Ana içeriğe atla

İş Analisti

Bir önceki makalemizde iş analisti hakkında kısaca “Müşterilerin ihtiyacını anlamaya yönelik çalışmalar yapan , senaryoları ortaya koyan pozisyondur.” demiştik. Bu yazımızda iş analistinin özellikleri ve görevlerinden bahsedeceğiz.
İş analistinin özellikleri
 1. İnsanların gerçek ihtiyaçlarını saptamak için gerekli sabra ve yeteneğe sahiptir.
 2. Alternatif yaklaşımları güçlü ve zayıf yanlarına göre karşılaştırabilir.
 3. Yüz yüze iletişim tekniklerinde bilgili ve beceri sahibidir.
 4. Karmaşık sorunları kavramsal olarak inceleyebilir. Seçenekleri belirleyerek, çözümler üretebilir.
 5. Hizmet sağlama ilkeleri ve süreçleri (İhtiyaç belirleme, hizmet kalite standartları, müşteri memnuniyeti ölçmeyi de içerir) hakkında deneyim sahibidir.
 6. Dokümanla ifade edilen bilgileri kolay ayrıştırır ve alakalandırır.
İş analistinin görevleri
 1. İş analisti proje yaşam döngüsünde projenin başlangıç aşamasında müşteriler ile yapılan ön analiz toplantılarında proje yöneticileri ile birlikte rol alır.
 2. Müşteri gereksinimlerini anlayıp, yapılacak işe özel ihtiyacı belirlerler. Gereksinimleri derleyerek geliştirilecek ürünleri tanımlar.
 3. Derlediği bilgileri etkili bir kullanımı sağlayacak şekilde dokümante eder.
 4. Kalite ve performansa yönelik olarak ürünleri, hizmetleri ve süreçleri değerlendirir
 5. Analiz sürecinde şirketin diğer birimleri ile koordineli şekilde çalışır (Başlangıç, Değişiklik, Tamamlama)
 6. Yazılım departmanı ile istek yapmaktan bıkıp usanmamış müşteriler arasında köprü görevi görür.
 7. İş  Süreçleriyle ilgili gerçekleştirilecek analiz ve tasarım çalışmalarında aktif görev alarak, analiz detaylarını analiz yazılım uzmanına aktarır. Gerektiğinde analiz yazılım uzmanı ile koordineli çalışır.
Bir sonraki yazımızda analist yazılım uzmanının özellikleri ve görevlerinden bahsedeceğiz.
Neslihan ÇALIŞKANEL

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…