Ana içeriğe atla

.NET Framework 4.0 ile Genel Yenilikler – Visual Basic 10

Bu bölümde VB 10 ile birlikte gelen yeniliklere göz atacağız. Bu kapsamda bahsedeceğimiz konular aşağıdaki gibidir.
  • Auto-Implemented Properties
  • Collection Initializers
  • Implicit Line Continuation
  • Statement Lambdas
Auto-Implemented Properties
Vb 10.0 ile birlikte C# da olduğu gibi property tanımlarını get ve set kullanmadan yazabilme imkanı gelmiştir. VB9 ile tanımlanan bir property’nin VB10 ile get ve set kullanmadan nasıl tanımlanabileceği aşağıda gösterilmiştir.
image
Collection Initializers
List gibi bir koleksiyon yaratmak ve içerisine itemları eklemek için, VB9’da bir liste yaratarak add metodu ile tek tek itemları eklemek durumunda kalıyorduk. Artık bu işlemi aşağıda görüleceği gibi from keyword ile rahatlıkla yapabiliriz.
image
Implicit Line Continuation
Tek bir satırda yazılması gereken bir kodu birden fazla satır halinde yazmak istediğimizde bir alt satıra geçerken “_” kullanılması gerekiyordu. VB10 ile bu zorunluluk ortadan kalkmıştır.
image
Statement Lambdas
Lambdalar Linq ile birlikte hayatımıza girmeye başlamıştı. VB10 ile birlikte gelen güzel özelliklerden biri de, metodların veya fonksiyonların, satır içinde yazılabilmesi olmuştur. Aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi, Sub(n) ile başlayan kısım satır içinde kullanılmış bir metoda örnektir. İkinci örnekte de kodun içerisinde bir satır içi fonksiyon tanımlanarak bu fonksiyon daha sonra çağırılmaktadır.
image

Özlem KARAGEDİK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…