Ana içeriğe atla

Teknoloji Şirketlerinin Birbirlerini Satın Alma Stratejileri

Teknoloji şirketi satışlarını ve satın almalarını son dönemde sıkça flaş haber olarak duymaya başladık. Görüşmeler başlıyor, borsaya duyuruluyor, pazarlıklar 4-5 ay devam ediyor ve sonunda bomba patlıyor, bize de twitlemek düşüyor. :) Peki neden bir şirket diğerini satın alıyor? Bunun için bir veya birden fazla neden mümkün, gelin bir göz atalım;

Marketi kontrol altına almak için:

Örneğin, Online müzayede evi olan eBay’in, Online telefonculuk/iletişim şirketi olan ve tek kuruş geliri olmayan Skype’yi 2005 yılında 2 milyar dolara ($) satın alma sebebi ne olabilir? Bu sorunun cevabı Skype’nin ileride tek başına kazanacağı parayı eBay’in kazanma isteği olamaz, çünkü bu durumu analiz edip tahminleyecek bir Skype geliri ortada yok. eBay’in satın almasının tek nedeni Online Telefonculuk sektörünü kontrol altına almak istemesidir. Hepimiz biliyoruz ki kontrol paraya eşittir... Yine benzer nedenlerden Salesforce.com 212 milyon dolara ($) Heroku’yu satın almıştır.


Rekabeti ortadan kaldırmak için:

Örneğin, 2011 Şubat ayında UberMedia’nın TweetDeck’i 30 milyon dolara satın alınacağına dair çok güçlü duyumlar alınıyordu. Gerçekleşmeyen bu satın almanın Twitter açısından tehlikeli yanı Twitter’ın üçüncü parti uygulamalarını geliştirerek büyüyen, kendi kitlesini oluşturan ve kendi reklamlarını alarak gelir elde eden UberMedia’nın daha da büyüyerek Twitter için ciddi bir rakip haline gelecek olmasıydı. Eğer UberMedia TweetDeck’i satın almış olsaydı Twitter kitlesinin yüzde 20′sine sahip olacaktı. Twitter bu satın almayla beraber yüzde 11′lik TweetDeck kitlesini ele geçirdi ve hem kendi gücünü arttırdı hem de UberMedia’nın daha da güçlenmesine engel oldu.

Kilit çalışanları işe almak için:

Google, başlangıç aşamasında olan 2-3 kişilik şirketleri milyon dolarlara satın almasıyla ünlenmiştir. Bu şirketlerin yaratıcı fikirleri varsa, teknolojileri etkileyici ise, Google kültürüne ve girişimcilik ruhuna uygunsalar, bu çalışanları büyük bir firmada çalışmaya ikna etmenin tek yolu başlangıç aşamasındaki emeklerini satın alarak onları onore etmektir.

Yeni bir ürün yaratmak için:

Eğer büyük bir firmanın yaratmak istediği yeni ürüne küçük bir firma sahipse, büyük firmanın tercihi o ürünü sil baştan yaratmak yerine, o ürünü yaratan şirketi (veya ürünü) satın almak olacaktır/olmalıdır. Büyük firmanın maliyetleri de büyüktür, kıyaslandığında hemen her şey pahalıdır. Yeni ürün için yeni bir ürün yöneticisine, yeni bir proje yöneticisine, yeni bir yazılım ekibine, yeni testçilere, dokümantasyona, satış ve destek ekibi eğitimine ihtiyaç olacaktır. Ürünün ve/veya ekibin satın alınması, çok daha hızlı satışa geçmeyi mümkün kılacaktır. Aksi halde bu ürünün çıkışı 12-18 ayı bulabilir.

Diğer yandan da küçük firmanın geliştirdiği ürünün teknolojisi, kullanım standartları, kullanıcı alışkanlıkları, altyapısı vs. büyük firmaya uygun olmayabilir. Bu durumda büyük firma şu kararı vermelidir; Sıfırdan bu ürünü yaratmak mı, yoksa mevcut ürünü satın alıp onu şirket standartlarında yeniden paketlemek mi?

Google’ın Motorola Mobility’nin%63’lük hissesini 12 milyar dolara ($) satın alması bu kategoride değerlendirilebilir. Başta Apple, Microsoft ve Oracle olmak üzere birçok şirket, Google ve Google’ın lider mobil platformu Android’in üreticilerine patent ihlali davaları açarak Google’ın mobil patentlerinin eksikliğinden yararlanarak hem gelişen Android’den kar sağlamak hem de gelişmeyi durdurmak istediler. Bir süredir bu durum karşısında kayıtsız kalmasından dolayı eleştirilen Google, Motorola’yı ve dolayısıyla binlerce patentini satın alarak çok önemli bir adım atmış oldu.

Kaynaklar
Deniz KILINÇ

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…