Ana içeriğe atla

Analist Yazılım Uzmanı

Analiz Süreci ve Rol Tanımları makalemizde analist yazılım uzmanı hakkında kısaca “İş analistinin oluşturduğu analizin tasarım ve modellemesini yaparak yazılımın işleyişini tanımlayan pozisyondur..” demiştik. Ardından İş Analisti görev tanımını ele almış ve detaylı incelemiştik. Bu yazımızda analist yazılım uzmanının özellikleri ve görevlerinden bahsedeceğiz.
Analist yazılım uzmanının özellikleri
 1. İnsanların gerçek ihtiyaçlarını saptamak için gerekli sabra ve yeteneğe sahiptir.
 2. Alternatif yaklaşımları güçlü ve zayıf yanlarına göre karşılaştırabilir.
 3. Yüz yüze iletişim tekniklerinde bilgili ve beceri sahibidir.
 4. Karmaşık sorunları kavramsal olarak inceleyebilir. Seçenekleri belirleyerek, çözümler üretebilir.
 5. Hizmet sağlama ilkeleri ve süreçleri (İhtiyaç belirleme, hizmet kalite standartları, müşteri memnuniyeti ölçmeyi de içerir) hakkında deneyim sahibidir.
 6. Pek çok konuya yönelik yazılım geliştirmiş olmalı.
 7. Hataları ve nedenlerini tanımlayabilme yetisine sahip olmalıdır.
Analist yazılım uzmanının görevleri
 1. İş analisti ile ortak çalışarak müşteri gereksinimlerini anlar, gerekirse alternatif çözümler üretir.
 2. Müşteri isteklerinin senaryolarını oluşturur ve senaryolar arası ilişkileri belirler. Bu işleme analiz modellemeside denebilir. Senaryolar use caselere dönüştürülür, UML diyagramları kullanılır.
 3. Modelleme ile ilgili yazılım uzmanlarına eğitim vererek tüm yazılım ekibinin aynı dili konuşmasını sağlar.
 4. Analiz modellemesi hazırlanırken ekipte bulunan teknik yönetici ve yazılım uzmanları ile birlikte çalışarak ortaya atılan fikirler- mesajlaşmalar doğrultusunda model oluşturulur ve onaylanır. Modelde yapılan değişiklikler analist yazılım uzmanı tarafından listelenir ve toplantı ekibine gönderilir. Model ortaya çıkmaya başladıkça kimlerin model üzerinde değişiklik yapabileceği analist yazılım uzmanı tarafından belirlenir.
 5. Ekip ile birlikte oluşturulan modelin bozulmadan kalması için yazılım uzmanlarını koordine eder.
 6. Analist yazılım uzmanı, veritabanı yapısını oluştururken vertabanı uzmanı ile ortak çalışır.
 7. Modelleme aşamasında ortaya çıkan belirgin pattern’leri belirler(dizayn kalıpları)
 8. Müşteri tarafından onaylanan bir analizde değişiklik gerektiğinde, istenilen değişikliğin sistemdeki etkilerini ve işin kaç adam/gün de tamamlanacağını belirler.
 9. Her iş için onay almalı, onaysız iş yapmamalıdır.
 10. İş analisti ile birlikte analist yazılım uzmanıda tüm proje birimlerini birbirine bağlar.
 11. İş analistinin olmadığı durumda iş analistliği görevini de üstlenir.
 12. Yazılım dünyasını takip ederek yeni çıkan teknoloji, araç, dil, standartları inceler. Bunları nerelerde kullanabileceğini tespit eder.
İş analisti ile analist yazılım uzmanının özellikleri birbine benzemektedir. Görev olarak iş analisti ile analist yazılım uzmanı arasındaki belirgin fark; iş analisti müşteri ile toplantılara katılır ve müşterinin gereksinimlerini belirler. Analist yazılım uzmanı ile koordineli çalışarak gereksinime çözüm üretir ve dökümantasyona yardımcı olur.
Bir sonraki makalemizde, müşteri ihtiyacını ön analiz ile nasıl anlaşılır? sorusuna cevap bulacağız.
Referanslar
Neslihan ÇALIŞKANEL

Yorumlar

 1. Paylaşımlarınız gerçekten çok güzel, Apple Servis firması olarak teşekkürlerimizi sunarız ve paylaşımlarınızın devam etmesini dileriz.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…