Ana içeriğe atla

.NET Framework 4.0 ile Genel Yenilikler – Paralel Programlama

Bu makale serimizde .NET Framework 4.0 ile gelen yenilikleri aşağıdaki ana başlıklarda toparlayıp, özet içerikte anlatmaya çalışacağız;
 • .NET 4.0 ile Paralel Programlama
 • C# 4.0 ile Gelen Yenilikler
  • Dynamic Typing
  • Generic Variance
  • Named Arguments
  • Optional Parameters
  • COM InterOp Enhancements
 • Visual Basic 10 ile Gelen Yenilikler
  • Auto-Implemented Properties
  • Collection Initializers
  • Implicit Line Continuation
  • Statement Lambdas
 • Visual Studio 2010 IDE Yenilikleri
  • Data Tips
  • Breakpoint
  • Intellisense
  • Dump File
.NET 4.0 ile Paralel Programlama
.Net 4.0 ile birlikte gelen task parallel library ve parallel.for, parallel.foreach ve PLINQ’ya göz atmaya çalışalım.
Task Paralel Library
.Net 4.0 ile birlikte gelen Task Parallel Library paralleliği soyut bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlamaktadır. TPL ile eş zamanlı yürütülen işlemlerin daha basit bir şekilde kodlanabilmesi sağlanmaktadır. Task Paralel Library kütüphanesinde bulunan Task sınıfı ile yeni görevler başlatılabilir, iptal edilebilir veya bekletilebilir. Bu durumda biz sadece görevler ile ilgileniriz. TPL ile döngüler de parallel bir şekilde çalıştırılabilmektedir. ParallelFor ve ParallelForeach ile döngüler paralel bir şekilde işletilebilmekte ve bu işlemler TPL tarafından otomatik olarak yönetilmektedir. Basit bir örnek yapmak gerekirse; örnekte 1’den 11’e kadar sıralı bir liste, işlemi yapan threadid’si ile birlikte parallel.foreach kullanılarak yazdırılacaktır. Görüldüğü gibi 3 farklı thread çalışmıştır. Ve liste sıralı bir şekilde yazılmamıştır.
image
Paralel LINQ
PLINQ ile LINQ sorgularının parallel olarak farklı threadler içerisinde çalışabilmesi sağlanmıştır. PLINQ temel olarak LINQ to XML ve LINQ to Objects ‘de etkin olarak kullanılabilmektedir. IEnumerable bir koleksiyona AsParallel() dediğimiz zaman bu koleksiyon parallel olarak sorgulanabilir duruma gelmektedir. Bu metodtan geriye ParalelQuery sınıfına ait bir nesne dönmektedir. Örnekte basit bir PLINQ sorgusu gösterilmektedir.
image
Özlem KARAGEDİK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…