Ana içeriğe atla

SQL Server Recovery Modelleri ve Yedekleme Önerileri

3 tip recovery modeli bulunmaktadır:
 1. FULL Recovery Model
 2. BULK LOGGED Recovery Model
 3. Simple Recovery Model
1. FULL Recovery Model
Eğer veritabanında bir sorun olduğunda veri kaybı yaşanması istenmiyorsaRecovery Model Full seçilmelidir. Bu modelde veritabanında gerçekleştirilen her işlem loga kaydedilir ve yedeklenebilir. Hata oluştuğu ana kadarki tüm verilere tekrar dönülebilir.
2. BULK LOGGED Recovery Model

BULK LOGGED Recovery Model ile yapılan toplu işlemlerin Transaction Log dosyasını büyütmemesi için kullanılabilir. BULK LOGGED Recovery Model ile toplu işlemler log dosyasına minimum şekilde kaydedilir. BULK LOGGED ile toplu bir işlem yapıldığı anda veritabanında bir hasar oluştuğunda hata anına geri dönülemez. Son yapılan toplu işlemler kaybedilir. BULK LOGGED şu işlemler minimum şekilde loga yazılır:
 • Bulk Import işlemleri (BULK INSERT ve INSERT..SELECT)
 • SELECT..INTO işlemleri minimal loglanır
 • Büyük data tiplerinin update işlemleri
 • WRITETEXT ve UPDATETEXT deyimleri
 • Bazı DDL işlemleri
 • CREATE INDEX, ALTER INDEX REBUILD ve DBCC REINDEX operasyonları
3. SIMPLE Recovery Model
Her işlem Transaction Log' a kaydedilir ancak her Checkpoint' ten sonra en son aktif sanal kayıda kadarki(o an hala işlem gören transaction) aktif olmayan sanal kayıtlar (Inactive Virtual Logs) log dosyasından silinirler. Böylece Transaction Log dosyası sürekli büyümez.
Yedekleme Örnekleri
1 - Simple recovery model ve Full Backup
Belirlenen saatler full backup alınabilir. Veritabanı bu alınan saatler arasında bir zamanda zarar gördüğünde en son alınmış full backup restore edilebilir.
2 - Full recovery model ve Full Backup
  • Her gün sistemin yoğun olmayan bir saatinde Belirlenen saatler fullbackup alınır. Hata oluştuğu anda tüm kullanıcıların erişimi durdurularak Transaction Log backup alınır. En son alınmış full backup restore edilerek üzerine alınan transaction backup yüklenir. Veri kaybı olmadan işlem tamamlanır.
  • Veya her gün sistemin yoğun olmayan bir saatinde Belirlenen saatler fullbackup alınır ve belirlenen saatlerde Transaction Log Backup alınabilir. Hata oluştuğu ana en yakın önceki log backup full backup restore edildikten sonra yüklenebilir. Tabi bu durumda en son alınan log backuptan sonra hata oluşan zamana kadar ki veriler kaybedilir.
  • Ve ya haftada -ayda bir full backup alınır ve günde bir veya bir kaç kere differential backup alınır ve gün içinde belli saatlerde veya hata anında log backup alınır. Sorun olduğunda önce en son full backup yüklenir sonra sırayla fark backupları en son da en yakın log backup yüklenebilir.
Bu backup modellerinde elimizde öncelikle bir full backup olması gerekir.
NOT: BULK LOGGED Recovery Model toplu işlemleri kaydetmediği için hata oluştuğu ana dönülebilmesi için tercih edilmeyebilir. Eğer ana dönülmesi istenmiyorsa SIMPLE mod kullanılabilir.
Serap PARLAK

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…