Ana içeriğe atla

Univera’nın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Manifestosu8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün çıkış sebebi kadının ağır çalışma koşullarına karşı olan bir çığlıktı, tarih ise 1857 idi. Aradan geçen 161 yıl içerisinde teknoloji hayali bile zor yerlere geldi, evren ile ilgili birçok gizem çözüldü ve daha fazlası oldu...  Kadın hakları kâğıtta ilerleme kaydederken bazılarına göre kadın hâla bir birey olarak dahi görülmemekte. Bu zihniyete sahip canlıların varlığı, kör cehaleti ve vicdansızlığı, bugüne kadar sayısız kadının canını aldı, birçok kişinin hayatını cehenneme çevirdi. Bizi, cinsiyetinin farkında bile olamayacak yaşta olan çocukların suistimal edildiği bir dünyada yaşamaya mahkûm etti.


Toplum tarafından kadının yerinin bir kutuya sığdırılması, kız çocuklarının eğitim haklarının hiçe sayılması bugün toplum olarak sahip olmak isteyip de olamadığımız ekonomi ve eğitim seviyesinin, teknolojik gelişmelerin aynı zamanda sahip olduğumuz toplumsal depresyonun, mutsuzluğun başlıca nedenleri arasında yer almakta. Kadının yapabileceklerinin sınırlı olduğuna dair ön yargı, kadını sadece fiziksel olarak değerlendiren kapitalist düzen ve kadınlara dayatılan güzellik algısı ile birlikte standardize edilmesi için uğraşılsa da kadın bundan çok daha fazlası... Aslında her kadın, toplumun koyduğu bu sınırlardan sıyrılıp potansiyelini ortaya koyabilmiş birer Malala, Ümmiye Koçak, Türkan Saylan, Canan Dağdeviren, Afife Jale olabilecek potansiyele sahip.
Fakat bu potansiyeli ortaya koymak, asırlardır dünya üzerinde hüküm süren ataerkil toplum zihniyeti ile maalesef mümkün değil. Dünyada kadına
karşı istismarın akıl almaz boyutlara ulaştığı dönemde bize ulaşabilen haberler için üzülürken bu vahşetin engellenmesi için yeterli önlemler alınmadı/alınmıyor. Erkek ve kız çocuklarımızın yetişme evresinde aşılanması gereken saygı, sevgi ve eşitlik duygusunun yoksunluğu sahip olduğumuz doğal haklar hakkında farkındalık eksikliği devam ettikçe bu acı haberlerin sonu gelmeyecek. 

Peki, dur demezsek daha fazla ne olacak? 
  • Toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli role sahip biz kadınlara uygulanan ruhsal ve fiziksel şiddet, muasır medeniyetler seviyesine çıkmış bir toplum yaratmayacak. 
  • Özgür benliği ile hareket ederken haksızca etiketlendiği, karalandığı düzen içinde sağlıklı kadın bireyler ortaya çıkamayacak. 
  • İstismara uğramış bir kadının sağlıklı bireyler yetiştirmesi mümkün olamayacak. 
  • Ülkemiz, ekonomik anlamda güçsüz ve diğer ülkelere bağlı yaşamaya mahkûm olacak. 
  • Sadece biz kadınlara uygulanan istismar değil tüm canlılara karşı uygulanan şiddet toplumun her geçen gün daha fazla mutsuz olmasına neden olacak. 
İşte tüm bu olacaklara karşı dur demek için biz diyoruz ki; kadın, karşı cinsleri ile birlikte iş ve sosyal hayatın her yerinde daha fazla dinlenmeli, sağduyusu ile toplumu şekillendirebileceği ve yönlendirebileceği konumlarda, hak ettiği yerlerde bulunabilmeli ve bizler artık kadın/erkek ayrımından öteye giderek insanı konuşmalıyız. Dünya ancak o zaman güzel bir yer olacak... 


İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin? 
Mustafa Kemal Atatürk 
1925

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…