Ana içeriğe atla

Y Kuşağı, Yeni Nesil Yeni Beklentiler

İnsan kaynağının üretim faktörü ve maliyet kaynağı olarak görüldüğü anlayış artık çok uzaklarda kaldı. Yeni dünya düzeninde çalışan kalite, müşteri duyarlılığı ve kurumsal etkinlik ve verimlilik için en önemli faktör ve gelir kaynağı olarak işletmelerde fark yaratan değer.

1980-2000 yılları arasında doğup, çok kanallı televizyonlar ve internet ile global dünyada büyümüş, teknoloji dostu Y kuşağı, artık iş hayatının tam ortasında hem çalışan hem de yönetici olarak görev alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayan 73.722.988 kişinin % 35’i bu kuşağa ait. İş hayatında onları doğru anlamak, onların beklenti ve görüşlerini yönetim modellerine dahil edebilmek bireysel ve şirket performanslarına önemli katma değer sağlıyor.
UNIVERA_NEW_SOCIALYapılan araştırma ve gözlemler sonucu oluşan bu kuşakla ilgili öne çıkan ve yönetim modellerine dahil edilmesi gereken temel bilgiler şöyle sıralamak mümkün;

 • İş ve özel yaşam dengesini kurabilecekleri bir çalışma hayatı istiyorlar.
 • Genel olarak hayattan maddi ve manevi beklentileri yüksek, kolay tatmin olmuyorlar.
 • Teknoloji ve mobil hayat vazgeçilmezleri.
 • Sosyallik ve arkadaşlık çok önemli.
 • Sosyal Medya’yı çok aktif şekilde kullanıyorlar.
 • Yüksek otorite karşısında çok rahatsız oluyorlar.
 • Yeni yerler görmeyi daha çok seviyorlar.
 • Kendilerini dünya vatandaşı olarak görüyorlar ve iş hayatından uluslararası tecrübeler bekliyor.

Çalışma hayatında ise Y Kuşağı için öncelikli ve değerli kavramlar aşağıdaki gibi;

 • Esnek Çalışma
 • Hedefler ile yönetim
 • Anlamlı bir iş yaptığını hissetme
 • Öğrenme ve gelişime açık yönetim anlayışı,
 • Hem yatay hem de dikey hareket alanı
 • Farklı öğrenme ve gelişim aktivitelerinin içerisinde yer alabilme
 • Kolaylıkla teknolojiye ulaşabilme
 • Sadece maaş değil aynı zamanda güçlü sosyal imkanlar
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek veren ve marka olmuş firma
 • Mobil hayatı ve web uyglamalarını iş hayatında etkin olarak kullanabilme
UNIVERA_Y_SOCIAL

Y Kuşağı çalışanları yöneticilerinden ise müdür değil koç olmasını istiyorlar ve onlara şu mesajları iletiyorlar;

 • Hedef ve sorumluluklarımı ver ve beni özgür bırak
 • İşimi yaparken ne yapacağımı değil neden yapacağımı paylaş, bana görevi ver beni izleme
 • Bir yöneticiden çok koça ihtiyacım var, beni geliştiren ve gelişimimi için yardım eli uzatan bir lidere ihtiyacım var beni destekle
 • Yöneticime teknolojik imkanları da kullanarak kolaylıkla ulaşabilmeliyim
 • Açık ve samimi iletişim kurmalıyız.
 • Emeğimi takdir et ve beni bire bir düzenli, anında ve yapıcı geri bildirimle besle

Günümüz iş hayatında ise Y Kuşağını motive etmek ve performanslarını maksimize etmek için ise;

 • Ekip çalışması ile proje bazlı çalışma imkanları sağlanmalı
 • Karar alma süreçlerine dahil edilmeli
 • Mümkün olduğunca hiyerarşi azaltılmalı
 • Esnek, samimi ve doğal bir yönetim stili belirlenmeli
 • Yaratıcılık ve yenilikçi fikirler teşvik edilmeli, ödüllendirilmeli
 • Firmaların sosyal medyayı etkin olarak kullanması ve marka yaratmaya öncelik vermesi
 • Sosyal sorumluluk projeleri desteklenmeli
 • “Gelişim” en önemli kelime, kariyerlerini net olarak haritalar ile paylaşmak ve orta vadede uluslararası iş fırsatlarının içerisinde olmalı
 • İş hayatında etik ve adalet çok önemli bu konularda kendilerini güvende hissetmeliler.

Diğer taraftan Y Kuşağı çalışanlarının en çok şikayetçi oldukları konular, dikkatlerini toplamakta zorlanmaları, çabuk dağılmaları ve zamanlarını iyi yönetememeleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Çalışanlar hızlı sonuç görmek istedikleri için kimi zaman eleştirel düşünmeden, yani sonuçları hesaplamadan harekete geçebiliyorlar. Ne olursa olsun keyifli, güçlü arkadaşlık ilişkileri ve iş-sosyal yaşamını dengeleyecek bir çalışma ortamı ile gelişimleri ve kariyerleri desteklenen Y kuşağı çalışanları şirketler için başarının anahtarı…

Fatoş ŞERİFAKİ, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…