sıra sayfa biçimi farklı olacak yani Sql-2008 in mevcut row page formatından farklı olacak.(Sadece, table index için sıkıştırmayı kullanıyorsun). Sql-2008'de, veri için 2 tane row/page biçimi vardır. Şimdi, "Peki, eğer sıra sayfa biçimi, değiştiyse, SQL Server içindeki her komponent için re-engeneering bu kadar zamanda nasıl tamamlandı?” sorusu akla geliyor. Aslında böyle birşey yapılmadı. Storage Engine, Sql-2008 yeni sıra sayfa biçiminden haberdar olan, eski formattan yeniye ya da tam tersi çeviri yapan yalnızca bir bileşendir.
4. BACKUP COMPRESSION
Sıkıştırılmış yedek özelliği sadece SQL Server 2008' in Enterprise Sürümünde olacak . Bununla birlikte, bir SQL Server 2008 Enterprise sürümüyle sıkıştırılmış veritabanı yedeği, başka bir SQL Server 2008 sürümüyle (meselâ Standard veya Express) açılabilecek; fakat diğer sürümler maalesef sıkıştırılmış yedek alamayacaklar. Ayrıca, SQL Server' ın eski versiyonları SQL Server 2008 ile alınan sıkıştırılmış yedekleri açamayacaklar.
Serap PARLAK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…