Ana içeriğe atla

.NET Framework 4.0 ile Genel Yenilikler – Visual Studio 2010 IDE Yenilikler

Bu kısımda Visual Studio 2010 geliştirme ortamı ile gelen ve ortamı kullanmamızı kolaylaştıracak olan özelliklere göz atacağız. Göz atacağımız özellikler şu şekildedir:
  • Data Tips
  • Breakpoint
  • Intellisense
  • Dump File
Data Tips
Bildiğimiz gibi data tipler, debug sırasında fare işaretçisini değişkenlerin üzerine getirdiğimizde değişkenlerin değerlerini gösteren yardımcılardır. Visual Studio 2010 ile birlikte datatiplerle ilgili bir takım yenilikler gelmiştir. Böylece data tipler daha kullanışlı hale gelmiştir. Bu yeni özellikler şu şekildedir.
  • Data tiplerin sabitlenebilmesi: Önceden datatipler sadece üzerine gelindiğinde gözüküyordu. Pin butonu yardımıyla istenilen data tipler değişkenin bulunduğu satıra sabitlenebilmektedir. Debug bittiğinde görünmez hale gelen sabitlenmiş datatipler bir sonraki debugta yeniden çıkmaktadır.
  • Datatiplerin altına VS 2010 ile birlikte yorum da eklenebilir. Şekilde pinlenmiş ve yorum eklenmiş bir datatip görülmektedir.
image
  • Datatipleri yazdığımız yorum ile birlikre kendi makinamızdan başka bir yere de taşıyabilmekteyiz. Ve böylece aynı projede çalışan başka bir arkadaşımızla da datatipleri paylaşabilmekteyiz. Bunun için datatipleri export/import etmemiz gerekir. Data tipleri Debug-> Export Data Tips ile xml bir dosyaya export edebilir Debug-> Import Data Tips ile de VS 2010 içerisine import edebiliriz.
Breakpoints
Breakpointler geliştirme yaparken, hataların bulunabilmesi ve düzeltilebilmesi gibi işlemlerde önem taşımaktadır. Bulduğumuz bir hatanın yerini başka bir arkadaşımıza gösterebilmek için breakpointleri onun makinesine taşıyabilsek güzel olmaz mıydı?. Artık datatipler gibi breakpointler de VS2010 ile birlikte sadece kendi makinemizde kalmaktan çıkıp, export ve import yaparak başka bir makinede da kullanılmaktadır. Ve geliştirme aşamasında bu özellik ile bize yardımcı olmaktadırlar. Debug-> Windows-> Breakpoint penceresindeki export ve import butonlarıyla breakpointleri de xml formatında export edip import edebiliriz. Bunların dışında IntelliTrace penceresi ile programda arka planda yapılan bütün işlemleri de takip edebiliyoruz.
image
Intellisense
Visual Studio’nun Intellisense özelliği en çok kullandığımız özelliklerinden biridir. Bu özellik daha hızlı ve doğru bir şekilde kod yazmamıza yardımcı olmaktadır. Visual Studio 2010 ile birlikte intellisense özelliğine de bir takım yenilikler gelmiştir. Yeni özellikler “like” gibi aramaya ve PascalCase aramaya da izin vermektedir.
Visual Studio’da istediğimiz kodun gelmesi için baştan itibaren doğru bir şekilde yazmamız gerekiyordu. VS 2010 ile birlikte SQL’deki like komutu gibi arama yapılabilmekte ve intellisense bize yardımcı olmaktadır.
image
Bir diğer özelliği ise Pascal-Case aramaya olanak tanımasıdır. Ulaşmak istediğimiz metodun veya tipin adındaki büyük harfleri yazdığımızda karşımıza gelecektir.
image
Dump Files
Kendi kod ortamımızda oluşturamadığımız fakat programımızın çalıştığı başka bir yerde oluşan hataların sebebini bulmak genelde sıkıntılı bir süreçtir. VS 2010 ile birlikte gelen dump file’ları debug edebilme özelliği de gelmiştyir. Task manager’dan hata veren programın exesine create dump file denilip bu dosyanın kaydedildiğini düşünelim.
VS2010’dan bu dump file’ı open file ile açıp debug with mixed mode dediğimizde dump file yüklenerek, programın hata verdiği yer gösterilecektir. Tabi source codeların çalışan program ile aynı olması gerekmektedir.
Özlem KARAGEDİK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…