Ana içeriğe atla

Analiz Süreci ve Rol Tanımları

Yazılım yaşam döngüsü sürecindeki (waterfall, spiral, agile,  XP vb.) ilk adım planlama ve analiz sürecidir. Proje Ekibi ve Roller isimli yazımızda, proje sürecindeki analist rolüne genel olarak değinmiştik. Kısa bir alıntı yapalım “Analist; hem proje yöneticisinin hem de geri kalan teknik ekibin iş-modeli ile ilgili sorularını cevaplayan kişidir. Yazılımcının müşterideki gözü, proje yöneticisinin analiz toplantılarındaki güvencesidir. Müşterilere gider ve ihtiyaçları belirler. Gerektiği zaman ihtiyacın yapılabilirliğinin ne kadar zor olabileceğini müşterilere anlatır. Kısacası, kod yazmaktan gözleri bozulmuş yazılımcılarla, istek yapmaktan bıkıp usanmamış müşteriler arasında köprü görevi görür…” .

Peki Analiz nedir? Analiz ve analist arasındaki bağlantı nedir? Kaç çeşit analist tipi vardır? Bu makalemizde bu sorulara kısaca cevap vereceğiz.
Bir konuyu küçük parçalara ayırıp, parçalar arasında ilişki kurarak bütünü oluşturma işlemine analiz diyoruz. Analiz işleminde öncelikle müşterinin ihtiyaçları belirlenir ve daha sonra yazılımcılar tarafından kodlama yapılır. Bir bakıma analiz insan ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve düzenlenmesi işidir de diyebiliriz. Bir sistem yada müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek çözüm üreten kişiye analist denir.
Analist Tipleri ve Tanımları
  • İş Analisti : Müşterilerin ihtiyacını anlamaya yönelik çalışmalar yapan , senaryoları ortaya koyan pozisyondur.
  • Analist Yazılım Uzmanı : İş analistinin oluşturduğu analizin tasarım ve modellemesini yaparak yazılımın işleyişini tanımlayan pozisyondur.
  • Sistem Analisti : Bilgi işlem sistemini tasarlayıp ihtiyaca göre çözüm öneren kişidir.
Bir sonraki makalemizde iş analisti hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz.
Neslihan ÇALIŞKANEL, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…