Ana içeriğe atla

“Response.Redirect”, “Server.Transfer”, “Response.RedirectParmanent” Karşılaştırma

ASP.NET uygulamalarında bir sayfadan diğer sayfaya geçişte kullanılan bu methodların çalışma mantıkları oldukça farklıdır. Detayları bilinmediği zaman birbirleri yerine kullanılabilirler ve beklenmedik/istenmeyen maliyetlere neden olurlar. Dolayısı ile ihtiyaca göre doğru yerde kullanılmaları önemlidir.
1. Response.Redirect(“New.aspx”)
Bir sonraki sayfaya geçiş için sunucu-tarayıcı arasında fazladan bir tur atılır. Toplam tarayıcı-sunucu arasındaki tur sayısı (roundtrip) 2’dir. İlk sayfa tarayıcıdan tamamen kaybolur. Eğer session, cache, querystring veya serialization benzeri yöntemlerle bilgileri taşımadıysanız, ilk sayfadaki hiç bir bilgiye ulaşamazsınız. Tarayıcınızda yeni sayfanın URL bilgisi yazar. Roundtrip artsa da daha “temiz” bir yöntemdir. Response status olarak 302 (Found- “Asked resource is temporarily moved to other location”) bilgisi döner (tarayıcı eski URL’den yeni resource’u sormaya devam eder). Yeni sayfada oluşabilecek F5/page refresh problemlerini önlenir ve daha karmaşık uygulamalardaki AJAX requestlerinde problem yaşanmaz. Bu komut ile web sitenizin dışındaki harici bir URL adresine de yönlendirme yapabilirsiniz. HttpWatch ile izlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir;
image

2. Server.Transfer(“New.aspx”)
Sunucu tarayıcı arasında tek request ile akış tamamlanır. Performans daha iyidir. Bu komutta yönlendirme yapılmaz. Talep edilen ikinci sayfa, ilk sayfanın sonuna eklenerek render edilir (birinci sayfa ikinci sayfayı üretir), yani aşağıdaki gibi bir durum söz konusudur;
Server.Execute("New.aspx", Response.Output);
Response status olarak 200 bilgisi döner. Birinci sayfa, tarayıcıda korunduğu için sayfa üzerindeki bilgilere ulaşmak mümkündür. AJAX requestlerinde problem yaşar ve büyük ihtimalle javascript hatası alırsınız. Yalnızca web siteniz içindeki sayfalar arasında yönlendirme yapmak için kullanılır. HttpWatch ile izlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir;
image
3. Response. RedirectParmanent (“New.aspx”)
ASP.NET 4.0 ile birlikte gelen yeni methodlardan biridir. Response.Redirect ile aynı mantıkta çalışır. Yine bir sonraki sayfaya geçiş için sunucu-tarayıcı arasında fazladan bir tur atılır. Farklı olarak response.status 301 (Moved Parmanently-Asked resource is temporarily moved to other location”) bilgisi döner (tarayıcı eski URL’den yeni resource’u sormaya bırakır). Response.redirect’e göre daha efektif olduğu söylenebilir. Kod bloğu aşağıdaki gibi simule edilebilir;
Private Sub RedirectParmanent(ByVal response As HttpResponse, ByVal absoulteURI As String)
        response.Clear()
        response.Status = "301 Moved Permanently"
        response.RedirectLocation = "new.aspx"
        response.End()
    End Sub
HttpWatch ile izlenen sonuçlar aşağıdaki gibidir;
image
Özetle; “Hangi komutu kullanmalıyım?” sorusunun cevabını direk vermek mümkün değildir. Klasik “It depends” (ne yaptığınız ve ne yapmak istediğinize bağlı olarak tüm koşullarınızı düşünmelisiniz) ile cevaplamak en doğrusudur.
Referanslar
Kaynak kod indir
Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…