Ana içeriğe atla

Test Derinlikleri

Test derinliği kavramı; test tiplerinin uygulanması gereken test safhalarını ifade etmektedir. “Birim Testi” safhasında “Fonksiyonel Test Tipi”, “Entegrasyon Testi” safhasında “Performans Test Tipi”, “Sistem Testi” safhasında “Yapısal Test Tipi”, “Kullanıcı Kabul Testi” safhasında da “Onay Regresyon Test Tipi” kullanılır.
2
Birim Testi
Birim testleri kodlama esnasında yapılır, “Ünite Testi” olarak da bilinir. Bağlı oldukları diğer sistem unsurlarından tümüyle soyutlanmış olarak birimlerin çalışırlığını doğrulamak amacıyla yapılır.
Testin tamamlandığını görmek için bakılması gereken bazı faktörler şunlardır;
 • Modülü oluşturan satırların hepsi en az bir kez çalıştırılmalıdır.
 • Bütün denklemler ve eşitlikler belirtilen sınırlar içerisindeki değerler ve sınırlar dışındaki değerler ile test edilmeli ve bu denklemleri ihtiva eden tüm döngüler çalıştırılmalıdır.
 • Tüm programlama ve tasarım hataları düzeltilmelidir.
 • Tasarım değişikliği gerekiyorsa, bu değişiklikler düzgün olarak kaydedilmeli ve gerekli işlemler kalite planında belirtildiği üzere başlatılmalıdır.
Ünite testi tamamlandığında program test kütüphanesine kopyalanır. Aynı zamanda bütün testlerin sonuçları, test verileri ve çıktıları sonradan bulunabilecek şekilde saklanmalıdır.
Fonksiyonel Test Tipi
Fonksiyonel test sistemin her elemanının gereksinimleri karşılamakta olduğunu ve sistem tasarım belirtimlerine uyumlu olduğunu gösterir. Birim seviyeli fonksiyonel test, her birimin belirtildiği şekle göre uygulanıp uygulanmadığını doğrulamaktadır.
Entegrasyon Testi
Uygulamanın diğer modüllerle, farklı işletim sistemleri ve uygulamalarla çalışabilirliğinin test edilmesidir. Testin amacı modüllerin birlikte çalıştığını doğrulamaktır. Yazılan programın özelliklerinin diğer fonksiyonlarla arasında uyuşmazlık varsa entegrasyon testi ile ortaya koyulur.
Amaçlarını şöyle sıralanabilir;
 • Program birimlerinin birbirleriyle program speklerinde belirtildiği şekilde doğru olarak bütünleştiğini görmek.
 • Modüller arası geçişlerin doğru olduğunu göstermek.
 • Modüllerin entegrasyon sonucu oluşturdukları alt sistemin veya sistemin tasarımında belirtildiği şekilde doğru olarak çalıştığını göstermek.
 • Her modülün diğer modüller tarafından çağrıldığında gereken arayüzün oluştuğunu ve parametrelerin doğru olarak geçirildiğini göstermek.
Performans Test Tipi
Performans test tipinde; Uygulamanın beklenen işlevleri yerine getirilip getirmediği, hangi noktalarda darboğazlar oluştuğu, başarılı ve başarısız senaryo adımları değerlendirilir. Performans testinde sorgulanması gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;
 1. Sistem trafiği arttığında işlem süresinde artış, fonksiyonilitede hata veya herhangibi güvenlik açığı var mı?
 2. Hangi yük seviyesinde problemler yaşanıyor?
 3. Performans seviyesinde düşüş varsa sistemin hangi işlevinden kaynaklanıyor?
Sistem Testi
Bileşenlerin sistem ile olan etkileşiminde çıkacak hatalar aranmaktadır. Sistem testlerinin ortak amacı sistem elemanlarının uygun bir şekilde bütünleştirildiğini ve kendilerine tahsis edilen işlevleri yerine getirdiklerini kanıtlamaktır. Kullanıcı kabul testinden önceki son aşamadır.
Yapısal Test Tipi
Yapısal testler, sistem yapısına ve mimarisine yönelik olarak yapılır. Beyaz kutu tekniklerini içerir. Data flow diagrams özelliklerini temel alarak test caseler oluşturulur.
Kullanıcı Kabul Testi
Kullanıcının İstek ve ihtiyaçları baz alınarak gerçekleştirilir.Fonksiyon ve sistem testleri tamamlandıktan sonra hazırlanan ürünün tüm fonksiyonları ile kontrol edilip onaylanmasını gerektirir. Bu aşamada yapay veriler yerine gerçek veriler kullanılmalıdır. Kabul testleri ile geliştirilen yazılımın beklenen özellikleri karşıladığı doğrulanır. Bu sınama türü alfa sınaması veya beta sınaması aşamalarıyla tamamamaktadır.
 • Alfa Aşaması; Sistemin geliştirildiği yerde kullanıcıların gelerek katkıda bulunması sistemi test etmesi amaçlanmaktadır.
 • Beta Aşaması; Kullanıcı, geliştirilen sistemi kendi yerleşkesinde, bir gözetmen eşliğinde yapar.
Kabul testleri aynı zamanda uygulamaya yönelik yasal gereklilikleri, yedekleme, kullanıcı yönetimi ve güvenlik açıkları gibi konuları da kapsamalıdır.
Onay Regresyon Test Tipi
Uygulamada gerekli değişiklikler ve sabitlemeler yapıldıktan sonra yapılan testlere regresyon testi denilir. Böylece, önceki testlerde belirlenen sorunların giderildiğinden ve yeni hatalar oluşmadığından emin olunur. Uygulamanın kaç kez yeniden test edilmesi gerektiğini belirlemek güçtür ve bu nedenle, özellikle uygulama geliştirme döneminin sonlarına doğru yapılır.
Referanslar;
Sevcan SARAÇ, Yalçın ÖZÇELİK

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…