Ana içeriğe atla

Uzaktan Eğitim ve Avantajları

Uzaktan eğitim, özel öğretim teknikleri kullanılarak, değişik lokasyonlar üzerinden, farklı teknolojilerle iletişim sağlayan, kurumsal yapılanmayı gerektiren, planlanmış öğrenme sürecidir. Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, internet üzerinden de eğitim verilmesi mümkün hale gelmiştir. Çeşitli kaynaklarda, Online Eğitim, Web Eğitimi, E-Eğitim, Distance Learning olarak da geçmektedir. Avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
  • Genel olarak maliyetleri düşürür. İlk yatırım maliyetlerinden sonra, alınan araç-gereçlerden, oluşturulan öğretme-öğrenme sistemlerinden ve standart eğitim paketlerinden çok kişi yararlandığından, eğitim veren ve eğitimi alan açısından maliyetler minimize edilmektedir.
  • Uzaktan eğitim, genel eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır.
  • Uzaktan eğitim sayesinde zaman ve mekandan bağımsız hale gelinir. Kullanıcılar istedikleri zaman, istedikleri yerden eğitim alabilmektedirler.
  • Teknolojinin avantajlarından yararlanılır. Yüzyılın getirdiği teknolojik imkanlar sayesinde multimedya öğelerinin tümünün çok kolay ve ücretsiz olarak (video ve görsel, işitsel tasarımlar) kullanılmasını sağlanmaktadır. Öğrenme ortamı görsel ve işitsel bilişim kolaylıkları ile desteklendiğinde eğitilen ile öğrenme arasındaki etkileşim üst düzeylere çekilebilmektedir.
  • Yazılım ürünlerinin tüm seviyedeki kullanıcılar tarafından bilinirliğinde artış sağlanır.
  • Müşterilerin, yazılım ürünlerinden operasyonel ve yönetsel düzeyde daha çok verim almaları sağlanır.
    Ürünün gelişim sürecindeki yeniliklerden haberdar olma sürecini hızlandırır.
Vaziyet böyleyken,  “Uzaktan eğitimler düzenlemek için gecikmedik mi?” sorusu aklımıza geliyor, ne demişler “zararın neresinden dönersek kardır”:).
Deniz KILINÇ, Ender AKIN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…