Ana içeriğe atla

TSQL – Dış Kaynaklarla Çalışma (XML bağlantı)

SQL sunucuda veri tabanı sorguladığımız gibi dış kaynaklardan, veri dosyalarını sorgulamamız mümkündür. Dış kaynaklara bağlantı için, tüm bağlantı bilgilerini OLE DB içinde barındırır. Aynı veri kaynağına sürekli bağlantı için SQL’in Linked Server özelliği kullanılmalıdır.
OPENROWSET işlevini bir tablo sorgular gibi kullanabiliriz. OLE DB sağlayıcısının yetenekleri doğrultusunda insert, update ve delete komutlarıyla birlikte de kullanılabilir. OPENROWSET komutunun Bulk veri okuma için de desteği vardır.
Sistemin lokalindeki bir xml’e bağlantı kurulacaksa yine lokaldeki SQL servisinden login olunmalıdır.
Veri dosyalarıyla bağlantı kurabilmek için SQL servisinin Ad Hoc Distributed Queries özelliğinin açılması gereklidir.
 
sp_configure 'show advanced options',1
reconfigure with override
go
sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries',1
reconfigure with override
GO
XML dosyası okumak için Ornek.XML Dosyası:
<?xml version="1.0" ?>
<Kok>
<Rapor id="1" Tipi="Sabit">
  <Kodu>001</Kodu>
  <Adi>Borc Yaslandirma</Adi>
  </Rapor>
<Rapor id="2" Tipi="Dinamik">
  <Kodu>002</Kodu>
  <Adi>Musteri Listesi</Adi>
</Rapor>
</Kok>
XML veri okumak için iki farklı örnek kod aşağıda verilmiştir.
 

/* sp_xml_preparedocument Prosedüründe döküman sorgulayabilmek için değişken tanımlanır. */
DECLARE @xmlbelgeno INT

/* Sorgulanmak istenen XML Dokümanının içeriğinin aktarılacağı değişken oluşturulur. */
declare @xml xml

/* @xml değişkenin içeriği doldurulur. Dosya sisteminden OPENROWSET komutuyla çağırılabilir. */
SELECT @xml =BulkColumn FROM OPENROWSET (BULK 'C:\xml\Ornek.xml', SINGLE_CLOB) AS DATA

/* sp_xml_preparedocument prosedürü yardımıyla OPENXML için XML dosyası hazırlanır. */
EXEC sp_xml_preparedocument @xmlbelgeno OUTPUT, @xml

/* Veri Select komutuyla çağırılır. */
SELECT * FROM OPENXML(@xmlbelgeno,'Kok/Rapor', 2) WITH (Kodu VARCHAR(30), Adi VARCHAR(30),id INT, Tipi VARCHAR(30))

/*
OEPNXML komutunun;
1. parametresi hazırlanan dökümanın kodu ile çağırmak için,
2. parametresi XML dökümanının hangi dizinden sorgulanmaya başlanacağı belirlenir.
3. parametresi 1) XML Attiribute 2) XML Node 3)Tümü sorgulamak için seçim yapılır.

WITH komutu kullanılmadan çağırıldığında XML hiyerarşik yapısı ile birlikte Attiribute ve Node'ları aynı anda görebiliriz.

sp_xml_removedocument Komutu ile hazırlanmış ve sorgulanmış döküman silinir.
*/
EXEC sp_xml_removedocument @xmlbelgeno
Sonuç
OPENXML komutu flags parametresi = 1
OPENXML_UNIVERA_1
OPENXML komutu flags parametresi = 2
OPENXML_UNIVERA_2
OPENXML komutu flags parametresi = 3
OPENXML_UNIVERA_3
OPENXML komutu WITH komutu kullanılmadan
OPENXML_UNIVERA_4
Farklı bir XML bağlantı örneği de aşağıda verilmiştir.
 
DECLARE @xml xml SELECT @xml = BulkColumn FROM OPENROWSET (BULK 'C:\xml\Ornek.xml', SINGLE_CLOB) AS DATA

SELECT
     tr.Attr.value('./@id', 'INT') id
     , tr.Attr.value('./@Tipi', 'varchar(70)') Tipi
     , tr.Attr.value('.','varchar(500)') as [.]
     , tr.Attr.value('..', 'varchar(70)') [..]
     , tr.Attr.query('.') query
     , tr.Attr.query('*') [*]
from @xml.nodes('Kok/Rapor') tr(Attr)


OPENXML_UNIVERA_5
Bora GÜRSEL

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…