Ana içeriğe atla

Freemium İş Modeli (Avantajları / Dezavantajları)

 
Yazılım sektöründe satış ve pazarlama konusunda oldukça başarılı iş modellerinden biri olan Freemium iş modeli kelime anlamı olarak; bir ürün veya hizmeti herhangi bir ücret almaksızın müşteriye sunmak ancak birtakım özellikleri, ek fonksiyonları, eklentileri, desteği ücret karşılığı sağlamak anlamına geliyor.
freepremium _small
Ücretsiz (Free) ile Ayrıcalıklı (Premium) kelimelerinin birleşmesinden adını alan bu iş modeli ile ayakta duran,durmayı başaran gündelik hayatımızda kullandığımız birçok servis bulunuyor. Flickr, Yahoo!Mail, Linkedin, LastFm bunlardan birkaçı. Bu modele ücretsiz kayıt olunabilen online oyunlar örnek verilebilir. Kullanıcılar kayıt olduktan sonra oyun içindeki birtakım şeyleri para vererek satın alabilir, oyunda ilerleyebilirler.
Freemium iş modelini seçmenin servis/ürün sağlayıcı kişilere ya da şirketlere kazandırdığı belli avantajlar ve yarattığı dezavantajlar sıralanabilir. Özellikle “Free” olan ile “Premium" olan hizmetler arasındaki dengeyi korumak dikkat edilmesi gereken bir konu. Ürünün ücretsiz sunulan versiyonunun çok güçlü olması durumunda kazanç anlamında sıkıntı doğacak,ücretsiz versiyon ile Premium versiyon arasindaki uçurum farkı da değerlendirme amaçlı ürünü deneyen kullanıcıda negatif etki yaratacaktır. Bu sıkıntı Sınırlı Süreli (Evaluation/Trial Version olarak adlandırılan) Demo versiyonlar ile bir noktaya kadar aşılabilir ancak Demo versiyonda da kullanıcının ürün hakkında yeterince bilgi ve fikir sahibi olabileceği kadar süre ve fonksiyon bulunması da gerekir.
Avantajları :
  Ürün veya hizmet ücretsiz olarak verildiğinden kullanıcı yaratmak kolaydır. Ürünü veya hizmeti kullanan kullanıcılar bir community/forum oluşturabilir ya da ürün/servis sağlayıcı bir community/forum oluşturup web’de kullanıcıların birbirine destek sunmasını sağlayabilir. En kolay ve etkin pazarlama kanallarından biri olan internet binlerce milyonlarca kullanıcı yaratmak için araç olarak kullanılabilir.
Dezavantajları :
  Ürün veya hizmet satın alınan kişi/şirket ücretsiz versiyonun garantisini vermez. Her an desteği çekebilir, sadece Premium kullanıcılara kontratları dahilinde hizmet verebilir. Çok fazla sayıda ücretsiz faydalanan kullanıcıya ihtiyaç vardır.Ürünü satın almak isteyecek kullanıcılar bu kullanıcıların arasından çıkacaktır. Genelde karlılık uzun bir süre sonunda gerçekleşir.
Freemium iş modeliyle geliştirilen bir projede dikkat edilmesi gereken hususlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir :
  Proje maliyetleri düşük olmalı
Freemium iş modeli üzerinden başlanan bir projede yatırımın yatırımcıya dönüş süresi satabildiği ek özellikler, Premium hesaplar ile paraleldir. Bu sebepten proje maliyetinin düşük olması ilk başta ücretsiz olarak sunulan ürünün / hizmetin yatırımdan geri dönüşünde yatırımcıyı daha az yıpratır.
  Hedeflenen pazar yeterince Premium müşteri sağlayacak kadar büyük olmalı
Premium ürünü satın alacak olan potansiyel müşteri kitlesi ve rakip ürünler/hizmetler göz önüne alındığında ya pazarda tek olunması gerekir ya da pazarın birden fazla ürünü kaldıracak kadar büyük olması beklenir.
  Ürün ya da hizmet öğrenme kolaylığı,kurulma kolaylığı,kolay entegrasyon gibi birtakım özelliklerde pazarda iddialı olmalı
Bir ürün geliştirdiniz. Fikri yoktan var etmediyseniz büyük ihtimalle pazarda rakipleriniz olacaktır. Sizin ürününüzde bulunup rakiplerinizde bulunmayan eşsiz özellikler Premium kullanıcı sayısını ve gelirlerinizi arttıracaktır. Bu konuda iddialı olunabilecek kriterlere öğrenme kolaylığı, kurulum kolaylığı, uygulama, entegrasyon kolaylığı gibi özellikler eklenebilir.
  Hedef müşteri kitlesini kazanabilmek için ücretsiz kullanıcılara temel fonksiyonların yanında Premium versiyondaki avantajlar,hizmetler bir noktaya kadar sağlanabilir
İnternetten ürünü ya da hizmeti ücretsiz olarak alan kullanıcılar temel fonksiyonlardan mahrum bırakılmamalıdır. Bırakılması halinde ürünün müşteri gözündeki değerinde,hem de satın alan kullanıcı sayısında ciddi düşüş kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca Premium versiyondaki özellikler belli süre dahilinde ya da kısmi fonksiyonalite ile ücretsiz olarak sunulabilir.
Onur ERSEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…