Ana içeriğe atla

Türkiye’de Yazılım Sektörü, İç Piyasada Yaşanan Sıkıntılar


Daha önceki yazılarımızdan birinde Türkiye’deki Yazılım Sektörüne ve İç Talebe değinmiştik. Bu yazımızda TUBITAK tarafından yapılan bir analizi inceleyeceğiz. Analiz, yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yapılmış olup, önemli veriler içermektedir. İlginç bir veri ile başlayalım, analize göre, Türkiye’de yazılım geliştiren firmaların yaklaşık %89’unun müşterilerle olan ilişkilerde problem yaşadığını göstermektedir. Firmaların %75,7’i müşterinin bilişim sektörünü bilmemesinden şikayet etmektedir. Öyle ki, müşteri bir talepte bulunmasına rağmen sektörden ya da firmadan tam olarak ne beklediğini kendisi de bilmemektedir. Ürün geliştirme süreci boyunca yeni gelen ya da güncellenen istekler projede ve üründe ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Firmaların %45,8’i müşterinin bilişim firmasının çalışma şeklini bilmemesinden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Firmaların %40’ı müşterilerin yerli bilişim firmalarına güvenmemelerinden, yabancı firmalarla çalışmayı tercih etmelerinden şikayet etmektedir.

r1

Şekil 1. Müşteri Sıkıntıları

Firmalara müşteriyi bilinçlendirmede en etkili yolun ne olduğu sorulduğunda, ilk sırayı firma düzeyinde yürütülen ikili ilişkiler almıştır. Bunu, müşteri ile yazılım firmalarını karşı karşıya getiren proje pazarları takip etmektedir. Üçüncü sırada ise müşterinin eğitilmesi yer almaktadır. Sonuç olarak, bilişim ürünlerine ihtiyaç duyan müşterilerin ya da son kullanıcıların yetersiz bilgiye sahip olmaları ve ihtiyaçlarını doğru analiz edememeleri, talep artışını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, hem yazılım firmalarındaki insan kaynağının hem de müşterilerin ya da son kullanıcıların eğitim alması kaçınılmazdır.

r2
Şekil 2. Müşteri Bilinçlendirme Yöntemleri


Referanslar
1. Nermin SÖKMEN, Türkiye’de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi, Firmaların ve Sektörün Gelişimi cilt 1, TUBITAK, BILGEM

Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…