Ana içeriğe atla

Visual Studio 2008 Test Edition Web ve Load Test İncelemesi (Bölüm 1)

Yazılım testi, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki en önemli fazlardan biridir. Çıkan ürünün kalitesi; tasarım, kodlama, test ve sonucunda da sistem ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır. Yazılım kalitesi, farklı test araçları kullanılarak elde edilen metrikler ile ölçülebilir.
Daha önceki yazılarımızda yazılım sürecinde meydana gelen hatalara  ve bu hataların nasıl yönetildiğine değinmiştik. Build Automation and Continuous Integration başlıklı yazımızda, yazılım geliştirme sürecinde, sürekli tümleştirmenin önemini vurgulayarak, bir test aracı ile test scriptlerinin sürekli çalıştırılacak olmasının, yapılan geliştirmelere bağlı hataların tekrar ortaya çıkmasını önleyeceğini anlattık.
Böylece hem hataların oluşma olasılığı düşecek hem de test ekibinin tekrar tekrar aynı testleri yapması sorunu çözülmüş olacaktı.
Yeni makale dizimizde, ASP.NET ile geliştirilmiş Web uygulamalarının hem fonksiyonel hem de yük testinde önemli kolaylık sağlayan Visual Studio Test Edition ürününü anlatacağız. Microsoft bu ürünü ile sadece kodlama sürecinde bize bir ortam sağlamakla kalmayıp, kodlama sırasında ve sonrasında kullanabileceğimiz test araçları ile ürün kalitesini yükseltmemizi ve korumamızı sağlamaktadır.
Makalelerimizde sırasıyla;
  • Test Edition ile bize sunulan Web ve Load testleri için gerekli olan servislerin kurulumlarını ve testlerin yapılması için gerekli ayarları,
  • Web Test Kullanımını,
  • Load Test Kullanımını
ele alıyor olacağız.
Ali KALFAOĞLU, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…