Ana içeriğe atla

Proje Yönetimi – Bölüm 4 (Projeler Neden Başarısız Olur?)

Yazılım projelerini başarısızlığa uğratan çeşitli nedenler sayılabilir;
  • Müşteri memnuniyetsizliği
Projeler, müşterilerin ve son kullanıcıların gereksinimlerini tam anlamıyla karşıladıkları zaman başarılı sayılırlar. Proje bütçeye uygun ve zamanında bitmiş bir proje olsa bile müşteri memnuniyeti üst düzeyde değilse başarılı değildir.
  • Projenin zaman ve bütçe kısıtlarının fazlasıyla aşması
Proje ekibinin, proje kısıtlarını göz önünde bulundurmadan geliştirmeleri başarısızlığı da beraberinde getirecektir. Bütçe ve zaman, proje kısıtlarından en önemlileridir. Proje, uygun olmayan bir bütçe ve/veya tahmin edilen zamandan çok sonra tamamlanırsa başarılı kabul</CITY> edilmez.
  • Gereksinim analizlerinin proje genelindeki belirsizlikler yüzünden gerektiği gibi yapılamaması ve bunun neden olduğu sürekli değişiklikler
Gereksinim analiz süreci, yazılım mühendisliği disiplinlerinin en önemli safhalarından biridir. Proje takımı, analiz süresince gereksinimleri dikkate alarak, ürünün tüm özelliklerini ayrıntılarıyla belirlemezse, projenin başarısız olması kaçınılmazdır.

  • Tamamlanan ürünün var olan sistemdeki diğer ürünlerle entegrasyonunda yaşanan problemler
Yazılım ürünleri, onu kullanacak olan işletmelerin var olan işleyiş ve çalışma yapılarını olumsuz derecede etkilememeli, hatta entegre olabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Mevcut sorunları çözmek amacıyla satın alınan ürünün, işletmeyi yeni sorunlarla baş başa bırakması projeyi başarısız kılacaktır.
  • Ürünün son kullanıcılar tarafından kolay kullanılamayışı
Yazılım ürünleri, kullanıcılarla daima etkileşim halinde olacağından, kolay anlaşılır ve kullanışlı olmaları öncelikli gereksinim olarak görülmektedir. Proje ekibi ürünü geliştirirken, kullanıcıların rahat çalışmalarına yönelik arayüzler tasarlamalıdır.
  • Proje sonunda gerekli eğitim ve desteğin verilememesi
Yazılım projeleri, kullanıcı ve yönetici eğitimi, altyapı sistemi ile uyumluluk, düzgün kurulum ve teknik destek gibi kavramlarla birlikte değerlendirilirler ve bunlardan birinde meydana gelen eksik veya sorunlar proje başarısızlığına neden olabilir.
Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…