Ana içeriğe atla

UML ve Modelleme – Bölüm 2 (Diyagramlar)

Bir önceki makalemizde UML’e giriş yapıp özelliklerinden ve diyagramların neden kullanıldığından bahsetmiştik. Bu makalemizde diyagram türlerine değineceğiz. UML modellemede nesneler arasındaki ilişki kurmak için gereken 9 adet diyagram türü bulunmaktadır.
clip_image002
Şekil 1. UML Model ve Diyagramlar
1. Use Case Diyagram:  Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur. Use case diyagramlarda use case’ler ve aktörler adını verdiğimiz iki ana bileşen bulunmaktadır.
clip_image004
Şekil 2. Use Case Diyagram
2. Class(Sınıf) Diyagram: Nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve bunların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlardır. Sınıflar isim, özellikler ve işlemler den oluşmaktadır.
clip_image006 
Şekil 3. Class Diyagram
3. Object(Nesne) Diyagram:  Gerçekleşmiş nesne bilgilerinin bulunduğu diyagramlardır. Sınıfın nesne kullanılmış halidir.
4. State(Durum) Diyagram: State diyagramları sistem davranışlarını gösterir.  Her diyagram tek bir sınıfın nesnelerini ve bu sistem içerisinde nesnelerin durumlarını göstermektedir.
clip_image008
Şekil 4. State Diyagram
5. Sequence Diyagram: Sequence diagramları use case içerisinde bulunan nesnelerin davranışlarını gösteren diyagramlardır. Bu diyagramlar soldan sağa okunur.
clip_image010
Şekil 5. Sequence Diyagram
2.     6. Colloboration Diyagram : Collaboration diagramların çizimi oldukça basittir. Nesnelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi belirten diyagramlardır. Bu diyagramların sequence diyagramlardan farkı mesajlar nesneler arasında farklı şekilde iletilir.
clip_image012
Şekil6. Colloboration Diyagram
7. Activity Diyagram :  Aktivite diyagramları sistemin iş akışını gösteren diyagramlardır.
clip_image014
Şekil 7. Activity Diyagram
8. Component Diyagram : Component diyagramları sistemin yazılım bileşenlerinden ve birbirleri arasındaki bağlantının nasıl olduğunu gösterir.
clip_image016
Şekil 8. Component Diyagram
9. Deployment Diyagram: Deployment diyagramlar sistemin donanım ve yazılım ilişkilerinin fiziksel gösterimidir. Deployment Diyagramlarda connection ve nodelar kullanılır.
clip_image018
Şekil 9. Deployment Diyagram
Bir sonraki makalemizde UML diyagramlarını alıp ayrıntılı inceleyeceğiz.
Referanslar

Neslihan ÇALIŞKANEL

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…