Ana içeriğe atla

Mono Projesi Nedir? (Cross platform, open source .NET development framework)

Mono kelimesi İspanyolca kökenli olup maymun anlamına gelmektedir. Mono Projesi, Ximian tarafından desteklenen ve ECMA standartlarına dayanan bir projedir. Miguel de İcaza 19 Temmuz 2001’de sahip olduğu Ximian firmasında Mono'yu oluşturacak olan açık kaynak projesine başlayacaklarını duyurarak süreci başlatmıştır. Bu projenin gelişiminde Microsoft ve Novell mühendisleri aralarında dayanışma göstererek proje kapsamında öncelikli olarak Microsoft tarafından gelistirilmiş ve ECMA’ya sunulmuş teknolojilerle uyumlu uygulamaların geliştirilmesi üzere, birlikte çalışılmıştır.
image

Mono projesi temelde C# ve CLR standartlarını kullanarak cross-platform uygulamalar geliştirebilmek için kullanılabilecek açık kaynak bir uygulamadır. Bu iş için Visual Studio eklentisi olduğu gibi MonoDevelop gibi kendi development IDE leri de bulunmaktadır. Örneğin .NET ortamında bir Windows Form uygulaması geliştirdiğimizi düşünelim ve amacımız bu projeyi Linux işletim sistemlerinde de çalıştırabilmek edebilmek olsun. Öncelikle Mono’nun ‘Mono Migration Analyzer (MoMA)’ adını verdiği bir test aracını kullanarak elimizdeki .NET projesinin Mono runtime ı için uygun olup olmadığı, Linux üzerinde run edilip edilemeyeceği hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bir başka tool u ‘Package for Linux’ vasıtasıyla ise Linux işletim sistemleri için elimizdeki .NET projesini Linux için .rpm paketlerine dönüştürüp, Linux üzerinde setup a hazır hale getirebiliyoruz. Belki de en ilginç özelliği bir .NET projesini mono vasıtasıyla debug ederken iki seçenek bulunmakta. Birincisi Local olanı, bu sayede Windows üzerinde mono runtime ortamında projeyi debug edebiliyoruz. İkincisi ve ilginç olanı ise Remote olanı. Bu sayede uzaktan bağlandığımız bir Linux veya Mac sisteminde çalışan .NET uygulaması için Windows ta Visual Studio da debug a düşebiliyoruz.
Referanslar
Gültürk KARLI, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…