Ana içeriğe atla

CMMI Nedir?

CMMI (Capability Maturity Model Integration), Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu anlamına gelmektedir. Firmaların yazılım geliştirme süreçlerini (Proje alma, Proje geliştirme, Yazılım planlama ve geliştirme vb.) en başından ele alır ve ne durumda olduklarını değerlendirerek, firmaların kendi iç süreçlerinde iyileştirme yapmalarını amaçlar.
CMMI, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 1970’li yıllarda açmış olduğu yazılım ihalelerini alan firmaların projelerini geç tamamlaması ya da tamamlayamadan işi bırakması sebebi ile uğradığı sure ve maliyet kaybını biraz olsun engelleyebilmek adına ihaleye giren firmaların değerlendirebileceği bir kriter olarak oluşturulmuştur. Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü(SEI) tarafından geliştirilen bu modelleme son olarak 1 Kasım 2010 tarihinde güncellenerek son halini almıştır. Su an ABD’de birçok büyük şirket Yazılım geliştirme ihalelerinde, ihaleye giren firmaların CMMI derecesine göre karar vermektedir.

CMMI Bileşenleri
1. CMMI-DEV: Hizmet veya ürün geliştiren firmalar için tasarlanmıştır. Müşterinin isteklerine dayalı projeler gerçekleştiren, proje bitiminde bu ürüne dayalı hizmet veren firmalar bu modelden faydalanabilirler.
2. CMMI-SVC: Tamamlanan projeler ile birlikte yürütülmesi gereken destek ve geliştirme surecinin iyileştirilmesi adına bu modellemeden faydalanılabilir.
3. CMMI-ACQ: Satın alma süreçlerinin daha iyi yönetilmesi ve iyileştirilmesi adına çok sık şekilde satın alma yapan firmalar bu modellemeden faydalanabilir.
CMMI Yararları
- Firmanızda çalışan bireylerin daha etkin çalışmaları aynı doğrultuda firmanın iş süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir.
- Organizasyondaki üretkenliğin artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan urunun kalitesi size de müşterilerin beklentilerini karşılamada daha fazla güven sağlayacaktır.
- Bir projenin geliştirme surecindeki riskler sayısal verilere dayandırabilir duruma geldiğinden, buna göre planlama ve analizleri yapılabilir.
Emin Buğra MERHAMETLİ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…