Ana içeriğe atla

5651 Sayılı Yasa (Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi)

Çıkış amacı nedir?
5651 Yasasının çıkarılmasındaki nedenleri internet servis sağlayıcılar (Örn: TTNET, Borusan, Superonline vb.) ile internet için ücretli ya da ücretsiz tüm erişim ve yer sağlayıcıların (Örn: internet kafeler, otel, hastane vb. internet erişimini paylaştıran tüm resmi ve özel kurumlar) arasında bulunan yasal zorunluluk, sorumluluk ve hükümleri kanunen belirlemektir. Buradaki asıl amaç ise internet üzerinden meydana gelebilecek, herhangi suç unsuru içerebilecek bir olaya müdahaleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Yasanın yaptırımları ve kapsadığı alan nedir?

5651 sayılı kanun maddesi kapsamında belirlenen gereklerin yerine getirilmesi kesinlikle zorunlu olarak tanımlanmıştır. Aksi halde ilgili kanun maddesi içerisinde belirlenen uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma gibi yaptırımlar, ilgili internet sağlayıcı ve yer sağlayıcı kuruma uygulanacaktır.
Burada sistem yöneticilerine düşen görev, kanunda belirtilen kayıt dosyalarını saklayarak, gerektiği zaman yetkililere bu kayıtları sunabilecek bir yapı oluşturmaktır. Olası bir yaptırımından ve de prestij kaybından kaçınmak adına en kısa sürede ilgili tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yasanın genel yükümlülükleri nelerdir?
  1. Kullanıcıların yasal içerikte olmayan WEB sayfalarına erişimlerinin engellenmesi
  2. Erişim log ve kayıtlarının tutulması (Zaman ve Tarih Mührü ile)
  3. Networklerine bağlı kullanıcıların iç IP loglarının tutulması
  4. Eğer bir Web sayfası mevcut ise ve bu Web sayfasını kendi sunucularında barındırıyor ise dışarıdan gelen erişim log ve kayıtlarının tutulması
İlgili logların tutulması için günümüzde kullanılabilecek çeşitli firmaların halihazırda bulunan yazılım&donanım çözümleri bulunmaktadır. Bunlar ağa bağlanarak, gerek paket yakalama yöntemiyle, gerek log sunucu desteğiyle, gerek SNMP protokolünü kullanarak, gerekse ilgili kayıtların tutulduğu sunuculardaki klasörlere erişerek bahsi geçen dosyaları kendi üzerine kopyalar ve bunları dijital olarak imzalar. Kayıtların dijital olarak imzalanması verinin bütünlüğü üzerinde herhangi bir değişiklik ve oynama yapılmadığını kanıtladığı için zorunlu bir işlem olarak belirtilmiştir. Daha sonra sistem yöneticisi bu dosyaları kanunen 6 ay ila 2 yıl arasında saklamak zorundadır.
İlgili kanuna http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Bora ENGİN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…