Ana içeriğe atla

Birim (Unit) Testinde Dikkat Edilecekler

Bundan önceki yazılarmızda Birim testleri ve TDD (Test Driven Development) ile ilgili genel bilgiler vermiştik.
TDD (Test Güdümlü Geliştirme);
Production kodunu yazmadan önce test kodlarını geliştirme yaklaşımıdır. Kısa development döngülerinin tekrarlanması üzerine kurulu bir yazılım geliştirme tekniğidir…  
Birim (Unit) testleri;
Birim testi bir yazılım projesindeki metotların, fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için oluşturulan testtir. Bir testin birim testi olabilmesi için test edilecek birimlerin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir. 
Şu andaki tecrübelerimizle (!), gerçek hayatta, Birim testlerinde nelere dikkat etmeliyiz bir göz atalım;
 1. Test fonksiyonları küçük ve hızlı olmalı. (Her check-inden sonra çalıştırmak ideal olacağı için.)
 2. Otomatik olarak çalışabilir olmalı.
 3. Bir buton click ile kolayca çalıştırılabilmeli.
 4. Code covarage yüksek olmalı ve ölçülebilmeli, gözlenmeli.
 5. Birim testinde hata alınan yer derhal düzeltilmeli.
 6. Sadece birimlerin işlevlerini test edecek şekilde olmalı.
 7. Testler başka testlere bağlı olmamalı, tek başına çalışabilmeli.
 8. Testler gerçek sınıflara yakın olmalı, aynı solution da olmalı.
 9. Test isimleri düzgün verilmeli, açıklayıcı ve hangi sınıf için hangi fonksiyon için yazıldığı herkes tarafından kolayca anlaşılmalı.
 10. 3rd party componentleri kullanırken de bekleneni kontrol etmeli.
 11. Test covarage mümkün olduğunca executing coverage’a yakın olmalı. Standart olarak executing covarage’ın % 80 i kadarını test covarage’ın kapsaması gerekmektedir. Zaten % 20’lik kalan yerde de veritabanına erişememe dosya sistemine erişememe gibi dışsal etkenler bulunmaktadır. Mock objeler kullandığımız için de bunların birçoğunu zaten bizim kapsamımızda da bulunmayacaktır.
 12. Sınırlar düzgün kapsanmalı, parametre olarak negatif, 0, nothing, pozitif değerler denenmesi gerekli ise hepsi yazılmalı. (Random generator yazılabilir ama mantıklı gelmedi.)
 13. Hata fırlatma yapılan kısımlarda da birim testler yazılmalı.
 14. Dosya, network sisteminden ya da başka kaynaklardan bağımsız olmalı.
 15. Birim testi yazılırken test uzmanı gibi düşünmeli. Nerelerde hata olabileceği düşünülmeli.
Armağan DÖKER, Ömer KİREMİTÇİ, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…