Ana içeriğe atla

ASP.NET Session Timeout Bilgilendirme/Tidy Logout

Web projeleri içerisinde Web.Config dosyasında timeout süresi belirleyerek kullanıcının belirli bir süre işlem yapmaması sonucunda onun otomatik olarak log out olmasını sağlarız:
<sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="1"/>
timeout özelliği session ile ilgili özelliklerin belirlendiği sessionState tag’i içerisinde belirlenir. Timeout zamanını sessionState içerisinde timeout elementine dakika olarak yazıp belirleyebiliriz.  Bu değer 525,601 (bir yıl)’ den büyük olamaz ve açılan yeni projelerde default 20 dakika olarak gelir.
Kullanıcının timeout’a düşeceği zamanı belirlemek isteyebileceğimiz gibi timeout olmadan önce kullanıcının uyarılması ya da bazı işlemlerin (ekrandaki bilgileri kaytdetme, log tutma gibi) yapılmasını da isteyebiliriz. Bunun için timeout süresi dolmadan belirlenen kadar süre önce bir fonksiyonun çalışması ya da bir exception oluşması gereklidir.
Javascript fonksiyonları olan “setTimeout” ve “setInterval” timeout süresi dolmadan belirlenen kadar süre önce belirlenen bir işlemin yapılmasını sağlar.
1. setInterval;
Fonksiyon:  setInterval(expression, interval);
  • expression : Belirlenen süre dolduğunda çalıştırılacak kod.
  • interval: Timeout süresi dolmadan kaç milisaniye önce expression’ın çalıştırılacağını belirten parametre.

function Reconnect(){ 
    var img = new Image(1,1); 
    img.src = 'Default.aspx'
    window.status = 'Link to Server Refreshed ' + count.toString()+' time(s)' ;
}
window.setInterval('Reconnect()',30000);
Yukarıdaki javascript kodu içerisinde çağrılan setInterval fonksiyonunda expression olarak “Reconnect” fonksiyonu timeout süresinden 30 sn önce çalıştırılıyor. Bu fonksiyon içinde Default.aspx sayfasına request yapılarak timeout engellenir.
2. setTimeOut;
Fonksiyon: setTimeout(expression, timeout);
  • expression : Belirlenen süre dolduğunda çalıştırılacak kod.
  • timeout : Timeout süresi dolmadan kaç milisaniye önce expression’ın çalıştırılacağını belirten parametre.
function alertTimeout(){
    alert('Timeouta 30 sn kaldı!');
}
window.setTimeout('alertTimeout',30000);
Yukarıdaki kod içerisinde çağrılan setTimeout fonksiyonunda expression olarak “alertTimeout” fonksiyonu timeout süresinden 30 sn öncesinde çağrır. Bu fonksiyon da mesaj vererek time out süresinin dolmakta olduğunu ekranda gösterir.
İlk bakışta bahsi geçen iki fonksiyon da aynı işi yapıyormuş gibi görünüyor. Ancak setTimeout fonksiyonu time out için geriye sayma işlemini bir kez yaparken, setInterval bir döngü içerisinde sürekli geri sayma işlemini yapıyor.

Örnek Kod:
Örnek kod içerisinde iki tane aspx sayfası bulunmaktadır;
  • Default.aspx
  • KeepAlive.aspx
Web.Config içerisinde timeout süresi 1 dakika olarak ayarlanmış durumdadır. Program çalıştırıldığında, ilk olarak KeepAlive.aspx sayfası ekrana gelir. Ekranda aşağıdaki javascript kodu register edilir;
Dim strScript As String = "<script type='text/javascript'> " & _
"var count=0; " & _
"var max = 5; " & _
"function Reconnect(){ " & _
"count++; " & _
" if(count<max) " & _
"{" & _
" var img = new Image(1,1); " & _
" img.src = 'Default.aspx'; " & _
" window.status = 'Link to Server Refreshed ' + count.toString()+'time(s)' ; " & _
"}" & _
"} " & _
"window.setInterval('Reconnect()'," & _
int_MiliSecondsTimeOut.ToString() & "); " & _
"</script> "
Ekran açıldıktan sonra 30 sn boyunca işlem yapılmazsa, sayfa Default.aspx’e request gönderir ve timeout’u engeller. Bu işlemi her yaptığında da sol alt tarafta ekran status’unde işlemi yaptığına dair bilgiyi gösterir.
image
Şekil 1. setInterval statü güncelleme
Ekran içerisinde soldaki butonu kullanarak da Default.aspx sayfasına geçiş yapılır. Ekranda aşağıdaki javascrript kodu register edilir;
Dim strScript As String = "<scripttype='text/javascript'> "&_
"function alertTimeout(){" & _
" alert('Timeouta 30 sn kaldı');}" & _
"window.setTimeout('alertTimeout()'," & _
int_MiliSecondsTimeOut.ToString() & "); " & _
"</script> "
Bu sayfa çalıştırıldıktan sonra 30 sn boyunca işlem yapılmazsa uyarı mesajı ekrana gelecektir.
image
Şekil 2. setTimeout bilgilendirme
Kaynak kod indir
Nimet SÖZERİ

Yorumlar

  1. Paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunda dell laptop tamircisi olarak hizmet vermekten onur duyarız.

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…