Ana içeriğe atla

Web Servisleri – Bölüm 2

İlk yazımızda bir web servisi yaratmış ve Sample_Dataset isimli bir fonksiyon eklemiştik. Bu yazımızda, web servisinin istemciler tarafından çağrılması ile ilgili bilgiler vereceğiz.
Web Servisleri için İstemciler
Bir web servisini oluşturulduktan sonra bu servisi kullanarak, servisin sunduğu işlevleri kullanacak istemciler olacaktır. İstemcinin Web servisiyle haberleşerek yaptığı seçenekler veya yolladığı veriler serviste işlenerek istemciye geri yollanmaktadır. Web servisine bağlı istemci sayısı birden fazla da olabilir. Bir istemci oluşturduğumuzda bu bir Windows uygulaması, web sayfası veya başka bir Web servisi olabilir. Bir istemci öncelikle Web servisine nasıl ulaşacağı bilgisine sahip olmalıdır. Daha sonra istemci WSDL ile sayfanın bilgilerine ulaşıp iletişimi sağlayacak "proxy" sınıfını oluşturur ve buradan türettiği nesneler yardımıyla Web servisinin sunduğu hizmetlere erişebilir.

Daha önceden oluşturulmuş bir Web servisini kullanacak uygulama yazdıldığında öncelikli olarak o Web servisinin konumunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu şekilde Web servisine bağlanarak uygulamalar çalıştırılabilir. Web servislerine yönlendirme işlemi, sunucu yazılırken proje sayfasından "Add Service Reference -> Advanced-> Add Web Reference" (Referans Ekle) tıklanarak açılan ekranda çıkan adres çubuğuna (URL adres) Web servisinin adresi girilerek başlatılır. Web reference name kısmına response alacağımız instance ın ismi belirlenir. Add Reference butonuna tıklayıp Web Servisimizin windows formumuza hizmet etmesine olanak sağlamış oluruz. (Şekil 1)
image
Şekil 1. Web Referansı Eklenmesi
“Web Reference” klasörü –> onun altında “Web referans” klaösörü  --> bunun altında web servisin wsdl ve disco yapısı oluşur. Ayrıca methodların bulunduğu Referanece.cs dosyası bulunmaktadır. (Şekil 2)
image
Şekil 2. Oluşan Dosyalar
Örnek Uygulama
Windows Form Ortamından Web Service Çağırma
File > New > Project adımlarından sonra projemizin dilini seçelim ve ok butonuna basmadan öncede Solution kısmını Add to Solution şeklinde belirtelim. Açılan yeni windows projesini aşağıdaki şekilde tasarlayalım. Bir “buton” ve bir “datagridview” ekleyip, illeri sunan web servisi fonksiyonunu, buton yardımıyla çağırıp datagridde listeleyebiliriz. (Şekil 3)
image
Şekil 3. İstemci Ekranı
Windows formumuzdaki verileri çağır isimli butonumuzun click olayı aşağıdaki gibi yazalım.
private void btnCagir_Click(object sender, EventArgs e) {
            WebRequest.Service ws = new WebRequest.Service();
           
dtgIller.DataSource = ws.Sample_DataSet().Tables["Iller"];                    
 }
Sarı renkli boyalı kısım ile ws isimli değişkenimize Web Servisimizi ekliyoruz.Bundan sonra ise formumuzdaki datagrid nesnesinin veriyolunu belirtiyoruz. ws isimli değişkenin yani web servisin Sample_DataSet isimli metodunu kullanıyoruz.Hatırlamalısınızki bu metot bize geri dönüş değeri olarak bir dataset fırlatıyor bu dataset içinde Iller tablosunu veri kaynağı olarak bağlıyoruz. Web servis sonucunu alıyoruz (Şekil-4)
image
Şekil 4. İstemci Ekranı
Emin Serkan BAYDAR

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…