Ana içeriğe atla

VB.Net Try-Catch Bloğunda Değişken Tanımlamaların Performansa Etkisi

VB.Net Gereksiz Try-Catch Blokları isimli yazımızda try-catch hata yakalama bloklarının kullanımlarının genel performans etkilerini incelemiştik. Bu makalemizde Try-Catch bloklarında kullanılan değişkenlerin uygulama performansındaki etkilerini örneklerle analiz etmeye çalışacağız. Try-Catch bloğunda kullanılan değişkenler uygulama performansına olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır. Değişken tanımlamalarımız try bloğunun dışında yapmamız ile içinde yapmamız arasındaki fark büyüktür. Örneğin basit bir VB.NET Form Application içerisinde aynı kodu hem try-catch bloğu ile değişken tanımı blok içinde ve dışında olacak şekilde birde try-catch bloğu olmadan yazalım ve geçen süreleri izleyelim.
Örnek 1: Try-Catch bloğu dışında değişken tanımı olan kod
Private Function TestWithTry() As Decimal
        Dim startDate As DateTime = Now
        Dim b As Integer = 0
        Try
            For i As Integer = 0 To 100000000
                b = i
            Next
        Catch ex As Exception
             MsgBox(ex.Message)
        End Try
        Return Now.Subtract(startDate).TotalMilliseconds
End Function


Örnek 2: Try-Catch bloğu içinde değişken tanımı olan kod
Private Function TestWithInnerTry() As Decimal
        Dim startDate As DateTime = Now       
        Try
            Dim b As Integer = 0
            For i As Integer = 0 To 100000000
                b = i
            Next
        Catch ex As Exception
             MsgBox(ex.Message)
        End Try
        Return Now.Subtract(startDate).TotalMilliseconds
End Function

Örnek 3: Try-Catch bloğu olmayan kod
Private Function TestWithoutTry() As Decimal
        Dim startDate As DateTime = Now
        Dim b As Integer = 0
        For i As Integer = 0 To 100000000
            b = i
        Next       
        Return Now.Subtract(startDate).TotalMilliseconds
End Function

Yukarıdaki fonksiyonları birer butona bağlayalım ve butonun click eventlerinde bu fonksiyonları çağıralım. En son katman bu click event’leri olduğu için kodlarımız try-catch bloklu olacaktır.
Sonuçlar
Sonuç 1: Aşağıdaki kod çalıştığında yaklaşık 260 milisaniye gibi bir sürede işini tamamlamaktadır.
Private Sub btnTry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTry.Click
        Try
            MsgBox(TestWithoutTry().ToString())
        Catch ex As Exception
            MsgBox(GetDetailMessage(ex))
        End Try
End Sub

Sonuç 2: Aşağıdaki kod çalıştığında yaklaşık 406 milisaniye gibi bir sürede işini tamamlamaktadır.
Private Sub btnInner_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnInner.Click
        Try
            MsgBox(TestWithInnerTry().ToString())
        Catch ex As Exception
            MsgBox(GetDetailMessage(ex))
        End Try
End Sub
Sonuç 3: Aşağıdaki kod çalıştığında yaklaşık 266 milisaniye gibi bir sürede işini tamamlamaktadır.
Private Sub btnWithTry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnWithTry.Click
        Try
            MsgBox(TestWithTry().ToString())
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try
    End Sub

Sonuç olarak VB.NET kodu içerisinde try-catch kullanımlarında değişken tanımlarken bloğun dışında tanımlanmasına dikkat edersek performans kaybımız olmayacaktır. Try-catch bloğu olan ve değişken tanımı blok dışında olan kod ile try-catch bloğu olmayan kodlar arasında performans farkı bulunmamaktadır. Fakat değişken tanımı try-catch bloğu içinde olan kod ile aralarında performans açısından fark bulunmaktadır.
Armağan DÖKER

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…