Ana içeriğe atla

Verimli Sosyal Medya Süreçleri Oluşturmanın Yolları

Günümüzde şirket yöneticileri, şirket tanıtımlarının daha iyi olması ve ürünlerinin markalaşması açısından sosyal medya stratejisi oluşturmanın ve bu konuda ilerlemenin yolunun sosyal medyadan geçtiğinde hem fikirler. 2009 yılında sosyal medya kullanım oranı 2010 yılında iki katına çıkarak önemini daha da arttırdı. Society for New Communications ajansının 500 şirkette yaptığı araştırmasına göre;
· %91’i en az bir tane sosyal medya aracı kullanıyor.
UNIVERA_Youtube
· %80’i en az bir tane sosyal ağ sitesinde şirket sayfasına sahip.
UNIVERA_Facebook
· %57’si LinkedIn gibi bir site üzerinden ağ a sahip.
UNIVERA_LinkedIn
· %65’i şirket bloglarına sahip.
UNIVERA_Blog
· %52’si Twitter hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor.
UNIVERA_Twitter
Bu sonuçların ardından sosyal medyada yer almayan şirketlerin eninde sonunda günümüze ayak uydurarak sosyal medyaya adım atması gerekecek. Sosyal medyada yer almadan önce planlı bir şekilde hareket edilmeli. Sosyal medya planı oluşturmanın yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uzun bir zaman dilimi, zaman dilimi içerisinde ihtiyaç duyulacak maddi gereksinim ve yetenekli, donanımlı çalışanlara ihtiyaç duyulur ki bunlar da bugünün iş dünyasında en çok sorun yaşanılan detaylardır. Yetenekli çalışan bulunulsa, onun ihtiyacını karşılayabilecek bütçe ayarlanamayabilir ya da bütçede sorun olmasa bile ekip çalışmasına uygun olabilecek çalışan yoksunluğu yaşanabilir.
UNIVERA_Bubble
Şirketler zamandan ve maliyetten, sosyal medya süreçlerini etkili bir şekilde kullanarak nasıl tasarruf edebilirler?

1. Mevcut Ekip Gücünden Yararlanma

UNIVERA_Team
Müşterilere telefon ve çevrimiçi yazışma ile destek veren ekip çalışanlarını daha da etkin çalışma sergileyebilmeleri ve müşteri iletişimi konusunda daha da etkin olabilmeleri için şirketinizin ürünlerini bilen ekibin gerekli eğitimlerinin sağlanması zamandan tasarrufta çok önemli bir yere sahiptir.
Sosyal medya stratejisi geliştirilirken kim neyi, ne şekilde, hangi platformda yapmalı soruları zaman kaybına yol açmakta. Bu yüzden çoğu şirket bu konuda tecrübeli bir ortağa ihtiyaç duyarak onunla direk iş birliği içerisine girer ve sosyal medya yapı ve süreçlerinden kolayca zaman ve kazanç sağlatılır.
 

2. Sağlam Plan Oluşturulması

UNIVERA_Capture
Sosyal medya programı geliştirmeye karar verilmeden önce triaj sisteminin ( şirketin nelere nasıl şekilde ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bu yönde iyileştirme sağlanması ) kullanılması sağlam temele sahip plan oluşturulmasının ilk basamağıdır. Bundan sonraki adımda iletişim süreçleri sanılanın aksine daha da kolay olacaktır. En büyük önemli sorun planları alırken harcanan zaman. Kararlar almak için ya da uygulamaya konmadan önce süreç evraklarını ayrıntılı olarak hazırlamak için çok zaman harcamamak gerekli. Sosyal medya esnek ve hızlı bir süreçte ilerleyen, değişen bir mekanizmaya sahip olduğundan ne kadar hızlı ve sağlam planlar oluşturulursa o kadar sosyal medyanın meyvelerinden yararlanılır. Günümüzde çoğu şirket, etkili bir triaj sistemi kullanmakta böylece müşterileriyle her zaman kolayca iletişim halinde olup sorunlarına, isteklerine sosyal medyanın gücü sayesinde en kısa zamanda cevap verebilme yetisine sahip ve istedikleri yükselişe bir adım daha yaklaşmış oluyorlar.
 

3. Gerekli Araçlara ve Danışmanlara Harcanan Giderleri Azaltma

UNIVERA_Fix
Araştırmalara göre çoğu şirket harcamalarının büyük bir oranını sosyal medya araçlarına ve danışmanlarına yapıyor. Çeşitli sosyal medya araçlarının işlevleri hemen hemen aynıdır. Eğer önemli araçların kullanımını şirket içerisinde doğru bölümlerde doğru yapısallıkta sağlatılırsa şirket verimliliği artar ve kullanımı yaygınlaşan belirli araçların kullanım tecrübesinin artmasıyla hem zaman kaybı engellenmiş olur hem de eğitim masraflarının azalmasıyla şirket giderlerinde azalma meydana gelir.
Şirketlerin sosyal medya planlaması için, şirket çalışanlarının şirketin politikasını ve işleyişini daha iyi bildiği düşünülürse, pahalı danışman ücretleri gereksiz harcamalar listesinde bir numarada olacaktır. Yöneticiler, çalışanlarına güvenmeli ve ekip ruhuyla gerekli sosyal medya süreçleri planlanmalıdır.
 

4. Nitelikli Yetenekleri Keşfetmek

UNIVERE_New_Talents
Şirket içi nitelikli yetenekleri keşfetmek için, deneyimli sosyal medya ve toplum yöneticileri kiralamaktan kaçınılmamalı. Mesela verimli sosyal medya süreçleri oluşturmak için dışarıdan ekstra bir sosyal medya ekibi oluşturmak gerekmez ama uzun vade planlaması için bir tane sosyal medya uzmanı işe alımı, stratejik adımlar için fayda sağlarken gereksiz çoğu harcamayı engeller ve şirketin tanıtımında, şirket ürünlerinin markalaştırılmasında şirketin kendisine zarar verebilecek adımlardan kaçınılır.
 

5. Sosyal Medya Eğitim Programları

UNIVERA_Training
Sosyal medya uzmanlarının doğru bilgi ile yönlendirilmesi şirketlerin zaman kaybetmesini önler ve artı zaman kazanmasına da önayak olur. Şirket çalışanlarının, Sosyal Medya Eğitim programlarına katılmaları ile diğer meslektaşlarının hangi sosyal medya uygulamalarını kullandıklarını, içlerinden kendi şirketleri için en iyisinin ve en uygun olanının kararlaştırılmasını sağlar.
Kaynaklar:

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…