Ana içeriğe atla

Analiz Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Önceki yazılarımızda yazılım yaşam döngüsü sürecindeki ilk adımın planlama ve analiz süreci olduğunu belirtmiştik. Yazılım geliştirirken ortaya çıkacak ihtiyacın doğru olabilmesi için müşterinin beklentilerini tam olarak anlamak ve analizini yapmak gerekir. Ön analiz işlemi yapıldıktan sonra teknik analiz ile ilgili çalışmalar başlar. Teknik analiz, müşteri gereksinimlerinin teknik ekip tarafından daha rahat anlaşılmasını, ekibin aynı dili konuşmasını sağlar.
Teknik Analiz Dökümanında Olması Gereken Kısımlar 
 • Teknik Analiz Başlığı: Her analiz dökümanının başlığı olmalıdır. Döküman versiyon ile tutulacak ise başlıkta versiyon bilgisi belirtilmelidir.
 • Revizyon Tablosu: Analiz dökümanının kim tarafından ne zaman eklendiği/ güncellendiği bu tablo ile belirtilir.
 • Proje Ekibi: Analiz kapsamında çalışacak proje ekibi tanımlanır.
 • Analiz Döküman İçerik tablosu: Analiz içerik listesinin yer aldığı kısımdır. İçerik listesi, analizde yeralan kısımlara kolaylıkla ulaşılmasını sağlar.
 • Amaç: Analizi, yapılan gereksinimin yapılma nedenleri ve amaçları bu alanda belirtilir. Her analizin bir amacı olmalıdır.
 • Genel Bilgiler: Gereksinim hakkında genel bilgiler belirtilmelidir. Analiz dökümanını okuyan kişi, analiz hakkındaki ön bilgiyi bu kısıma baktığında anlamalıdır.
 • Genel İşlem Akış Diyagramları: Analizin başından sonuna kadar işleyişi akış diyagramları ile modellenir. Projede ekibi yada bu analizi inceleyen kişiler, akış diyagramına bakarak sistemin kuş bakışı resmini görür. Bu sayede proje kapsamı da belirtilmiş olur.
 • Detay Bilgiler: Gereksinimin uygulanacağı modüller için detay bilgiler belirtilir(örn : ürün bazlı senaryolar(use-case), ekran görüntüleri ve işlem açıklamaları, riskler... ).
 • Riskler: Gereksinimin yaratacağı riskler gruplandırılarak belirtilmelidir.
  • İşlevsellik: <Sistemin işlevselliğini tam olarak yerine getirememesine neden olacak riskler bu kısıma yazılır.>
  • Yük, kapasite: <Öngörülen maksimum kullanıcı sayısının karşılanamamasına neden olacak riskler bu kısıma yazılır.>
  • Güveninirlik: <Sistemin çökmesine neden olacak riskler,
  • Operasyonlar ve sürdürülebilirlilik: Operasyonların devamlılığını kesintiye uğratabilecek riskler bu kısıma yazılır.>
  • Veri Kalitesi: <Verilerin düzgün bir şekilde saklanmasını ve çekilmesini engelleyecek riskler bu kısıma yazılır.>
  • Performans: < İşlemlerin öngörülen sürelerde yapılmasını engelleyecek riskler bu kısıma yazılır.>
  • Arayüz: <Sistemin arayüzünde ortaya çıkabilecek riskler bu kısıma yazılır.>
  • Entegrasyon: <Sistemin diğer sistemlerle olan etkileşimini engelleyebilecek riskler bu kısıma yazılır.>
  • İhtiyaç Belirleme: <Analiz kapsamında ihtiyacın net olarak aktarılamaması.>
 • Ekran Görüntüleri ve İşlem Açıklamaları: Yazılımda yeni yada değişiklik yapılacak ekranlar var ise; bu ekranların prototipi hazırlanır(Microsoft visio, mspaint vb..) . Ekranlar ile ilgili işlem açıklamaları maddeler halinde detaylandırılır.
 • Test Önerileri: Analiz kapsamında analizi hazırlayan kişi yada test uzmanı tarafından test önerileri belirtilmelidir.
 • Sınıf Diyagramları: Nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve bunların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz sınıf diyagramları belirtilmelidir.
 • Tablo Yapısı: Analizde kullanılacak yeni tablo yada mevcut tabloda alan ekleme, değiştirme yapılacak ise tablo yapısı analiz dökümanında mutlaka olmalıdır. Bu kısımda aynı zamanda tabloların foreign key, primary key, tablo içerisindeki alanların varsayılan değerleri, zorunlu olup olmadıkları belirtilmelidir.
Neslihan ÇALIŞKANEL

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…