Ana içeriğe atla

Refactoring Nedir?


Yazılımda “Refactoring” yeniden düzenleme anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, yazılım davranışını değiştirmeden kodun karmaşıklığını azaltmak, okunabilirliğini arttırmak, çıkabilecek hataların düzeltilmesini ve ileride koda yapılabilecek eklentileri kolaylaştırmak için uygulanan bir işlemdir.

Çevik yazılım geliştirme sürecinde yeniden düzenlemenin önemli bir yeri vardır. Kodlama süresince belli aralıklarla yapılacak yeniden düzenlemeler, yazılımcının kodu daha rahat, hatasız, hızlı tamamlamasına olanak sağlar.
Öncelikle şunu belirtmemizde fayda var. “Yeniden düzenleme” yapmadan önce, düzenlemelerin yapılacağı kod bloklarının tespit edilmesi ve birim testlerinin oluşturulması gerekmektedir. Düzenlemenin temel amacında, yazılımın genel davranışında herhangi bir değişiklik yapılmaması vardır. Dolayısıyla Public fonksiyonlar ve/veya sınıfların giriş çıkış parametrelerinin değişmeyeceğini kabul etmeliyiz. Böylece, kodun yeniden düzenlenmeden önceki oluşturulan birim testlerini düzenleme yaptıktan sonra da uygulayabiliriz.


Yeniden düzenleme tekniklerine kısaca değinmek gerekirse;
 • Daha fazla soyutlama gerektiren teknikler
  • Alanlara erişimin getter/setter yordamlarla yapılması (veya özellik sahaların kullanılması).
  • Tiplerin genelleştirilmesi (Generic types).
  • Mantıksal kontrollerin kalıtım yapısı ile değiştirilmesi (polymorphism).
  • Tip belirteçlerinin nesnelere dönüştürülmesi (State/Strategy).

 • Kodu daha fazla mantıksal parçalara ayıran teknikler
  • Uzun ve karmaşık yordamların daha küçük yordamlara parçalanması (Method extraction).
  • Kodun bazı parçalarının farklı bir sınıfa taşınması (class extraction).

 • Kodlamada kullanılan isim ve isim uzaylarının değiştirilmesi / geliştirilmesi
  • Yordam ve/veya alanların farklı bir sınıfa veya kaynak koda taşınması.
  • Yordam ve/veya alan isimlerinin değiştirilmesi, dolayısıyla okunabilirliğin arttırılması.
  • Nesnel programlamada, kodun bir üst veya alt sınıfa taşınması.

Eğer kullanıcı arabirimleri katmanında yeniden düzenleme ihtiyacı varsa, bu katmanda birim testleri uygulayamazsınız. Bu durumda testlerin manüel yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, tasarımınızda kullanıcı ara yüzü seviyesinde mantıksal algoritmalar varsa öncelikle bu yapının değişmesi, algoritmaların ara bir katmana alınması ve dolayısıyla ara yüz katmanının arındırılması gerekir.
Ali KALFAOĞLU

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…