Ana içeriğe atla

Test Attributes (TDD, Birim Testleri)

Bu yazımızda Test Driven Development (TDD), Unit Test ve Test Projesi Oluşturma makalelerinin ardından bazı test attribute’ların neler olduğuna değinilecektir. Test Attribute’lar test methodlarının başlarında yer alır ve ilgili metodu özelleştirmek için kullanılır. Bazı attribute’lar Test Projesinin tamamında etkili olmak üzere kullanılırlar.
Test Attributes
 • AssemblyInitialize: Assembly tarafından tahsis edilen kaynakların yer aldığı metot için kullanılır. Tüm test sınıfları çalışmadan önce çalışacak olan metodun başında yer alır.
 • AssemblyCleanup: Assembly tarafından tahsis edilen kaynakların serbest bırakıldığı metot için kullanılır. Tüm test sınıfları çalıştıktan sonra çalışacak olan metodun başında yer alır.
 • TestClass: Test sınıfını oluşturan attribute’tur. Her test metodu için başlangıç durumuna gelir.
 • ClassInitialize: Test sınıfı tarafından tahsis edilen kaynakların yer aldığı metot için kullanılır.
 • ClassCleanup: Test sınıfı tarafından tahsis edilen kaynakların serbest bırakıldığı metot için kullanılır.
 • TestInitialize: Test başlamadan önce yapılacak ön hazırlıkların yer aldığı metot için kullanılır.
 • TestCleanUp: Tüm test boyunca kullanılan kaynakları serbest bırakmak için kullanılır.
 • TestMethod: Testleri yapılacak kodların başlarına konmaktadır.
 • Ignore: Tüm test metotları çalıştırılırken hesaba alınmaması istenen metot için kullanılır.
 • ExpectedException: Test edilen metodun exception fırlatması bekleniliyorsa kullanılır. Metot exception fırlatıyorsa test metodu başarılı sayılır.
 • Owner: Yazılan test metodun kim tarafından yazıldığını belirtmek için kullanılır.
 • Description: Metodun kısa açıklamasını yapabilmek için kullanılır.
 • WorkItem: Team Foundation Server (TFS) içerisinde metodu madde olarak belirlemek amaçlı kullanılır.
MS Test Attribute
NUnit Attribute
Test Method Test
TestClass TestFixture
ClassInitialize TestFixtureSetUp
ClassCleanUp TestFixtureTearDown
TestInitialize SetUp
TestCleanUp TearDown
AssemblyInitialize N/A
AssemblyCleanUp N/A
Assert Sınıfı
Birim testleri içerisinde doğru/yanlış önermeleri için kullanılan sınıftır. Türkçesi iddia etmektir.
 • AreEqual: Verilen değerlerin eşitliğini doğrular. Eşit değilse exception türetir.
 • AreNotEqual: Verilen değerlerin eşit olmadıklarını doğrular. Eşitlerse exception türetir.
 • AreSame: Verilen oblejelerin aynı objeye ait olduğunu doğrular.
 • AreNotSame : Verilen oblejelerin farklı objelere ait olduğunu doğrular.
 • Fail: Herhangi bir koşulan bakmaksızın iddiayı başarısız kılar.
 • Inconclusive: Assertion (iddianın) doğru/yanlış belirleyemediği uygulamadığı durumlar için kullanılmaktadır.
 • IsTrue: Koşulun doğru olması durumunun kontrolüdür. Koşul yanlışsa iddia başarısız olur.
 • IsFalse: Koşulun yanlış olduğunun doğrulanmasıdır. Koşul doğruysa iddia başarısız olur.
 • IsInstanceOfType: Verilen objenin belirtilen tipte olmasının doğrulanmasıdır.
 • IsNotInstanceOfType: Verilen objenin belirtilen tipte olmamasının doğrulanmasıdır.
 • IsNull: Null olma kontrolünün yapılmasıdır.
 • IsNotNull: Null olmama kontrolünün yapılmasıdır.
Ömer KİREMİTÇİ, Armağan DÖKER

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…