Ana içeriğe atla

Müşteri İhtiyacını Ön Analiz ile Anlamak

Yazılım yaşam döngüsündeki en önemli adımlardan biri olan analiz süreci ve rol tanımları ile ilgili bilgilendirmeleri önceki makalelerimizde yapmıştık. Bu makalemizde müşteri ihtiyaçları(gereksinimleri) ön analiz nasıl anlaşılır sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Yazılım geliştirirken ortaya çıkacak ihtiyacın doğru olabilmesi için müşterinin beklentilerini tam olarak anlamak ve analizini yapmak gerekir.
Müşteri ile Ön Analiz Nasıl Yapılır ?
  1. Proje yöneticisi ile iş analisti ve/veya analiz yazılım uzmanı müşteri ile bir toplantı düzenler.
  2. Müşteri nasıl bir uygulamaya ihtiyacı olduğunu anlatır.
  3. Proje yöneticisi ve analiz ekibi ne geliştirileceğini tam olarak anlamak için müşteriye ihtiyaç hakkında sorular sorar ve beklentilerini tespit ederler. (amaç, hedef, kapsam, ileriki ihtiyaçlar vb.)
  4. Analiz ekibi müşterinin ihtiyaçlarını ön analiz dökümanı haline getirir (standart formatta), müşterinin anlattıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığının netleşmesi için müşteriden onay alma süreci başlatılır.
  5. Bu sürecin sağlıklı işlemesi yazılımın sonraki aşamalarının sağlıklı sürdürülmesini sağlar. İhtiyaç analizi ve yönetimindeki başarı, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki diğer süreçlerin başarısını doğrudan etkilemektedir.
Analiz döküman sürecinin onaylanmasının atlandığı durumlarda, yazılım kalite ve teslimat süreçleri ciddi risk altındadır. Ön analizde müşteri onayı alma süreci atlandığında aşağıdaki resimdeki durumla karşılaşmak kaçınılmazdır.
image
Bir sonraki makalemizde Analiz dökümanında  hangi kısımlar olmalı ve nelere dikkat edilmeli ? konusuna değineceğiz.
Neslihan ÇALIŞKANEL, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…