Ana içeriğe atla

UML ve Modelleme – Bölüm 8(Collaboration Diyagramlar)

UML ve Modelleme-Bölüm7 makalemizde etkileşim diyagramlarından ilki sequence diyagramlarını incelemiştik. Bu makalemizde etkileşim diyagramlarından ikincisi olan işbirliği diyagramları olarak adlandırılan collaboration diyagramları inceleyeceğiz.
Nesneler arasındaki mesajlaşmaların numaralandırılmış akış sırası ile ifade eden diyagramlar Collaboration diyagram olarak adlandırılır. Bu diyagramlar sequence diyagramlar ile aynı bilgileri taşırlar fakat sequence diyagramlara göre nesneler arasındaki modelleme farklıdır.
Collaboration diyagramlarında nesnelerin iki farklı karakteri olduğundan sözedilir, şayet bir nesne (örneğin A) diğer bir nesnenin (B’nin) fonksiyonunu çağırıyorsa; A istemci (client) B ise tedarikçi (supplier) terimleri ile bu nesneler adlandırılır. A ---> B. Collaboration diyagramlarında kullanılan elemanlar aşağıdaki gibidir;
image
Modellemede nesnelerin isimlendirilmesi ve tip belirtimi aşağıda belirtilmiştir.
image
Mesaj : Sequence diyagramlardaki mesaj tipleri collaboration diyagramlardada geçerlidir.
Mesaj tipleri ve gösterimleri
Basit (Simple) Mesaj Tipi: Basit mesajlar nesneler arasındaki akış kontrolünün iletimini göstermek için kullanılır. Nesnelerin methodlarını doğrudan çağıramazlar.Sık kullanılar mesaj tipi değildir.
Senkron (Syncronous) / Çağrı yapan(Call) Mesaj Tipi: Nesne mesajı alıcı nesneye gönderir ve onun işlemini bitirmesini bekler, bu durumda senkron mesaj tipi kullanılır. Nesne tabanlı programlamada çağırılan birçok method senkron çalıştığından en çok kullanılan mesaj tipidir.

Asenkron Mesaj Tipi: Senkron mesajların tersine, asenkron mesajlar nesneye mesaj gönderdikten sonra cevap beklemeden işleme devam etmesinin gösteriminde kullanılır. Genellikle komut zincirlerinde kullanılır.
Dönüş (Return) Mesaj Tipi: Senkron mesajlarda alıcı nesnenin işleminin bitimini, gönderen nesneye bildirmesinde kullanılır.
image
Sequence diyagramlar ile Collaboration diyagramlar arasındaki farklar

Sequence Diyagramlar Collaboration Diyagramlar
Zamana bağlı mesajlaşmayı gösterir Zamandan bağımsızdır.
Dinamik yapıyı temsil eder. Dinamik yapıyı ve nesnelerin statik ilişkisini temsil eder.
Okuması kolaydır. Daha karmaşık sistemlerin modellemesi için kullanılır. Okunması sequence diyagramlara göre daha zordur. .
Senaryoya ait tüm resmi net olarak göstermeyebilir. Senaryoya ait tüm resmin net olarak gösterilmesini sağlar
Bir bağlantı, bir nesneden diğerine giden mesajı gösterir. Bir bağlantı nesneler arasındaki 1 veya daha fazla mesajı gösterebilir.
Nesnelerin yaratılışı ve sonlandırılışını kolay şekilde gösterebilmenize imkan vermesidir. Zaman boyutunda "yeni ()" mesajı ile nesneyi yaratabilir, X işareti ile de nesnenin sonlandırıldığını gösterebilirsiniz. Nesnelerin yaratılışı ve sonlandırılışını belirtmek sequence diyagramlardaki kadar basit değildir.
Bu durumu gerçekleştirmek için "oluştur( )" ve "sonlandır( )" mesajlarını modele katmanız gerekir.
Referanslar
Neslihan ÇALIŞKANEL

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…